Ohledně potíží s Afázií jsme oslovily paní doktorku Paed Dr. Danu Kutálkovou z pražské nemocnice Na Homolce

30.09.2010 20:05

Požádaly jsme ji o tyto rady:

 

  • Jak by se měl zachovat pacient s fibromyalgií, když jej trápí afázie?
  • Je vhodná léčba na logopedii?
  • Měl by být prohlédnut foniatrem?
  • Musí být doporučení praktického lékaře?
  • Většinou se lidé za svou poruchu stydí, je možné provádět trénink řeči, čtení, psaní samy doma?
  • Je vhodné užívat nějaké léky či doplňky?
  • Jaké jsou vyhlídky do budoucna?

 

Zdůraznily jsme, že součástí naší léčby je mimo jiné trénink paměti a relaxace.

 

 

 

 

Přetiskujeme odpověď paní doktorky:

 

Dobrý den ,

jakékoli potíže s řečí typu afazie patří samozřejmě do péče klinického logopeda.

Foniatrické vyšetření může být vhodné podle okolností - většinou rozhodne ošetřující lékař nebo logoped podle konkrétních okolností a příznaků.

Doporučení na logopedii je potřebné zejména kvůli nutným informacím zdravotním a kontaktu na ošetřujícího lékaře.

Terapii řeči naplánuje logoped, naučí pacienta nebo jeho příbuzné základní postupy a pak se podle jeho pokynů pracuje zpravidla doma.

Stydět se není za co, ale chápu to. Většinou je ale zapotřebí pomoc další osoby, aspoň občas a u některých postupů.

Trénink paměti i relaxaci lze vhodně propojit s terapií logopedickou.

Vzhledem k povaze onemocnění je většinou nutná spolupráce s lékařem, prognózu nelze obecně odhadnout, záleží na celé
řadě okolností, které jsou často velmi individuální.

Léky i potravové doplňky patří v tomto případě výhradně do rukou lékaře.

Srdečně zdravím , dr. Dana Kutálková

(https://www.grada.cz/setkani-s-autory/rady-pro-rodice/paeddr-kutalkova-dana/)