Průvodce pacienta s FM před větším chirurgickým zákrokem

10.01.2013 21:24

Máte-li před sebou větší chirurgický zákrok, je vhodné požádat o rozhovor s chirurgem a anesteziologem. Může se tak snížit znovuvzplanutí fibro-bolestí, které se často po takovém zákroku u FM pacientů vyskytuje.
 

1. Pooperační bolesti se nelze vyhnout, protože téměř veškeré chirurgické zákroky mají za následek poškození kůže a svalů. Tyto bolesti jsou u fibromyalgiků obvykle vystupňovány kvůli procesům zesílujícím bolesti. Viz centrální senzitizace

 

2. Požádejte o měkký límec kolem krku (pokud se předpokládá endotracheální intubace). Může to snížit následky zvýšeného napětí šíjových svalů během anestezie v nepřirozené poloze.

 

3. Požádejte, aby vaše paže při intravenózním zavedení byla položena co nejblíže tělu, ne odtažená či zvednutá nad hlavou. To minimalizuje nechtěné napětí pažních a ramenních svalů v poloze při anestezii.

 

4. Někdy bývá pooperační myalgie způsobena aplikacímyorelaxačně působícího léku s obsahem sukcinylcholinu. Pokud s ním máte špatnou předchozí zkušenost, zmiňte se o tom anesteziologovi.

 

5. Požádejte o aplikaci opioidů jako předoperační přípravu 90 minut před zahájením operace. Opioidy jsou morfin nebo morfinu podobné léky. Cílem je minimalizace centrální senzitizace – předpokládá se vždy zhoršení plošné celotělní bolesti.

 

6.Jako pacient s fibromyalgií budete potřebovat více a déletrvající pooperační analgetickou léčbu. Ve většině případů je doporučeno podávát opioidy nebo použití PCA (pacient controlled analgesia) pumpy, která umožňuje samoobslužou aplikaci analgetik.

 

7. Většina pacientů vyžaduje déletrvající pooperační rekonvalescenci, v mnoha případech včetně fyzikální terapie. Velmi prospěšné je jemné protahování a procvičování svalů, které by mělo začít co nejdříve po zákroku.

www.myalgia.com/surgery_guidance.htm

 

Lidé se spánkovou apnoí mohou být citlivější na anestetika a léky na bolest po operaci, je proto nutné vždy upozornit lékaře před operací na dg spánkové apnoe a používání přístroje CPAP. Ten by jste měly mít při hospitalizaci sebou.