Archiv článků

Novinky v Příspěvku na zvláštní pomůcku

02.08.2012 19:34
V nejbližší době se schodolez, stropní zvedací systém, schodišťová plošina a schodišťová sedačka bude žadatelům poskytovat v rámci tohoto příspěvku.   Maximální výše příspěvku by měla být stejná, tedy 350 000,-Kč, s výjimkou schodišťové plošiny, na kterou by se mohl...

Paní s Bechtěrevovou nemocí a fibromyalgií vytvořila zajímyvý projekt

01.08.2012 15:52
 Art Apple A Day   Jennifer Dye Visscher http://artappleaday.com/wordpress/ www.facebook.com/TheFeedingEdge http://artappleaday.com/wordpress/?p=1557 ... Lžíce se stala symbolem solidarity pro osoby s CFS / ME, lupus, fibromyalgie a mnoha dalších chronických...

NAŘÍZENÍ VLÁDY, kterým se provádí zákoník práce NV č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah JINÝCH DŮLEŽITÝCH OSOBNÍCH PŘEKÁŽEK V PRÁCI

01.08.2012 08:29
  Okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci  1. Vyšetření nebo ošetření a) PRACOVNÍ VOLNO S NÁHRADOU MZDY nebo platu se poskytne NA NEZBYTNĚ NUTNOU DOBU, bylo-li VYŠETŘENÍ NEBO OŠETŘENÍ provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní...

Zaměstnavatelé jsou povinni - ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI

01.08.2012 08:27
  ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI § 72… (2) Příprava k práci osoby se zdravotním postižením se provádí a) na pracovištích jejího zaměstnavatele INDIVIDUÁLNĚ PŘIZPŮSOBENÝCH ZDRAVOTNÍMU STAVU TÉTO OSOBY; PŘÍPRAVA K PRÁCI MŮŽE BÝT PROVÁDĚNA S PODPOROU ASISTENTA, § 80 Zaměstnavatelé jsou povinni a)...

Zákon č. 262/2006 Sb., ZÁKONÍK PRÁCE myslí i na osoby se zdravotním postižením

01.08.2012 08:23
§ 103 (5) Zaměstnavatel je povinen pro zaměstnance, který je osobou se ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, ZAJIŠŤOVAT NA SVŮJ NÁKLAD TECHNICKÝMI A ORGANIZAČNÍMI OPATŘENÍMI, ZEJMÉNA POTŘEBNOU ÚPRAVU PRACOVNÍCH PODMÍNEK, ÚPRAVU PRACOVIŠŤ, zřízení chráněných pracovních míst , zaškolení nebo zaučení těchto...

Pěstování léčebného konopí

19.07.2012 11:49
– analýza zahraničních zkušeností z regulačního a ekonomického hlediska.   Studie došla k závěru, že se cena v zahraničí pěstovaného léčebného konopí pohybuje mezi maloobchodní a velkoobchodní cenou konopí na černém trhu. V zemích, kde neexistuje průnik mezi preskripcí léčebného konopí...

Návštěva lékaře či doprovod blízké osoby k němu

09.07.2012 07:40
K lékaři musí čas od času každý. A někdy to nejde jinak než v pracovní době. Pamatuje na to i zákoník práce a navazující předpisy. Vyčíslují, na jakou dobu vás musí zaměstnavatel uvolnit kvůli návštěvě lékaře (nejen vaší, ale i člověka, který je na vás závislý) a kolik z ní musí...

Revmatoidní faktor

07.06.2012 08:39
Zvýšená hodnota může indikovat revmatoidní artritidu - autoimunitní zánět kloubů, obvykle symetrický, s výrazným postižením menších kloubů (ruky), zánět má zhoršující se průběh s poškozením kloubních struktur, vznikem deformit a znehybnění kloubů; pacienti s vyššími hodnotami RF...

Kognitivní rezerva

05.06.2012 21:06
Mozková rezerva neboli rezerva poznávacích funkcí. Kognitivní rezerva označuje odolnost vůči neuropatologickým škodám, ale důraz se zde klade na způsob, jakým mozek využívá své poškozené zdroje. Vyšší vrozená inteligence nebo větší aspekty životních zkušeností, jako je vzdělávání nebo profesní...

BOLEST SPOJENÁ S MEDITAČNÍ POZICÍ

03.06.2012 21:55
Bolest a praxe všímavosti loupat-cibuli.wz.cz/bolest-a-praxe-vsimavosti.html

Methylsulfonylmethan - MSM

03.06.2012 21:47
Komerční prezentace výrobců přípravků obsahujících MSM přisuzují této látce celou řadu příznivých účinků na lidský organismus, o kterých neexistuje dostatek klinických údajů, které by tyto účinky spolehlivě potvrdily, nebo vyvrátily. V prvé řadě jsou účinky protizánětlivé, kvůli nimž je MSM...

