Nefarmakologická část léčby -

kombinace psychologického a rehabilitačního přístupu.

 

 • Rehabilitace u fibromyalgických pacientů představuje komplexní postup s využitím prostředků fyzikální terapie, manuální medicíny, balneoterapie, individuálních cvičení, relaxačních masáží, balančního tréninku a nácviku sebeobsluhy (Paiva & Jones, 2010).
 • Nesmí chybět ani edukace pacienta, relaxační metody a úprava životního režimu. Významnou část vyšetření a terapie představuje komunikace, kde je klíčovou schopností zdravotníka empatie. Všeobecně je nutné terapii přizpůsobit individuálním potížím a možnostem pacienta. Léčba je dlouhodobá s nepředvídatelnými výkyvy symptomů, přičemž úplné uzdravení je málo pravděpodobné. Terapeutický účinek mají podněty spíše nižší až střední intenzity. Účinek je pozvolný a často projeví až s latencí. U nemocných s fibromyalgií se často vyskytuje celkový pocit chladu nebo je lokalizován na distálních částech končetin. Terapii je proto vhodné zahájit pozitivní termoterapií (Kolář, 2009).
 • Dle doporučení k léčbě fibromyalgie vydané asociací vědeckých lékařských společností v Německu (AWMF) a americkou společností pro bolest (APS), je nejvíce doporučovanou metodou léčby fibromyalgie ve fyzioterapii aerobní cvičení, dále balneoterapie a masáže. Již méně doporučované  metody jsou edukace pacienta, biofeedback a injekční ošetření spoušťových bodů (Häuser, W., Thieme, K., & Turk, D. C., 2010).
 • Rehabilitaci je dobré zahájit ověřenými metodami, které již dříve pacientovi přinesly úlevu od bolesti. Teprve po určité době, kdy dojde ke snížení bolesti, je možné zahájit cvičení (Jeřábek, 2009).
 • Celkově je naším cílem optimalizace a správné provedení pohybů při vykonávání běžných denních činností, snížení bolesti a únavy (Paiva & Jones, 2010).
Tato léčba my měla být souhrnem spolupráce specialistů v oblasti léčby pohybového aparátu (revmatolog, rehabilitační lékaři, fyzioterapeut) a psychologicko-psychiatrické péče.

Je třeba zbavit pacienta obav z možných důsledků onemocnění a současně ho motivovat k vlastní systematické aktivitě.
Ve spolupráci s pacientem se stanoví dlouhodobě individuální léčebný plán a koordinuje se s skrátkodobým plánem vycházejícím z aktuální klinické situace.
Z oblasti fyzioterapie/rehabilitace je možno použít celou škálu metodik, vždy je nutná aktivní spolupráce pacienta.
Z cvičení se zaměřujeme např. na aerobní cvičení, jako je třeba chůze, tanec, jízda na kole, případně na rotopedu, dále na strečink, plavání, léčebnou tělesnou výchovu. Využíváme i cvičení založená na neurofyziologickém podkladě. Z dalších technik můžeme použít techniky měkkých tkání, někdy jsou uváděny i masáže.

Z vodoléčebných procedur v teplé vodě jsou to různé typy hydroterapie, např. perličková lázeň, cvičení v bazénu. Teplá voda vede ke zmírnění bolestí, redukuje množství spasmů a působí celkově relaxačně.
V roce 2009 byly publikovány výsledky studie s multidisciplinárním nefarmakologickým programem obsahujícím aerobní cvičení a behaviorální terapii pro pacienty s fibromyalgií. Výsledkem bylo roční snížení bolesti.
Literatura hovoří i odalších nefarmakologických možnostech léčby, jako je akupunktura, homeopatie, hypnóza, manipulační techniky, dále je uváděn i EMG biofeedback, a dokonce i dietetická opatfiení. Pozitivní efekt kognitivně behaviorální terapie byl dále dokumentován několika studiemi.

Pacient, který přichází do ambulance fyzioterapeuta, se v některých aspektech odlišuje od ostatních klientů. Absolvoval zpravidla více neúspěšných vyšetření, setkal se s nepochopením jeho problémů jak zdravotníky, tak rodinou a přáteli, svým současným zdravotním stavem je frustrován.        

