Rekvalifikace

01.01.2014 14:54

Jednou z  forem pracovní rehabilitace jsou specializované rekvalifi kační kurzy pro osoby se zdravotním postižením.

Po dobu konání těchto kurzů náleží dotyčnému (pokud nepobírá dávky nemocenského pojištění, starobní důchod nebo mzdu nebo
náhradu mzdy), podpora při rekvalifi kaci, a to i v případě, že není veden v evidenci uchazečů o zaměstnání.

Podpora při rekvalifi kaci činí 60 % z průměrného měsíčního čistého výdělku.

Náklady rekvalifikace hradí ÚP ČR.