Nový druh léčivého konopí

01.06.2012 16:55
V Izraeli neutralizovali účinky THC a zvýšili působení další substance CBD, neboli cannabidiolu, která je účinná při léčbě cukrovky a různých psychiatrických potíží.Izraelské zákony zakazují užívání marihuany s výjimkou léčebných účelů. Zhruba 6 000 Izraelců trpících různými nemocemi ji smí...

Únava u dětí

01.06.2012 14:54
I děti se mohou cítit unavení stejně jako dospělý a jejich stížnosti není dobré brát na lehkou váhu.   Příznaky Většina únavy je způsobená nepravidelným stravováním – hladem, poruchami spánku, psychickými problémy a vlivem onemocnění. U většiny onemocnění únava není...

Reaktivita T lymfocitů u FM a ME/CFS

15.05.2012 21:40
Tato studie ukazuje, abnormální reaktivity na běžné slizniční mikrobiálních antigenů u pacientů s CFS a / nebo FM. Aktivované T buňky mohou produkovat cytokiny , jako je gama- interferon, který může vyvolávat příznaky chřipky obvykle pozorované u pacientů s CFS nebo FM. Interferon může vysvětlit...

Sdružení, výzkum, léčba, podpůrné skupiny.

12.05.2012 07:33
en.wikipedia.org/wiki/Fibromyalgia www.fibromyalgie-fms.de/fibromyalgie/therapie/ www.sanego.de/Krankheiten/Fibromyalgie/wiki/index/Was-ist-Fibromyalgie/ fibromialgico.blogspot.com/ http://www.nfra.net/ www.fibromialgia.nom.es/ www.fibromialgialasafor.es.tl/INICIO.htm http://www.skufmslovenija.org/

TNX-102 nový lék na FM

03.05.2012 22:44
Tonix Pharmaceuticals holding Corp. je specializovaná farmaceutická společnost zabývající se vývojem léčebných metod pro těžké poruchy centrálního nervového systému dokončuje farmakokinetickou studii léku TNX-102 pro léčbu FM. TONIX vyvíjí nové formulace cyclobenzaprine které jsou určeny pro...

Snažte se být pacient realista

02.05.2012 14:07
Důvěřujte v úspěšné vyřešení situace se snahou o přizpůsobení se v souvislosti s komplikacemi.   optimistický pacient – bagatelizuje skutečný dosah, závažnost a intenzitu bolesti,   pesimistický pacient – trpí nadměrně zvýšenými obavami z nebezpečí, očekává komplikace,...

Léčba bolesti u dětí pomocí náplastí a krémů

02.05.2012 13:53
Vyznačují se jednoduchou aplikací. Zkratkou EMLA je označovaná směs lidokainu a prilokainu. Na jejich vzájemné kombinaci je založen krém, který se aplikuje do kůže a znecitlivuje příslušné místo. Aplikuje se zejména dětem, které by opakovaně měly dostávat injekce. Léčivé přípravky z náplastí...

Farmakologická léčba bolesti

02.05.2012 13:44
Léčba bolesti by měla být přizpůsobená stavu základního onemocnění, měla by být kontinuální, kompaktní. Neměly by se vyskytovat opakované změny terapie a nepromyšlené zásahy do léčby. Pacient potřebuje jasný obraz o plánu, včetně srozumitelných vysvětlení každé změny léčby. Nevysvětlené a náhlé...

Blokáda nervů - poslední možnost při nesnesitelné bolesti

02.05.2012 12:27
Jedná se o chirurgické řešení s trvalými následky. * Kordotomie – blokuje se bolest a vnímání teploty pod úrovní přerušení spinotalamického anterolaterálního traktu. Obvykle se provádí při bolestech v dolních končetinách a trupu. * Rizotomie – přerušuje přední nebo zadní nervové kořeny...

Terapeutický dotyk

02.05.2012 12:25
Jde o přenášení energie z jedné osoby na druhou s cílem posilnit uzdravovací proces nemocného nebo zraněného (Kozierová,1995, s. 976). U zdravého člověka je (podle léčitelů) proud energie stálý a hladký. Bolest, choroba, stav ohrožení nebo fyzické či psychické poruchy tento proud energie...

Gabapentin

15.04.2012 21:00
Původně byl vyvinut pro léčbu epilepsie; v současné době se také užívá ke zmírnění neuropatické bolesti. Poskytuje významnou úlevu od bolesti asi třetině lidí s FM. Gabapentin je předchůdce pregabalinu, např. Lyriky. Ve srovnání s gabapentinem, pregabalin je mnohem...

41% lidí s Hereditární hemochromatózou (HFE) má i FM

14.04.2012 15:13
www.imalab.cz/clanek/187-hereditarni-hemochromatoza-hfe.aspx www.blackwellpublishing.com/acrmeeting/abstract.asp?MeetingID=774&id=89468

57% pacientů s HCV - hepatitidou C má FM

14.04.2012 14:58
Naprostá většina případů chronických hepatitid B a C je klinicky zcela němá, nebo se projevuje jen nespecifickými příznaky jako jsou únava, nevýrazné tlaky v oblasti jater, zažívací potíže apod. Proto je chronická VH většinou zachycena náhodně, při odběru krve z důvodů preventivních nebo při...

