Někteří odborníci dělí Fibromyalgiky do podskupin

05.12.2011 21:55

Jak bylo prokázáno v několika pracovních skupinách, primární syndrom fibromyalgie nepředstavuje jedinou klinickou entitu.

Je možné jej rozlišit na podskupinu s vysokou citlivostí na bolest a bez přidruženého psychiatrické onemocnění.

Druhá a třetí podskupina se vyznačují depresí spojenou se syndromem fibromyalgie, a čtvrtá skupina s poruchou bolestí somatoformní typu fibromyalgie.

Mírné zánětlivé procesy musí být považovány za příčinu v první skupině, zatímco deprese je v kombinaci s fibromyalgie ve druhé a třetí skupině.

Ve čtvrté skupině, vážné předchozí či stále existujících psychologické problémy nebo také nedostatečné vyrovnání se s nemocí, musí být považováno za důvod vzniku chronické bolesti.

Skupina 1 těží např. z blokování 5-HT3 receptorů pomocí tropisetron. To nemá vliv pouze na bolest, ale také na vznik chronického zánětlivého procesu.

Skupina 2 a 3 užívá antidepresivní léčby, vzhledem k tomu, je třeba se zaměřit na psychoterapii ve skupině 4.

Skupiny 1, 2 a 3 bude také profitovat z multimodálních fyzikálních léčebných programů, do jisté míry to platí pro skupiny 4 a Tzv. smíšené typy vyžadují kombinaci léčebných opatření.

www.springerlink.com/content/1271314042w8405g/