Plicní hypertenze

01.04.2012 11:48

Syndrom charakterizovaný vysokým krevním tlakem v plicním oběhu.

Vzniká jako důsledek některých systémových onemocnění pojiva.

Nejčastější příznaky plicní hypertenze jsou:

* Dušnost, únava, závratě při posazování a postavování
* Mdloby, namodralé zbarvení rtů a kůže
* Otoky kotníků nebo dolních končetin, bolest na hrudi
* Zrychlený tep, bušení srdce


Pro pokročilé stádium plicní hypertenze je navíc typické, že:

* Nemocný je schopen jen těch nejnutnějších úkonů.
* Nemocný má příznaky onemocnění i v klidu.
* Pacient bývá v obdobích zhoršení nemoci upoután na lůžko.

 

Plicní hypertenzi se jen výjimečně podaří odhalit při běžné zdravotní prohlídce.

Příznaky jsou často lehké a netypické, a lze je zaměnit za projevy jiného onemocnění srdce a plic.

Příznaky plicní hypertenze jsou natolik netypické, že průměrná doba od jejich vzniku do stanovení diagnózy je mnohdy i několik let.

https://www.pph.cz/pacient.php