Nízké hladiny vitaminu B u FM je důvod, proč jsou pacienti unavení

11.04.2012 21:16
Rheumatolg Carol Beals, M.D. doporučuje užívat 100 mg B1, 100 mg B6 a Karnitin 330 mg třikrát denně. Co se týče stravy, doporučuje jíst malé množství bílkovin třikrát nebo čtyřikrát denně. Bílkoviny dávají lidem více energie a pomáhají jim vyhýbat se cukru. Více na:...

15 mg hydrokortizonu denně pomůže s odpolední únavou u FM

11.04.2012 20:50
Ráno hladina kortizolu je u pacientů s FM obvykle normální, ale odpoledne někteří pacienti nemají vůbec žádný a cítí se úplně vyčerpaní. Podáváním malé dávku hydrokortizonu v poledne a další v dopoledních hodinách nejvýše však 15 mg denně dojde ke...

Vědci došli k závěru, že FM může být středně nebo dlouhodobý rizikový faktor pro TMK.

02.04.2012 23:10
Výzkumníci testovali 60 lidí s fibromyalgií: 80% respondentů uvedlo bolesti žvýkacích svalů 83% respondentů uvedlo bolest čelistního kloubu 33% mělo zvuky v kloubu při otevírání a zavírání úst 97% respondentů uvedlo bolesti hlavy (běžná TMK...

OI - Ortostatická intolerance

02.04.2012 00:33
Je podkategorií dysautonomie - porucha autonomního nervového systému. Jedná se o prudký pokles krevního tlaku, snížení průtoku krve a srdečního tepu při vstávání. Snížený průtok krve přispívá ke vzniku fibromyalgií.   Příznaky ortostatické nesnášenlivosti a sníženého průtoku...

POST - Syndrom posturální ortostatické tachykardie

01.04.2012 23:54
Léčba POTS u FM pacientů často zlepší myofascialní a neuropatické bolesti.   Charakteristickým znakem příznakem POTS je zvýšení tepové frekvence z vleže do vzpřímené polohy více než 30 tepů za minutu nebo na srdeční frekvenci vyšší než 120 tepů za minutu v rámci 12 minut. Tento...

Vliv těhotenství na CFS / ME

01.04.2012 22:22
Matky s CFS / ME potřebují zvláštní odpočinek během těhotenství a některé mohou potřebovat klid na lůžku po většinu času. Existuje teoretická možnost, že virus, který by mohl způsobit CFS / ME, by mohl být přenesen na plod během těhotenství či porodu nebo během kojení. Nedávný...

Plicní hypertenze

01.04.2012 11:54
Příznaky jsou často lehké a netypické, a lze je zaměnit za projevy jiného onemocnění srdce a plic. Syndrom charakterizovaný vysokým krevním tlakem v plicním oběhu. Vzniká jako důsledek některých systémových onemocnění pojiva. Nejčastější příznaky plicní hypertenze...

Plicní hypertenze

01.04.2012 11:48
Syndrom charakterizovaný vysokým krevním tlakem v plicním oběhu. Vzniká jako důsledek některých systémových onemocnění pojiva. Nejčastější příznaky plicní hypertenze jsou: * Dušnost, únava, závratě při posazování a postavování * Mdloby, namodralé zbarvení rtů a kůže * Otoky kotníků nebo...

Chiariho malformace a fibromyalgie

18.03.2012 20:54
Chiariho malformace je nejběžnější vrozený strukturální defekt mozečku s výskytem 1 na 1000 porodů, častěji postihující ženy než muže. Mezi nejčastější příznaky patří bolesti krční páteře, nystagmus, necitlivost a svalová slabost, závratě, otupělost, problémy s rovnováhou, silné bolesti hlavy,...

Schválí FDA první lék na ME/CFS?

18.03.2012 20:28
phoenixrising.me/archives/8819 forums.phoenixrising.me/showthread.php?16847-Ampligen-study-published-in-PLoS-One-14mar2012&highlight=ampligen     Ampligen® www.hemispherx.net/content/rnd/drug_candidates.htm

Gen SCN9A může souviset s těžkým stupněm FM

18.03.2012 18:45
Gen SCN9A se podílí na tvorbě sodíkových kanálů v nervových buňkách, které přenášejí nervové vzruchy do mozku. Pokud dojde k mutaci tohoto genu, ovlivní se i funkce sodíkových kanálů. Porucha tohoto genu způsobuje snadné otevírání Na+ kanálů nebo jejich trvalé otevření. Lidé s touto poruchou...

Asistent sociální péče

08.03.2012 16:43
    Péči o osoby závislé na péči jiné fyzické osoby mohou podle zákona o sociálních službách poskytovat profesionální poskytovatelé sociálních služeb, osoby blízké nebo asistent sociální péče. Asistent sociální péče je jinou fyzickou osobou než osobou blízkou, která může...