Jeho psychofyziologické, vegetativní i neurohumorální funkce jsou narušeny, pacient je reaktivnější i při podnětech nižší intenzity.
Při prvním vyšetření se snažíme obnovit jeho důvěru ve zdravotníky, navodit příjemnou a uvolněnou atmosféru a vytvořit si představu o specifické reaktivitě pacienta na taktilní a nociceptivní podněty. Terapeut by měl být při prvním kontaktu povzbudivý, nehodnotící, akceptovat a nezlehčovat pacientem udávané potíže. Pacient by měl mít dostatek prostoru pro spontánní projev, při prvním vyšetření bychom proto neměli mít přesně stanovenou časovou hranici.
Komunikace s pacientem musí být emočně podpůrná. Na rozhodování o dalším průběhu léčby, by se měl pacient podílet a plně chápat všechna pro a proti  zvolené terapie. Výsledky vyšetření je důležité sdílet s ostatními členy terapeutického týmu, abychom dosáhli maximálního účinku léčby (Kolář, 2009).

 
Detect language » Hungarian
 

Rehabilitace lidí poškozených nemocí nebo úrazem má být celospolečenský proces

(ve smyslu tzv. ucelené, komprehenzívní rehabilitace) a představovat koordinovanou činnost všech složek společnosti (státu, institucí, organizací a jednotlivců) s cílem znovu zařadit člověka postiženého na zdraví následkem nemoci, úrazu či vrozené vady do aktivního společenského života.
Tento systém se řeší na úrovni zdravotnické, sociální, kulturní, pedagogické, pracovní, technické, legislativní, ekonomické, organizační a politické.
Podle OSN je kvalita úrovně rehabilitace kritériem kulturní úrovně společnosti. Jde o celospolečenský proces, který se dotýká téměř všech aspektů společenského života.
Z celého rozsáhlého a složitého komplexu rehabilitace se v rámci zdravotnictví realizuje rehabilitační proces jako léčebná rehabilitace.

Obor můžeme rozdělit na řadu specializací:

 1. léčebná rehabilitace
 2. pracovní rehabilitace
 3. sociální rehabilitace
 4. fyzikální medicína
 5. myoskeletální (manuální) medicína
 6. fyzioterapie
 7. ergoterapie
 8. ortotika a protetika
 9. společenská rehabilitace
Dnešní balneo-fyziatrické metody mohou přinést více než nejsofistikovanější léky zaměřené na udržení serotoninu anebo noradrenalinu v synaptické štěrbině. Je logické, že je lepší zajistit podmínky s cílem nastartovat autorekuperační mechanismy organismu, za účelem zvýšení tvorby chybějících neurotransmitérů, než spoléhat na farmakologické berličky, které dlouhodobě nic neřeší.

 

Z hlediska časové zátěže je léčba FMS relativně jednoduchá.

Pokud jsou k dispozici přírodní zdroje vod s dostatečnou koncentrací CO2, koupel trvá 20–30 minut, v případě nutnosti podávat celkovou vířivou koupel následovanou suchou uhličitou koupelí, se doba aplikace prodlouží na dvojnásobek s nutností určitého osušení a přecházení–odhadem asi 65 minut. Během odpočinku po koupeli je účelné aplikovat magnetoterapii po dobu 20 minut. Po ní může následovat ultrasonoforéza. Konečně, masáž zad a šíje obnáší cca 30–40 minut, ostatní manuální techniky dalších 10–20 minut. Celkově lze tedy hovořit o dvou hodinách. Je samozřejmé, že přinejmenším v prvním týdnu by léčba měla být každodenní, poté lze uvažovat o aplikacích faktorů obden. Stejně jako u jiných fyziatrických procedur je doporučeníhodná  i další postupná redukce frekvence ošetření, rozhodně není dobré končit léčbu najednou. Rehabilitace a fyzikální lékařství.pdf (1,3 MB)

 

 

Neuromuskulární únava a cvičbení kapacita u fibromyalgie

 • Zvýšená svalová kontraktilita (stažitelnost) svalů je spojena se zvýšeným vnímáním bolesti a snižuje cvičební kapacitu u pacientů s fibromyalgií.
 • Neuromuskulární postižení by mělo být považováno za důležitý faktor, který je základem funkčního omezení u pacientů s FM.

redpacientes.com/social/posts/view/31112/114#.UGN-g6uLzkk.facebook

 

Proč je RHB léčba nejlepším východiskem

Prezentace  MUDr. Jiřího Jeřábka, CSc., ze Státního zdravotního ústavu Praha: 

BenDen_Jerabek_FIBROMYALGICKY_SYNDROM_09.pdf (1,6 MB)

 

Rehabilitace u FM

emedicine.medscape.com/article/312778-overview

 

Různé terapie používané k léčbě FM v Holandsku

https://translate.google.cz/translate?js=n&prev=_t&hl=cs&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&sl=nl&tl=cs&u=http%3A%2F%2Fwww.fesinfo.nl%2F

