Pacienti s Revmatoidní artritídou mají často také FM

02.10.2010 22:13

FM je poměrně častým, i když poddiagnostikovaným přidruženým onemocněním pacientů s RA a významně zhoršuje jejich kvalitu života a úroveň disability, navíc ovlivňuje klinické hodnocení aktivity RA.

Průzkum proběhl již před časem na oddělení revmatologie a klinické farmakologie, 2. interní klinika Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Bylo vyšetřeno 120 pacientů s RA na přítomnost FM podle kritérií American College of Rheumatology a následně porovnána skupina s RA bez FM a RA s FM. Byly zaznamenány nebo vyšetřeny následující parametry: demografická data, komorbidity a souběžná antirevmatická léčba, vybrané laboratorní ukazatele, rentgenový snímek kloubů rukou a nohou a Disease Activity Score hodnocené na 28 kloubech (DAS-28). Všichni pacienti vyplnili několik dotazníků: Health Assessment Questionnaire, Short Form-36 Health Survey, Fibromyalgia Impact Questionnaire a Zungův dotazník k hodnocení deprese.

Výsledky:
Klasifikační kritéria pro FM splnilo 25 (20,8 %) pacientů s RA (4 muži, 21 žen), z toho v 88 % případů se jednalo o nově zjištěnou diagnózu FM. Pacienti s RA a asociovanou FM měli významně horší kvalitu života, vyšší úroveň disability, vyšší aktivitu RA podle indexu DAS-28 a byli léčeni vyšší dávkou glukortikoidů. Zánětlivé laboratorní ukazatele, přítomnost kloubních erozí a chorobu modifikující léčba byly v obou skupinách srovnatelné. FM se významně častěji vyskytovala u pacientů s RA a séronegativitou revmatoidního faktoru.