7 způsobů jak nejíst cukr

07.03.2012 14:52
newhope360.com/blood-sugar-management/reduce-sugar-cravings-7-ways

Co lze platit z Pnp, kontrola využití, informace pro pečující

07.03.2012 13:57
Na co je příspěvek určen Příspěvek lze použít pouze na ty výdaje, které souvisejí se zabezpečením pomoci a podpory osobě, která je závislá na péči jiné osoby. Může být tedy „spotřebován“ jako úhrada za péči, kterou zajišťuje poskytovatel sociální služby a samozřejmě také na výdaje, které...

Čím horší máte paměť, tím pozitivnější je vliv her na mozek

06.03.2012 13:25
 I krátkodobé hraní může být prospěšné a není na to třeba speciálních her. bonusweb.idnes.cz/cim-horsi-mate-pamet-tim-pozitivnejsi-je-vliv-her-na-mozek-p3n-/Novinky.aspx?c=A120305_170755_bw-novinky_anb

Nesteroidní antiflogistika u FM

05.03.2012 14:04
NSAID nesteroidní antiflogistika působí analgeticky již v nižších dávkách, ve kterých se ještě neprojevuje jejich protizánětlivý (antiflogistický) účinek. Často se předepisují místo analgetik, což však odborníci na léčbu bolesti považují za nesprávný postup (z důvodu nežádoucích...

Polymyalgickými příznaky může začít FM

05.03.2012 13:24
Polymyalgie revmatická –  FM je v diferenciální diagnostice. Zánětlivé revmatické onemocnění neznámé etiologie. Klinický syndrom vyskytující se u lidí ve věku nad 50 let charakterizovaný bolestí a ranní ztuhlostí svalů v oblasti pletence ramenního a/nebo pánevního a v oblasti svalů šíje....

Myalgická encefalomyelitida: Mezinárodní konsensus Kritéria G93.3

01.03.2012 17:49
Stupně závažnosti ME: mírná (přibližné 50% snížení běžných aktivit), střední (většinou vázaný doma), těžká (většinou upoután-a na lůžko), velmi těžká (zcela upoután-a na lůžko, potřebujete pomoci se základními funkcemi).   Kritéria ME: Povinné - 1) Ponámahové...

Důkaz pro zánět a aktivaci buněčné imunity u ME / CFS

01.03.2012 10:32
Výsledky ukazují, že ME / CFS se vyznačuje nízkým stupněm zánětu a aktivaci CMI.  Výsledky naznačují, že typické příznaky ME / CFS, jako jsou únava, vegetativní příznaky jako u chřipky, nevolnost, může být způsobeno zánětlivými mediátory, např. IL-1 a TNF. Je prokázáno, že zánětlivé cesty...

Orthokine – nový bojovník proti zánětům a bolestem kloubů

01.03.2012 09:51
   V současné době trpí degenerativním chronickým onemocněním kloubů v České republice přes 1,5 milionu lidí. Patří mezi ně i spousta rekreačních a také vrcholových sportovců, u kterých dochází k enormnímu zatěžování pohybového aparátu. Většině z nich nyní svítá naděje v lepší...

Posudek o zdravotním stavu

19.02.2012 20:19
musí vycházet ze spolehlivě zjištěného zdravotního stavu posuzovaného občana a musí odpovídat posudkovým kritériím, která jsou uvedena v příslušných právních předpisech. Při posuzování posudkový orgán vychází zejména z nálezu ošetřujícího lékaře, výsledků funkčních vyšetření a popřípadě...

Vymezení schopností zvládat základní životní potřeby od 1.1.2012

19.02.2012 18:18
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2006 Sb.   a) Mobilita: Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna zvládat vstávání a usedání, stoj, zaujímat polohy, pohybovat se chůzí krok za krokem, popřípadě i s přerušováním zastávkami, v dosahu alespoň...

Antidepresiva

16.02.2012 21:17
Používají se SSRI, aby se zvýšila hladina neurotransmiteru serotoninu, chemické látky, kterou epifýza mění v melatonin.

Fototerapie

16.02.2012 20:44
Účinek je výrazný u 70–90 % nemocných s SAD. Plná remise se objevuje po fototerapii již po 1–2 týdnech aplikace. Její použití je bezpečné, ovšem efekt přetrvává jen krátce po době aplikace. Vhodná je udržovací léčba antidepresivy. doc. MUDr. Ján Praško, CSc....

Melatonin

16.02.2012 20:25
Na pokles počtu hodin denního světla v podnebích vyšších zeměpisných šířek reaguje mozek tvorbou hormonu melatonin. Tato látka nám pomáhá při usínání a udržuje nás ve spícím stavu po celou noc. Hladina melatoninu se obvykle začne zvyšovat večer a maxima dosahne mezi 2-3 hod. ranní. Dalším...

