Archiv článků

Mylná diagnostika

03.07.2019 20:09
Pacienti s FM často postrádají správnou diagnózu kvůli širokému spektru projevů.  Až 75 % lidí není diagnostikováno. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21878603 Naopak přibývá pacientů, kterým byla FM mylně diagnostikována. Nemocní nejsou dostatečně vyšetřeni, přeléčeni. Pacienti...

Podmínky nároku na invalidní důchod

02.07.2019 19:19
Uznání invalidity posudkovým lékařem nestačí k tomu, aby vám byl vyplácen invalidní důchod. Je třeba splnit potřebnou dobu pojištění. Výjimku z pravidla má ten, kdo se stane invalidním následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání – doby pojištění se v jeho případě nezkoumají. Pro ostatní...

Je někde stanovena povinnost chodit na preventivní prohlídky?

02.07.2019 19:02
Ano, tato povinnost je uložena zákonem, a to zákonem o veřejném zdravotním pojištění. Ten v § 12 uvádí: "Pojištěnec je povinen ... e) podrobit se na vyzvání preventivním prohlídkám, pokud tak stanoví tento zákon nebo obecně závazné právní předpisy". Až při opětovném nesplnění povinnosti podrobit...

Přeměna invalidního důchodu (ID) na starobní důchod (SD)

02.07.2019 18:53
Když ten, kdo pobírá ID dosáhneme důchodového věku a zároveň splňujeme podmínku potřebné doby pojištění, můžeme na ČSSZ v místě trvalého bydliště požádat o starobní důchod a to nejdříve 4 měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu. Jeho výplatu lze nárokovat až 5 roků zpětně. O předčasný důchod...

Železo a FM

02.07.2019 18:37
Velmi důležitým prvkem pro metabolismus člověka je železo, potřebují jej všechny tělesné orgány. Je nezbytnou součástí hemoglobinu, složky červených krvinek přenášející kyslík k buňkám. Je také součástí myoglobinu, který zásobuje kyslíkem svaly, a dále je součástí celé řady enzymů a imunitního...

Animoterapie

02.07.2019 18:31
Léčba fibromyalgického syndromu se skládá ze dvou částí farmakologické a nefarmakologické (kombinace psychologického a rehabilitačního přístupu). Nefarmakologická část léčby přináší pacientům značnou úlevu bez vážných vedlejších účinků a měla by mít významné zastoupení v léčbě FM.  Oblíbenou...

Opioidy indukovaná hyperalgézie (OIH) nebo opioidy indukovaná alodynie (OIA)

02.07.2019 18:24
Bez vedlejších účinků dnes už není pomalu nic, je třeba pečlivě zvážit pro jakou dlouhodobou léčbu se rozhodneme a mít dostatek informací. V prvé řadě vždy volíme pro léčbu chronické bolesti veškeré možné nefarmakologické možnosti, pokud po vyzkoušení mnoha technik a jejich kombinací...

Centrum pro léčbu spánku

02.07.2019 18:11
Nespavost (insomnie) patří mezi nejčastější poruchy v populaci. S akutní insomnií se setkal každý člověk, chronickou nespavostí trpí desítky procent populace. Nárůst nespavosti v populaci souvisí hlavně se zrychlujícím se životním tempem, zvyšujícím se věkem a nepravidelným režimem spánku a...

5 relaxačních technik pro léčbu bolesti u fibromyalgie

02.07.2019 18:07
Metody léčby FM by měly zahrnovat dechová cvičení, redukci stresu, Tai Chi nebo qigong. Fibromyalgický syndrom způsobuje pacientům zdánlivě nevysvětlitelnou bolest, která jim často brání v práci nebo ve volnočasových aktivitách. Ačkoli léčba léky pomáhá některým pacientům, léky mohou vyvolat...

Nízké libido u FM

02.07.2019 02:04
Fibromyalgie je celoživotní onemocnění neurologického původu, výsledkem neurochemické nerovnováhy v centrálním nervovém systému. Jde o chronický, celkově oslabující bolestivý stav, který zpravidla komplexně omezuje biologické, psychologické, sociální a ekonomické aspekty existence pacienta. Nejde...

Závratě a FM

02.07.2019 01:59
Vertigo - závrať je pocit ztráty rovnováhy, který se projevuje točením hlavy, slabostí, nevolností, zvracením, zblednutím, pocením a nejistotou. Je symptomem u více než 100 nemocí. Téměř 70% pacientů s fibromyalgickým syndromem má pravidelné nebo dennodenní závratě. Chronické závratě...

Kardiovaskulární onemocnění a FM

02.07.2019 01:28
Chronická bolest a únava u fibromyalgického syndromu znemožňují pacientům pohyb, důsledkem toho je obezita a vyšší riziko srdečních...

Bude se FM diagnostikovat dle složení mikrobiomu?

02.07.2019 01:10
Fibromyalgie (FM) je běžná chronická porucha bolesti, která představuje diagnostické výzvy pro lékaře. V průběhu let bylo vyvinuto několik klasifikačních, diagnostických a screeningových kritérií, ale stále existuje potřeba vyvinout kritéria, která budou odrážet současné chápání FM a jsou...

Telefonování

01.07.2019 09:15
Fibromyalgický syndrom narušuje různé oblasti života a jak pro pacienty, tak pro jejich okolí je těžké pochopit co vše jím je negativně ovlivněno.  Vaši blízcí dokáží přijmout, že vám zdravotní stav neumožňuje je navštívit, ale to, že vám dělá potíže telefonování už spíše berou jako, že se...

