Neuropatická bolest je obtížně zvladatelná a opiáty jsou považovány za málo účinné

16.08.2012 17:26

Některá  tricyklická antidepresiva jako jsou imipramin a amitriptylin mohou být účinná při úlevě od neuropatické  bolesti. 

Amitriptylin je v dávce 150 mg/den nejlépe zhodnocené tricyklické antidepresivum pro tento typ bolesti.

Při léčbě neuropatické bolesti u HIV neuropatie se však nezdá být účinný. Hlavními nežádoucími účinky jsou atropinové poruchy (sucho v ústech, zácpa, retence moči, glaukom, zmatenost), letargie, bolest hlavy a třes.

 

Antiepileptika: lékem první volby je karbamazepin.

Některá antiepileptika jako je karbamazepin jsou někdy účinná přiléčbě neuropatické bolesti. 

Karbamazepin sebou nese riziko neuropsychologických  nežádoucích  účinků a závažných hypersenzitivních reakcí.  Gabapentin a pregabalin  nemají prokázanou lepší účinnost než karbamazepin, ale mají jiný profil nežádoucích účinků .

 

Kanabinoidy. 

Dronabinol  (delta  9­tetrahydrokanabinol) má  mírný  účinek  na  neuropatickou  bolest  způsobenou roztroušenou sklerózou.

Kanabinoidy  nebyly  porovnávány s jinými analgetiky.  V  paliativní léčbě mohou být kanabinoidy použity u pacientů s neuropatickou bolestí refrakterní na ostatní léčbu. Pacienti, kterým léčba kanabinoidy ulevuje od bolesti, by od této léčby neměli být odrazováni.

 
Detect language » Hungarian
 
 
Detect language » Hungarian