Neuronové vymazání paměti

16.02.2012 19:33
Nová léčba artritídy, fibromyalgie a chronické bolesti. Nedávné práce ukázaly, že protein kináza M zeta hraje zásadní úlohu při vytváření a udržování paměti posílením spojů mezi nervovými buňkami zapojených do bolesti. Nová studie ukazuje, že protein je také klíčem k pochopení toho, jak je...

Možnou příčinou RS je i nedostatek vitaminu D

15.02.2012 19:58
Roztroušená skleróza je autoimunitní onemocnění nervového systému. Onemocnění spočívá v úbytku tukové vrstvy, kterou známe pod pojmem myelin a která obaluje nervy, čímž je chrání před poškozením. Nervy bez této ochrany začnou postupně odumírat. Výskyt onemocnění je vyšší v oblastech mírného...

Sérologicky negativních je 5% pacientů s Lupusem.

15.02.2012 19:02
Otázka: Je možné, že mám lupus nebo jiné onemocnění pojiva a při tom mám negativní výsledky vyšetření krve? Mám velké množství zdravotních problémů a myslím si, že je to systémové onemocnění. Odpověď: Ano, jsou i pacienti u kterých jsou...

Život s kognitivními obtížemi. Jak na to.

15.02.2012 18:15
U mnoha lidí s fibromyalgií nebo chronickým únavovým syndromem se čas od času vyskytnou kognitivní problémy. Tento náhlý výpadek paměti nebo neschopnost mluvit a myslet, je jednoznačně ponižující a způsobuje stud a beznaděj jinak inteligentního a moudrého člověka. Kognitivní problémy, (dále...

Bezpečnost a účinnost Vagus nervové stimulace - VNS při léčbě FM

07.02.2012 23:04
VNS může být užitečným doplňkem léčby u pacientů s FM odolných vůči konvenční léčbě, ale je ještě třeba lépe porozumět jeho skutečné roli v léčbě FM. www.biomedexperts.com/Abstract.bme/21812908/Safety_and_efficacy_of_vagus_nerve_stimulation_in_fibromyalgia_a_phase_I_II_proof_of_concept_trial

Kouření a oxidační stres u FM

07.02.2012 20:45
Oxidační stres a kouření i to pasivní zřejmě hraje roli při vzniku onemocnění. Zhoršuje příznaky FM a ME/CFS. chronicfatigue.about.com/b/2012/02/07/smoking-oxidative-stress-fibromyalgia-chronic-fatigue-syndrome.htm   Výzkumy: Vliv kouření u pacientů s multidisciplinárním programem...

Pokroky ve studiu a léčení bolesti

06.02.2012 15:04
...pro určité typy chronických bolestí, jako je třeba komplexní regionální bolestivý syndrom KRBS nebo fibromyalgie, genetika existuje. Studium genetického přenosu bolesti je sice teprve v počátcích, nicméně tento typ studia by umožnil určitou cílenou léčbu  bolesti, týká se to např. genů...

Léčba Guaifenesinem

06.02.2012 12:36
Guaifenesin protokol en.wikipedia.org/wiki/Guaifenesin_protocol   Léky s guaifenesinem v...

Léčba dětí Guaifenesinem

06.02.2012 11:57
Začíná se 2krat 300mg denně a pomalu se zvyššují dávky dokud se nezmírní příznaky či potíže neustoupí. U školáků je vhodné naplánovat terapii na začátku prázdnin. Předškolní dítě může odpočívat, mít teplé koupele, děti všech věkových skupin mohou při silných bolestech užít Ibuprofen, nebo...

Kde se léčí děti s FM

06.02.2012 11:54
Pokud máte podezření, že u vašeho dítěte jsou první známky FM (pozor, aby se neopičilo po někom kdo FM má). Anebo již nemoc má diagnostikovanou a nevíte, kde získat informace o léčbě nabízím kontakty na: MUDr. Pechanová, Centrum bolesti Bulovka, Praha 8 MUDr. Hakl, Brno a na netu jsem...

V jakém věku se FM objeví

06.02.2012 11:41
První příznaky se projeví ve velmi ranném věku, často i předškolním. U většiny dětí mezi 8 - 10 rokem. Dr. Amand léčil za svojí praxi 4 děti od 2 let a 15 dětí od 4 let. Bolesti se mohou objevit a pak vymizet na pár měsíců nebo roků a pak se zase objevit. Před pubertou mají dívky i chlapci...

50% Fibromyalgiků si vzpomene na takzvané "růstové bolesti" v dětství

06.02.2012 11:01
Často se těmto bolestem říká - růstové bolesti, ale růst není bolestivý. Zhruba 50% Fibromyalgiků si vzpomene na takzvaná "růstové bolesti" v dětství, ale také na vysílení, podrážděná střeva nebo na příznaky podrážděného močového měchýře, které mohou být už jako první...

Jak poznám u dítěte FM

06.02.2012 10:41
Na co si mám jako rodič dávat pozor? Děti velmi zřídka předstírají bolesti a když už, velmi rychle to prokoukneme. Malé děti neumí bolest popsat nebo nazvat; možná malí miminka, které při pláči protahují nožičky pravděpodobně reagují na bolest bříška. Neexistuje žádná studie, která by tyto...