 

 • Pravidla pro léčebně rehabilitační péči při hospitalizaci v odborném léčebném ústavu

pravidla-pro-lecebne-rehabilitacni-peci-v-olu-s-od-00022.pdf (298,5 kB)

 • Seznam pracovišť schvalujících návrhy na péči - jednotlivé zdravotní pojišťovny

seznam-pracovist-jednotlivych-zp.pdf (56 kB)

 • Vyhláška 267/2012 o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost

sb0091-2012.pdf (7,1 MB)

 

Relaxace

 • Nejen v rámci psychoterapie ale i v rámci fyzioterapie je dobré pacienty naučit relaxovat. Zátěž je nutné střídat s odpočinkem a den rozdělit do fází činností a fází relaxačních (Kolář,  2009). 
 • Pro nácvik celkové relaxace můžeme zvolit například Jacobsonovu progresivní relaxaci. Tato metoda je založená na principu  uvědomění  si zvýšeného napětí svalstva a následné vědomé relaxaci. Pacient provádí volní izometrickou kontrakci určité skupiny svalů,  po které následuje relalace. Důležité je uvědomění si pocitu tenze a uvolnění, tento prožitek jepoté možné uplatnit i v běžném denním životě a předcházet tak zvýšené svalové tenzi (Dvořák, 2007).

Relaxace u FM: fibromyalgik.webnode.cz/novinky/lecba-fibromyalgie/psychika/relaxace/

Doporučujeme:

Suchá uhličitá koupel

18.10.2011 16:34
Zvláštní důležitost při léčbě FM má CO2  suchá celková koupel. Je známo, že CO  je dosud nepřekonaným vazodilatačním prostředkem zejména v oblasti CNS. Je výhodné, že hyperkapnií dochází rovněž k lepší oxygenaci tkání, díky Bohrově efektu, takže efekt je vlastně dvojí.  Jde o...

Technické informace o CO2

15.08.2012 20:04
Oxid uhličitý se skladuje a převáží v tlakových lahvích především ocelových a bezešvých o vodním objemu 10 až 50 litrů při tlaku od 2 do 7 MPa. Tlakové lahve jsou konstruovány pro odběr oxidu uhličitého buď jako plynu, tzn. že plyn je odebírán z vnitřního prostoru mimo kapalinu přes...

Firma Linde nabízí CO2

15.08.2012 20:12
Oxid uhličitý medicinální   Použití: Insuflace, chirurgie CO2 koupele Složka smesí pro...

Vibrotonie

01.02.2012 20:12
Výzkumníci z univerzity v Liége zase studují účinek vibrací na bolest. Fibromyalgie je těžko rozpoznatelná revmatická nemoc měkkých tkání, která vyvolává silné bolesti. Až dosud umožňovala zachovávat určitou pohyblivost jen dlouhá gymnastická cvičení. Pascale Geudevert, pacient: Na...
Záznamy: 1 - 4 ze 4
Podpěrka pod ruku k PC
Zpříjemněte si dobu strávenou u počítače a předcházejte svalovým ztuhlostem nebo bolestem.  Šetřete svůj strávený čas na rehabilitaci. Podpěra poskytne pohodlí při práci s PC, kdy docílíte žádoucího uvolnění celé paže. Podepřením předloktí pohodlně manipulujete s myší bez sebemenší námahy. Zmírníte napětí a předejděte nepříjemným ztuhlostem, které mohou způsobit dyskomfort. Předcházejte případným chronickým deformitám.
Baňkování může být prospěšné u FM, vede ke snížení bolesti, zlepšuje krevní oběh i tok energie do celého těla.

chronicfatigue.about.com/b/2011/09/14/cupping-as-fibromyalgia-treatment.htm?utm_source=exp_nl&utm_medium=email&utm_term=list_chronicfatigue&utm_campaign=list_chronicfatigue&utm_content=20150501

 
Detect language » Hungarian
 

Terapie rázovou vlnou

Nejčastější indikace Akutní i chronické záněty paty, ostruha patní kosti, tenisové lokte, patní ostruhy, bolestivá ramena, bolesti zad, některé typy artróz a záněty Achillových šlach. Z obecnějšího hlediska je terapie rázovou vlnou vhodná k ošetření poškozených úponů šlach, ošetření měkkých tkání v blízkosti kosti, bolestivých zánětů i poúrazových stavů pohybového aparátu. https://www.klouby.com/razova-vlna

 
Detect language » Hungarian
 
 
Detect language » Hungarian