Snažte se získat co nejvíce informací o vaší nemoci

04.12.2017 07:44

 

Máte-li vážné onemocnění, začněte o sebe pečovat. 

V dnešní době přesčasů, práce o víkendu a minimalizace osobního volného času je vážná nemoc často jediným signálem, jak člověka upozornit, že „jede přeslimit“. Je reakcí na dlouhodobou duševní i fyzickou zátěž. 

Naše kapacity k úzdravě jsou velmi různé, někdo se dokáže vyléčit rychle navzdory špatným prognózám a u někoho se i mírnější onemocnění chronifikuje.

Chcete-li zvýšit své šance k úzdravě, začněte na ní pracovat co nejrychleji. Často to neznamená jen začít užívat léky a změnit jídelníček, ale vůbec přehodnotit životní priority, najít si více volného času a vyřešit typroblémy, které nás dostávají do stresu. Znamená to pracovat nejen s tělem, ale i s duší. Snažte se získat co nejvíce informací o vaší nemoci, hovořte s lékaři, hledejte různé cesty k vyléčení. Výzkumy ukazují, že informovanost pacienta, i když dostává negativní zprávy, je pro něj méně zatěžující, než nedostatek informací. 

Období vážného onemocnění je také dobrým časem naučit se přijímat podporu od druhých, věc kterou málokdo umí. Nebojte se svěřit svým blízkým, často úvaha „přeci je nebudu zatěžovat“ není na místě. Kdy jindy mají lidské vztahy větší hodnotu, než ve chvíli, kdy je potřeba si pomáhat? Někdy vaši blízcí nevědí přesně, jak vám mohou pomoci,co konkrétně potřebujete. Nedokážou se vžít do vaší situace. Řekněte jim přesně, jaká pomoc bude pro vás nejlepší. Život je koloběhem dávání a přijímání a buďte si jisti, že jednou budete moci nabídnout vaši pomoc někomu jinému. 

Vhodnou podporou v takové situaci mohou být i různé svépomocné skupiny lidí, kteří trpí podobnou nemocí. A konečně chvíle, kdy člověk čelí vážné nemoci, jsou chvíle extrémní a zátěžové. Může být na místě vyhledat i pomoc odborníků, psychologů, psychoterapeutů. 

webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:hUWLVMRTLRkJ:www.e-a.cz/files/documents/36_telesne-onemocneni.pdf+&cd=5&hl=cs&ct=clnk&gl=cz