Ponorka

01.05.2018 15:22
 
Dlouhodobě nemocní lidé, kteří svůj čas tráví převážně doma mohou trpět ponorkou.
 
Ponorková nemoc je způsobena neustálým opakováním stereotypních situací v izolovaném prostředí, kde jinak není dostatek podnětů. K ponorce může dojít kdekoliv - v rodině, kde spolu jinak lidé dobře vychází, ve skupinách na sociálních síťích, na pracovišti, rehabilitačním či lázeňském pobytu apod.
 
Odhalit ji je obtížné i pro odborníka, který při její diagnostice musí vyloučit depresi. 
 
V rámci ponorkové nemoci dochází k nesnášenlivosti druhé osoby, která může dosáhnout až fáze nenávisti. Chování proto je vzteklé, nesnesitelné, vede k záměrnému vyhledávání konfliktů, vytváření dusné atmosféry, mohou probíhat i hádky, až stav může nakonec vygradovat k agresivitě nebo skupinové psychóze či paranoii. Postižený také může trpět sebepoškozováním, úzkostí a depresí. V kolektivech není nic výjimečného, když pak vznikne vzájemná averze mezi vícero lidmi. Nic výjimečného pak není ani týrání nebo šikana nenáviděného.
 
Další příznaky :
Roztěkanost, letargie, smutek, problém se soustředit, nedostatek pokory a klidu, popudlivost, problém se vstáváním z postele, snížená motivace, beznaděj, změny ve váze, neschopnost vyrovnat se stresem a tendence uklidňovat se jídlem.
Pokud u sebe pozorujete toto chování obraťte se na psychologa či psychiatra.
 
 
 
Pokud u sebe pociťujete problémy s pamětí nebo soustředění, nedostatek energie nebo motivaci dělat cokoliv, nebo jste  podrážděný bez jakéhokoli zřejmého důvodu existuje několik věcí a tipů, které vám může pomoci.
 
 
Udržujte rutinu
Pokud jste jen doma může být lákavé zůstat v pyžamu po celou dobu, ale je důležité zachovat nějakou strukturu ve vašich dnech. Vstaňte v určitý čas každý den, osprchujte se a oblečte.
 
Naplánujte své dny včetně odpočinku. I když některé dny nebudete moci dodržet svůj plán, nevyčítejte si to a činnost přesuňte na dobu, kdy vám bude lépe.
 
Nepřestávejte s aktivitami
Své aktivity přizpůsobte svému zdravotnímu stavu. Nejhorší je nicnedělání a pouze pasivní zábava. Do své rutiny zařaďte rehabilitační cvičení, jógu, relaxace, dechová cvičení aj. 
 
Spánek
Pokuste se dodržovat zásady spánkové hygieny, s tím, že si je upravíte dle svého zdravotního stavu.
 
 
Mějte koníčky
Existuje spousta zábavy, které můžete dělat bez opuštění vašeho domova a bez použití příliš velké energie. Číst nebo poslouchat dobrou knihu, muziku, sledovat filmy a dokumenty, psát časopis nebo blog, ruční práce, puzzle, křížovky, sudoku atd. Existuje tolik možností jak zabavit mozek, trénovat jej a nemusí to stát příliš úsilý a peněz.
 
 
Spojte se s ostatními
Vstupte do svépomocné skupiny pro pacienty s FM. Co vám skupina může nabídnout: Být mezi lidmi se stejnými zdravotními potížemi, podobně bojujícími se svým okolím, sociální problematikou, systémem apod. Jistotu, že vždy je zde někdo pro vás. Někdo, kdo vám se v dobrém snaží pomoci svou radou, osobní zkušeností. Vzájemnou podporu. Urychlení zlepšení vaší situace. Pomoci opustit svůj původně nezdravý pohled na sebe samé, který nám brání k zahájení správných kroků. Ujištění za pomoci ostatních, že vaše rozhodnutí je správné. Pochopení diagnozy a všeho kolem ní. Tím, že pomáháte ostatním pomáháte i sami sobě.
Pro koho skupina není vhodná: Pokud špatně snášíte negativní, závažné a nepříliš povzbudivé informace. Nedokážete přijmout odlišný názor, nejste tolerantní, upřímní, odmítáte dodržovat pravidla skupiny, nechcete s druhými komunikovat, nechcete druhým pomoci, na druhých vám nezáleží.
 
Změnťe prostředí
Každoroční pobyt v rehabilitačním ústavu, lázních, welnes pobyt, pobyt v termálech, dovolená, návštěva příbuzných či přátel na delší dobu velice prospěje vaší psychice. Nový lidé, nové podněty, být bez lidí s kterými jste stále obklopeni doma dělá doslova zázraky. Pro mnohé je to nový start, impulz ke změně, možnost změnit svůj život. Důležité je nespadnout po návratu zpátky do svých stereotypů.
Skupiny mají svá pravidla, nečleni neuvidí co tam píšete, pokud máte zájem být ve skupině pro české a slovenské pacienty napište na Fb Petra Fibromyalgik.