Hot pack

06.02.2012 01:03
Hot packy mohou uvolnit kloubní bolest z hypermobility. Informace jsou v komentářích a hodnocení. www.mall.cz/drobne-vychytavky/markill-ohrevny-sacek   Tato firma vyrábí opravdu pěkné kousky. Např. podložku na klávesnici či k myši - za to vám budou vaše zápěstí hodně vděčné. A je...

Rodinné konstelace - osobně doporučuji.

06.02.2012 00:58
S rodinou jste spojeni skrze celé generace. Nevědomky formuje to, jak vidíte svět, jak cítíte, myslíte a jednáte. Rodina je jednou z hlavních příčin kvality Vašich vztahů, zdraví a života. Rodinné konstelace Vám pomohou objevit, jak jste ovlivněni osudy dalších členů rodiny včetně Vašich...

Jak zjistím nejlevnější lék s účinnou látkou jenž potřebuji

04.02.2012 11:58
Nebojte se změny léku, když přípravků se stejnou účinnou látkou a lékovou formou je celá řada. Účinná látka léku je základní léčivá látka, která je nositelem vlastních účinků léku. Bývá uváděna jako podtitul obchodního názvu léku. Lék obvykle obsahuje vedle vlastních účinných látek i pomocné...

Studie jenž prokazuje 45% zlepšení spánku u FM při užívání Melatoninu.

01.02.2012 20:47
Melatonin u FM zlepšuje kvalitu spánku, zmírňuje únavu a odstraňuje depresi. V randomizované, placebem kontrolované studii bylo zjištěno, že lidé s fibromyalgií mají významné snížení příznaků po užití melatoninu. Buď samotného nebo ve spojení s fluoxetinem. Read more:...

Systém CVAC zbavuje fibromyalgických bolestí

01.02.2012 20:22
www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10095523948-prizma/211411058100037/obsah/169794-moderni-kyslikovy-stan/ Čím dál víc ho ale používají i obyčejní lidé jako Kristin Martinová. Kvůli chronické nemoci svalů zvané fibromyalgie trpí nesnesitelnými bolestmi. Tedy trpěla. Posledního půl roku absolvuje...

Vibrotonie

01.02.2012 20:12
Výzkumníci z univerzity v Liége zase studují účinek vibrací na bolest. Fibromyalgie je těžko rozpoznatelná revmatická nemoc měkkých tkání, která vyvolává silné bolesti. Až dosud umožňovala zachovávat určitou pohyblivost jen dlouhá gymnastická cvičení. Pascale Geudevert, pacient: Na...

Bylinky a doplňky stravy

01.02.2012 19:58
Ke zdravému životnímu stylu a léčbě farmaceutickými přípravky je možné vyzkoušet také bylinky a doplňky stravy. Fibromyalgici bývají často citliví na nové látky, proto je třeba zkoušet opatrně a najít si postupně to, co pomáhá. Mnoho průzkumů vypovídá o tom, že je velmi důležité užití vitaminu D....

Dieta pro Fibromyalgiky

01.02.2012 19:56
O výživě a stravování pro fibromyalgické pacienty toho bylo popsáno velmi málo. Výzkum dosud neprokázal žádné konkrétní potraviny ovlivňující fibromyalgii, pozitivně nebo negativně. Zdravá strava je důležitá pro krocení fibromyalgie (FMS) nebo chronický únavový syndrom (CFS, nebo ME / CFS ). I když...

Jak nám příznaky odhalují co v těle chybí.

01.02.2012 19:49
Po dosažení určitého věku, máme téměř všechny z těchto příznaků, způsobených nedostatkem potravin uvedených zde:   1. Obtížnost Hubnutí Co chybí: esenciální mastné kyseliny a vitamíny. Kde získat: lněné semena, mrkev a losos - mimo specifických doplňků.   2. Zadržování...

L-Theanin

01.02.2012 17:32
  Potravinový doplněk obsahující přírodní aminokyselinu L- theanin běžně se vyskytující v zeleném čaji a hřibu hnědém. Díky schopnosti proniknout přes hematoencefalickou bariéru má theanin aktivní vliv na psychoaktivní procesy lidského těla. Během spánku je mu pak připisována aktivní role pro...

Dopamin

01.02.2012 15:48
  Hraje rozhodující roli v motorických funkcích mozku a má rozhodují význam při zpracování informací v čelním laloku mozku v kognitivní funkcích mozku. I ve zpracování bolesti v několika úrovních CNS včetně míchy. Několik onemocnění nervového systému jsou spojena s dysfunkcí dopaminergního...

10 věcí které nedělejte, aby jste se lépe zžili s Fibromyalgií

17.01.2012 22:07
Trpíte-li chronickým onemocněním, jako je fibromyalgie nebo chronický únavový syndrom, máte dost práce sami se sebou - nepřidělávejte si starosti snažením se být nejdokonalejšími! Je těžké neklást na sebe neustále vyšší nároky - dnešní doba příliš nefandí těm, kteří se neustále nesnaží za...

