PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁNÍ

12.02.2011 20:49
Podporované zaměstnání je časově omezená služba na dobu dvou, příp. tří let spočívající v individuální a flexibilní podpoře lidí se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním na trhu práce a jejich zaměstnavatelů.

Je určená lidem, kteří chtějí získat a udržet si placené zaměstnání v běžném pracovním prostředí.

 

Zahrnuje personální poradenství v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením a zároveň pracovní asistenci, která spočívá v přímé podpoře zaměstnance.

Pracovní asistent je na pracovišti k dispozici po dobu nezbytnou k zaučení zaměstnance a pomáhá ostatním zaměstnancům a zaměstnavateli v navázání vztahu a komunikaci s novým spolupracovníkem.

Cílem je propojit potřeby a požadavky zaměstnavatelů s možnostmi uchazečů, a docílit tak vytvoření stabilního pracovního vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

 

  • Podporované zaměstnávání se snaží účelně propojovat dvě cílové skupiny – občany s postižením a zaměstnavatele. Pracovní konzultantislaďují přání lidí se s postižením pracovat na otevřeném trhu práce s požadavky zaměstnavatelů a se zákonnou povinností firem tyto osoby zaměstnávat.
  • PZ vychází z individuálních přání a potřeb uchazeče o práci. Pracovní konzultant agentury pro podporované zaměstnávání pomáhá realizovat jeho představy a přizpůsobit jeho přání požadavkům zaměstnavatele. K získávání potřebných pracovních a sociálních dovedností uchazeče dochází přímo na pracovišti, nikoliv tréninkem v nějakém specializovaném zařízení.
  • K začlenění pracovníků s postižením ve firmách napomáhají pracovní konzultanti a pracovní asistenti. Ti jsou nedílnou součástí fungování agentur PZ. Pomáhají se zapracováním uživatele služeb ve firmě, učí ho pracovním dovednostem a podporují navazování kontaktu s ostatními zaměstnanci. To vede k postupnému osamostatnění na pracovišti.
  • Spokojenost zaměstnavatelů je totiž velmi důležitá! Agentury poskytují poradenství v pracovně-právních otázkách zaměstnávání osob s postižením, informace o finančních výhodách a řeší případné nesnáze na pracovišti.
  • Zaměstnávání lidí se znevýhodněním je přínosné pro obě strany – zaměstnavatele i lidi znevýhodněné. Zaměstnavatelům přináší finanční a společenské výhody (slevy na daních, příspěvky od úřadu práce, zlepšení image firmy), zaměstnancům se znevýhodněním zlepšení jejich dovedností a schopností a přirozené zapojení do běžné společnosti.