SEDACÍ HRBOLY

11.09.2010 19:27

 

sedací kost - os ischii

  • lemuje spolu se stydkou kostí - os pubis tzv. ucpaný otvor - foramen obturatum uzavřený vazivovou blánou - membrana obturatoria a svaly
  • na zadním obvodu kosti sedací je mohutný hrbol sedací - tuber ischiadicum