Vedlejší účinky léků používaných u FM, CFS/ME

11.01.2012 19:00
Seznam, vedlejší účinky, slouží pouze pro pacienty, anonymní. fmcfsme.com/rate_medications.php

Centrum pro léčbu FM vede lékařka s FM

10.01.2012 20:24
Frida centrum pro Fibromyalgii < takhle má vypadat komplexní léčba FM Portland, Oregon. Studio nabízí edukativní činnost, léčbu, kurzy apod. www.fridacenter.com/index.html  

Quercetin

06.01.2012 14:31
Jde o rostlinný flavonoid, známý pro své silné protizánětlivé účinky ( tlumí tvorbu a uvolňování histaminu, který je znám pro své protizánětlivé a protialergické účinky ). Quercetin je silným přírodním antioxidantem a může být účinný při léčbě...

Hipokampus

05.01.2012 20:59
Lidé se značným poškozením hipokampu trpí poškozením paměti a neschopností ukládat nové informace. cs.wikipedia.org/wiki/Hipokampus en.wikipedia.org/wiki/Hippocampus   Dysfunkce hipokampu může vysvětlit příznaky...

Pacienti užívají marihuanu pomocí Vaporizérů.

04.01.2012 21:22
Kromě rekreačního užívání je konopí často využíváno i pro své terapeutické efekty, které zahrnují léčení a mírnění nepříjemných symptomů u řady onemocnění nebo zmírnění vedlejších účinků řady léčiv, především antikancerální chemoterapie a léčebného ozařování nádorů. Marihuana je prokazatelně:...

Ženy s poruchami spánku mají 3x větší pravděpodobnost vzniku FM a Syndromu chronické bolesti, než ti, kteří mají klidný spánek.

04.01.2012 18:56
Závěry nové studie z Norska byly uvedeny v časopise Arthritis a Rhuematism, nakladatelství Wiley-Blackwell jménem American College of revmatologie (ACR). Výsledky ukazují, že ženy trpící poruchami spánku a nespavostí mají větší pravděpodobnost, že u nich dojde k propuknutí fibromyalgie do...

Nová léčba FM pomocí ELECTRONIC STIMULATOR

04.01.2012 18:38
Implantovaný stimulátor užívaný i k léčbě deprese a epilepsie vysílá každých 5min. signál ke krční páteři. Videoukázka: www2.wrbl.com/news/2011/nov/22/healthwatch-new-treatment-fibromyalgia-ar-2742063/

Naltrexon se využívá i k léčbě FM

02.01.2012 21:59
Bylo prokázáno, že inhibuje aktivitu mikroglie v CNS, a tím zmírňuje produkce zánětlivých cytokinů a neurotoxické superoxides. Tohoto efektu může být dosaženo při velmi nízkých dávkách,  ukázal se být nezávislý na opioidních...

Nedostatek tyroxinu T4 a trijodtyroninu T3 u FM a CFS

02.01.2012 20:55
www.thehealthbeautyreviews.com/2011/07/thyroid-replacement-in-fibromyalgia-and-cfs-generic-thyroid-thyroxine-and-the-hypothalamic-pituitary-axis-part-1/

Může Glutaman sodný MSG za FM?

02.01.2012 20:18
Hormony postižené MSG: Růstový hormon, Galanin, Dynorphin, Enkephalin, Kortikotropin-Intermediate jako peptid, Neuropeptid Y, Neuropeptidů K.   Odkazy na MSG-léze...

1 ze 100 školáků má CFS.

14.12.2011 19:30
www.bbc.co.uk/news/health-16138148 www.bbc.co.uk/health/physical_health/conditions/chronicfatigue1.shtml   Akce pro ME: www.afme.org.uk   Sdružení mladých lidí s ME: www.ayme.org.uk

Někteří odborníci dělí Fibromyalgiky do podskupin

05.12.2011 21:55
Jak bylo prokázáno v několika pracovních skupinách, primární syndrom fibromyalgie nepředstavuje jedinou klinickou entitu. Je možné jej rozlišit na podskupinu s vysokou citlivostí na bolest a bez přidruženého psychiatrické onemocnění. Druhá a třetí podskupina se vyznačují depresí spojenou se...

Vztek zesiluje bolest

08.11.2011 21:18
Vědci z univerzity v Utrechtu, kteří zkoumali vliv negativních emocí na vnímání bolesti u žen s fibromyalgií a bez ní, zjistili, že vztek a smutek zesilují bolest v obou skupinách stejně. Výsledky této studie byly publikovány v říjnovém vydání Arthritis...

Přibývá důkazů, že FM je způsobena abnormální regulací přenosu a zpracování bolesti

08.11.2011 21:15
Jak je všeobecně známo FM je syndrom, který se díky svému dominujícímu příznaku, jímž je chronická plošná bolest, řadí mezi projevy mimokloubního revmatismu. Ale ani 100 let intezivního výzkumu neprokázalo žádné specifické změny ve svalové tkáni. V současné době přibývá důkazů, že FM je...

