Soudní řešení

13.02.2011 22:36

Na soud se obracíme tehdy, pokud nejsme spokojeni s pokusem o mimosoudní vyrovnání - nepodařilo se nám dohodnout se zdravotnickým zařízením.

V takovém případě lze podat občanskoprávní žalobu.

  • žalobu o náhradu škody
  • nebo žalobu na ochranu osobnosti.

Zpravidla je vhodné věc předem konzultovat s advokátem, který se v problematice zdravotnického práva vyzná.

Řízení před soudem je obvykle složité a nákladné.

Někdy může být pochybení konkrétního zdravotníka nebo zdravotnických pracovníků natolik závažné, že by se mohlo jednat o trestný čin.

Pak je možné podat trestní oznámení k orgánu Policie ČR nebo státnímu zastupitelství.

 

Právní předpisy

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
Vyhláška č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění
Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu
Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích
Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)