Xyrem

01.10.2014 14:43

Klinické studie JZP-6 (účinné látky v Xyremu) prokázaly výrazné zlepšení kvality spánku a snížení bolesti u pacientů s fibromyalgií.

JZP-6 pomomáhá pacientovi dosáhnout hlubší  3. a 4. stupeň úrovně spánku.

Prozatím Xyrem se používá jen k léčbě narkolepsie s kataplexií u dospělých pacientů.

Narkolepsie je spánková porucha, při které se mohou vyskytovat záchvaty spánku během normálních hodin bdění a dále kataplexie, spánková obrna, halucinace a špatný spánek. Kataplexie je nástup náhlé svalové slabosti nebo obrny bez ztráty vědomí jako odpověď na náhlou emoční reakci, jako je zlost, strach, štěstí, smích nebo překvapení.

Neužívejte Xyrem:

 • jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á) na natrium-oxybutyrát nebo na kteroukoli další složku Xyremu
 • jestliže máte nedostatek sukcinát semialdehyd dehydrogenázy (vzácná metabolická porucha)
 • jestliže trpíte těžkou depresí
 • jestliže jste léčen(a) opiáty nebo barbituráty.

Zvláštní opatrnosti při použití Xyremu je zapotřebí

 • jestliže máte dechové nebo plicní problémy (zvláště jste-li obézní), protože Xyrem může způsobit útlum dýchání
 • jestliže máte nebo jste v minulosti měl(a) depresi
 • jestliže máte srdeční selhání, hypertenzi (vysoký krevní tlak), problémy s játry nebo ledvinami, může být zapotřebí dávku Xyremu upravit
 • jestliže užíváte jiné přípravky tlumící centrální nervovou soustavu nebo alkohol
 • jestliže jste měl(a) v minulosti problémy se zneužíváním léků
 • jestliže máte epilepsii, protože užívání přípravku Xyrem se v tomto případě nedoporučuje
 • jestliže máte porfyrii (málo častá metabolická porucha).

Více: chronicfatigue.about.com/od/treatingfmscfs/a/fibromyalgiamed.htm?nl=1

         www.diagnosia.com/cz/leky/xyrem-500-mgml-peroralni-roztok#gi_2_before_use

 
English (auto-detected) » Hungarian
 
 
English (auto-detected) » Hungarian
 
 
English (auto-detected) » Hungarian