V Kanadě prokázal výzkum, že mezi příčiny patří i dědičnost

08.11.2011 21:12
Kanadské stránky http://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=fibromyalgie_pm uvádějí: Nižší práh vnímání bolesti. Tato větší citlivost na bolest může souviset s dysfunkcí určitých oblastech mozku a abnormální přenosu nervových zpráv. Fyziologické abnormality nervového...

Existence mitochondriálních dysfunkci u pacientů s FM

08.11.2011 20:54
Výzkumníci u pacientů s fibromyalgií našli chyby v koenzymu Q (10) mitochondriálních krvinek. Tento průlom otevírá novou řadu prací zaměřených na zlepšení diagnózy a k případné léčbě FM a chorob, jako je Alzheimerova nebo Parkinsonova amyotrofická laterální skleróza, které jsou také spojeny s...

Periférní tkáně

08.11.2011 20:48
Výzkumné poznatky ukazují, že periferní tkáně se rovněž podílí na vzniku příznaků fibromyalgie: Svaly jsou často krátké a svázané s myofascial. spouštěcími body (ploché svaly v břiše, které odkazují na bolesti do jiných oblastí a způsobí omezení rozsahu pohybu). Vysoká hladina oxidu...

Vše směřuje k CNS

08.11.2011 20:46
Změny v bolesti-související s chemickými vysílači byly zaznamenány ve spinální tekutině (zejména substance P, nervového růstového faktoru, serotonin, noradrenalin, a kortikotropin uvolňující faktor). Zvýšené hladiny pro-zánětlivých cytokinů, což jsou látky, které tvoří komunikační spojení...

Hypothalamus

08.11.2011 20:44
Dr. Jacob Teitelbaum - ředitel centra pro léčbu fibromyalgie a únavového syndromu FFC je přesvědčen, že za vznik FM může Hypothalamus. Jde o část mezimozku, která připravuje všechny orgánové soustavy na zvýšenou fyzickou, nebo psychickou zátěž a řídí pocity hladu, žízně, reguluje tělesnou...

CNS

08.11.2011 20:43
Většina z výsledků výzkumu fibromyalgie poukazuje na selhání centrálního nervového systému (CNS), který zahrnuje mozek a míchu. Přesto se zdá, že různé abnormality se vyskytují v periferních měkkých tkání (svaly a pojivová tkáň) a periferním nervovém systému, který komunikuje s CNS.

Bolestivé místo ve svalu

07.11.2011 22:00
Jedná se o malé tuhé uzlíky ve svalech, které mohou být na pohmat silně bolestivé.  Nazývají se Trigger body (spoušťové body). Jsou způsobeny lokálním svalovým napětím drobných svalových vláken s biochemickými změnami v okolí. Tyto změny vedou k poruše funkce svalu a rozvoji...

Když fibromyalgici mají sníženou funkci štítné žlázy překrývají se jim příznaky

07.11.2011 21:56
Někteří odborníci se domnívají, že podobně jako hypotyreóza, fibromyalgie je autoimunitní onemocnění. Jiní věří, že fibromyalgie je forma hypotyreózy.   Hypotyreóza se projevuje hlavně sníženou výkonností (fyzickou i psychickou), sklonem k depresím, únavou, zimomřivostí,...

Neuropatická bolest

25.10.2011 08:55
Neuropatická bolest Tento typ bolesti následuje po poškození centrálního nebo periferního nervového systému. Nejsou do ní zapojeny žádné konkrétní receptory a vzniká dysfunkcí nervových buněk. Nervová bolest vzniká v samotném nervovém systému. V případě takzvané „sympatické“ bolesti tato bolest...

Nocicepční bolest

25.10.2011 08:47
Je způsobena stimulací periferních nervových vláken. Nociceptory jsou receptory senzorických neuronů, které jsou umístěny v kůži nebo na sliznici nebo ve vnitřních orgánech. Bolest se objevuje, když jsou tyto receptory aktivovány případným škodlivým podnětem. Různé typy nociceptorů vnímají...

Veškeré informace o Invalidním důchodu

24.10.2011 19:37
Invalidní důchod Dávka důchodového pojištění. nárok na invalidní důchod vzniká tehdy, pokud pojištěnec nedosáhl věku 65 let a stal se invalidním a získal potřebnou dobu pojištění.   Podmínky nároku na invalidní důchod: dosažení věku méně než 65 let být invalidní a získat potřebnou...

NĚKDY OD BOLESTÍ MŮŽE ULEVIT TEPLO

22.10.2011 11:51
Elektrický nákrčník Jde o výrobek podobný elektrické dečce. Poskytuje účinnou úlevu od místních bolestí za krkem, krčních obratlů a v horní části zad....
Záznamy: 301 - 400 ze 631
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>