Přehled symptomů FM, souvisejících oblastí CNS a jejich cévního zásobení.

05.10.2012 20:02
Syptomy                                      Struktury CNS                                                 Zásobení


 Deprese, úzkostnost                      Limbický syst.                                                     car.,baz.
 Nespavost                                     Kmen, hypothalamus, gl.pinealis                           baz., car.
 Únavnost                                       Nespavost + hypofýza                                          baz., car
 Paměť                                           Limbický syst.                                                    baz., car.
 Fotofobie, ostatní poruchy vidění      Oko, tr.opticus, thalamus, kůra                             car., baz.
 Intolerance hluku                            vestib. syst., n.VIII., kmen, thalamus, kůra             bazilární
 Závratě                                          Viz výše + cerebellum                                          bazilární
 Zvracení                                         n.X., limb. systém, cerebellum                              baz., car.
 Endokrin., inmunol. poruchy            Hypothalamus, hypofýza                                      carotis
 Porucha jemných pohybů                Cerebellum, thalamus                                          bazilární
 Dráždivý tračník                              Kmen                                                                 bazilární
 Sy. vesico-uretrální                         Kmen                                                                  bazilární
 Vegetativní dysbalance                   Kmen                                                                  bazilární

Rehabilitace a fyzikální lékařství.pdf (1,3 MB)