Nepostradatelný test při určovaní diagnozy ME/CFS

02.12.2013 21:02

Hlavní problém u ME/CFS je nefunkčnost mitochondrií, jež má za následek nízkou produkci ATP.

Nahlížejme na ATP jako na ‘menu’ energie v našem těle. Pokud je produkce ATP narušená, tim se zpomalují všechny buněčné procesy.

Nestačí měřit pouhou hladinu ATP v buńkách, protože výsledek měření vypoví pouze o tom, kolik odpočinku si zrovna pacient dopřál.

Idealní a dokonalý test tedy meří rychlost a frekvenci s jakou se obnovuje ATP v buňkách. Tento test byl vyvinut vynikajícím lékařským biochemikem Dr. Johnem McLaren-Howardem. On tento test nazývá ‘ATP profily’ - jedná se o test zkoumající funkci mitochondrií.
Tento test neměří pouze frekvenci s jakou se vytváří nové ATP, ale také odhaluje v čem tkví problém.

  • Část A měří hladinu ATP v buňce. Uvolnění energie z ATP je závislá na hořčíku a tato část testu se zajimá právě o tento aspekt.

 

  • Část B měří účinnost s jakou se ATP vytváří z ADP v mitochondriích. Pokud test prokáže nějakou abnormalitu, může to byt následek nedostatku hořčíku, nízké hladiny koenzymu Q10, nizkou hladinu B3 nebo acetylu L-karnitinu. Také je možné, že přeměna ATP z ADP je zablokována, což se také prokáže v této části testu.

 

  • Část C - dalším z důsledků nefunkčnosti mitochondrií může být poškozený protein, který umožňuje přesun ATP a ADP skrz membránu mitochondrie.


Test zkoumající ATP profily je tedy konečně objektivní test na ME/CFS, který jasně ukazuje, že nemoc má fyzický základ.

Tento test také jasně poukazuje na to, že léčba antidepresivy a postupným zvyšovaním fyzické zátěže je bezvýznamná v působení na příčinu této nemoci.

K získání celkového obrazu doporučuji kombinovat tento test s měření hladin koenzymu Q10, Superoxide dismutase  [SODase], glutathione peroxidase spolecne s NAD[test na zjisteni hladin vitamín B3] a L-carnitinu.
Bezbuněčná [cell-free] DNA je velice užitečná, protože meří poškození tkáně. Když jsou buňky poškozené a zemřou, uvolňují svůj obsah do krevního oběhu - bezbuněčná [cell-free] DNA měří rozsah tohoto poškození. Věřím, že právě toto přesně dokáže jak nemocný se dotyčný cítí. Hladiny, které přicházejí z laboratoří zpátky jsou podobné hladinám pacientů, kteří se zotavují z vážných infekcí, traumat, operací a chemoterapie - takže tento test staví CFS/ME do oblasti hlavní organické patologie [=major organic pathology]. Pokud je poškozená tkáň, imunitní systém je aktivován na léčbu a nápravu, což vyžaduje energii a může vyvolat znepokojivé symptomy jako bolest a zánět.
SODase je duležitý antioxidant, který odstraňuje volné radikály produkované při veškerých nehospodarných [neefektivních] reakcích v buňkach. Dr McLaren-Howard rovnež bere v potaz geny, ktere zasifrovávají různé typy SODase! Je běžné, že se u pacientů nachazejé překážky a [polymorphisms] příznačný pro toxické napětí.
Dr McLaren-Howard nedávno vyvinul sérum L-carnitin test a zpřístupnil jej v září 2009.

Test profilu Mitochondrických funkci v sobě tedy zahrnuje:
-mitochondrické funkce [ATP profily]
-hladiny koenzymu Q10, glutathione peroxidase, zinek, copper [med] SODase, manganese SODase a extracellular [mimobunecna] SODase spolecne s hladinou NAD, cell-free[bezbunecne] DNA a L-carnitinu.

Jeden z dalších důležitých spolučinitelů v produkci energie v buňkách je D-ribóza. Je však použita buňkami tak rychle, že měření její hladiny je zbytečné. Nizké hladiny ATP, ale pravděpodobně svědčí i o nízkých hladinách D-ribózy.
Mnoho mých pacientů se uzdravuje na základě mé standartní léčby s ohledem na vitamíny a minerály, stravu, šetření se, a spánek = základy k uzdravení. Všechny tyto věci musí být dodržovány za účelem nápravy a kvůli předejití dále probíhajícího poškozování mitochondrií. Mitochondrie ke svému vyléčení potřebují nezbytné minerály, vitamíny, mastné kyseliny a aminokyseliny k výrobě buněčného aparátu [zařízení] k obnovení normalní funkce. Test mitochondrických funkcí nám tedy dovoluje rozpoznat[odhalit] poškození, která mohou být opravená s důrazem na výživové doplňky, zlepšení postavení antioxidantu, detoxifikace [=vyčistění se od škodlivých látek].

Pacienti s ME/CFS mají omezené zásoby fyzické, psychické a emocionální energie a tento test nám dovoluje soustředit tyto energie nejvíce plodným způsobem.

www.drmyhill.co.uk/cfs_book.pdf

 
Detect language » Hungarian
 
 
Detect language » Hungarian