Uroflowmetrie

24.10.2010 23:21

UFM, měření rychlosti močového proudu

 

 • Jde o neinvazivní vyšetření, pomocí kterého se hodnotí vyprazdňovací funkce močového měchýře a intenzita průtoku moče vývodnými močovými cestami v závislosti na čase. 
 • Smyslem uroflowmetrie je odhalit příčiny poruch průtoku moče dolními močovými cestami (močový měchýř a močová trubice).
 • Jedná se o ambulantní vyšetření, pacienta nijak nezatěžuje a nejsou třeba žádná speciální opatření.
 • Doporučení k vyšetření dává obvodní lékař nebo urolog, u žen pak také gynekolog.
 • Anamnéza (potíže, které pacient sděluje) je, před vlastní uroflowmetrií, doplněna dalšími vyšetřeními.
 • Před vyšetřením není nutná žádná příprava. Je dovoleno normálně jíst, pít a užívat předepsané léky. Pouze je nutné se před vyšetřením dostatečně napít, aby byl pacient schopen se na požádání vymočit.
 • Vyšetření se je zcela neomezující a provádí se ambulantně.
 • Po vyšetření nejsou nutná další opatření. Pacient může ihned odejít domů a věnovat se jakékoli činnosti.
 • Jedná se především o vyloučení infekčního onemocnění močových cest.
 • Hlavním důvodem, proč je tato metoda indikována, je porucha odtoku moče z močového měchýře. Může se jednat o tzv. močovou inkontinenci, to je situace, kdy moč samovolně odtéká z močového měchýře. Vyskytuje se především u žen a znamená samozřejmě významný dyskomfort. Příčinou mohou být časté porody, různá onemocnění, užívané léky, charakter zaměstnání, sporty apod.
 • Opakem močové inkontinence je močová retence, kdy dochází k zadržování moče v močovém měchýři, jelikož z nějakého důvodu nemůže močovou trubicí odtékat. Příčinou je zúžení nebo uzávěr močové trubice například nádorem, zvětšenou prostatou nebo neurologickým onemocněním.

 

Cílem uroflowmetrie je zhodnocení funkčnosti vývodných cest močových a stanovení vhodného terapeutického řešení.

 

Pacient s naplněným močovým měchýřem je vyzván, aby se vymočil do speciální toalety – uroflowmetru neboli průtokoměru.

Součástí toalety je rotující disk, na který dopadá proud moči. Tento disk je proudem moči brzděn, změny otáčení jsou zaznamenávány v podobě křivky a lékař tuto křivku následně vyhodnocuje. Získá tak informace o maximálním a průměrném průtoku moče dolními močovými cestami a o rychlosti močového proudu. Pomocí kalibrovaného odměrného válce se změří objem moče a z časového měřiče se odečítá doba močení.