Pomalé dýchání ulevuje od bolesti

07.06.2019 17:31
Kontrolované pomalé dýchání dokáže podle nové studie přinést úlevu lidem, kteří trpí určitými druhy chronické bolesti Pacienti postižení fibromyalgií trpí chronickými bolestmi svalů a kloubů. Někteří z nich, stejně jako pacienti s jinými druhy chronické bolesti, občas říkají, že bolest ustupuje...

Ostropestřec mariánský

07.06.2019 16:18
V dnešním světě, kde játra čelí každodennímu napadení znečištěním životního prostředí, toxickými látkami a infekčními organismy se často zapomíná na jejich detoxikaci. Nejen pro pacienty s fibromyalgickým syndromem má tato bylina jenž obsahuje účinnou látku silymarin mnoho pozitivních účinků a je...

Kyselina alfa-lipoová (ALA)

07.06.2019 15:58
  Dosavadní léčba fibromyalgického syndromu pomocí léků není příliš účinná, pacienti mají řadu nežádoucích účinků a vědci se proto zaměřují ve svých výzkumech i na léčbu antioxidanty. Existuje zoufalá potřeba nové léčby s vyšší analgetickou účinností, ale také s lepším profilem bezpečnosti a...

Pět tipů pro cestování s fibromyalgií

03.06.2019 03:03
Uzavírání se doma nebo jen v místech, kde to znáte přispívá k sociální izolaci, přispívá k rozvoji duševních poruch a ošizení o nové zážitky. Poznávání nových míst patří mezi distrakce - odpoutání od nemoci pomocí koníčků. Cestování může být vzrušující, zábavná a vítaná úleva od vašeho...

Léčba chronické bolesti může obnovit normální funkci mozku

02.06.2019 16:16
Současné důkazy ukazují, že FM je výsledkem kombinace genetické predispozice a různých vnějších stresorů, které vedou k procesu nazývanému centrální senzibilizace centrálního nervového systému (CNS).  Centrální senzibilizace je komplexním jevem, ve kterém dochází k hyperexcitabilitě...

Adolescenti a fibromyalgie

02.06.2019 16:07
  U adolescentů s FM bylo zjištěno, že jsou citlivější na tlakovou bolest než jejich zdraví vrstevníci; to naznačuje tendenci k senzibilizaci periferních a / nebo centrálních nociceptivních informací často hlášených u dospělých s FM.  Mimoto abnormality spojené s FM zahrnují neschopnost...

Poruchy učení a FM

02.06.2019 15:06
U fibromyalgického syndromu se vyskytuje centrální senzibilizace https://www.facebook.com/…/a.762146857453…/864062493928975/… i abnormální zpracování bolesti a jiných senzorických vstupů. Pacienti mají více neurokognitivních potíží a abnormalit, které jsou patrné při určitých typech...

Jak se vypořádat se špatnými radami

02.06.2019 15:02
Možná jste si povšimli něčeho vtipného, když jste onemocněli fibromyalgickým syndromem - ze všech kolem vás se rázem stali experti na zdraví :D Slyšíme to na každém kroku – co máme a nemáme dělat, co je pro nás špatné a dobré, co nás může uzdravit... Velká řada z těchto „expertů“ má pouze ty...

Užívaní parkovacích průkazů pro osoby zdravotně postižené na vyhrazených parkovacích místech v rámci zpoplatněných parkovišť

02.06.2019 14:57
  1. § 67 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích stanoví zvláštní podmínky pro osoby zdravotně postižené, které jsou držiteli parkovacích průkazů. Toto ustanovení stanoví pravidla pro užívání vyhrazených parkovacích míst. Tento ani jiný zákon nestanoví právo neomezeného ani...

Syndromy zesílené bolesti

02.06.2019 14:54
Jde o zastřešující termín, který se používá k popisu zvýšené citlivosti na bolest v důsledku abnormálního nervového spojení v nervovém systému. Diagnózy u dětí, které sem mimo jiné spadají: fibromyalgie, centrální senzibilizace https://www.facebook.com/…/a.762146857453…/864062493928975/…,...

Fibromyalgici mají rozšířený zánět v mozku, jejich bolest je skutečná.

02.06.2019 14:27
PET zobrazovací studie umí zobrazit zánět a neurochemické změny v mozku pacientů s FM. Zvýšená gliální aktivace koreluje s hladinou únavy. Zánět se v posledních letech stal stále důležitějším tématem fibromyalgie. Zánět je odpovědí organismu na poškození tkáně a může být příčinou centrální...

Osoba zdravotně znevýhodněná (OZZ)

02.06.2019 14:21
V případě, že posudkový lékař potvrdil, že se u vás nachází dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav (DNZS), který omezuje schopnost pracovního uplatnění a nebyl vám přiznán invalidní důchod, můžete požádat o status Osoby zdravotně znevýhodněné. Osobou zdravotně znevýhodněnou je osoba, která může...

Mezinárodní den povědomí o fibromyalgii

02.06.2019 14:17
V roce 1992 byl 12. květen ustanoven za Mezinárodní den povědomí o chronických imunologických a neurologických onemocněních (CIND). Mezi onemocnění CIND patří myalgická encefalomyelitida (ME), syndrom chronické únavy (CFS), fibromyalgie (FM), syndrom války v Perském zálivu (GWS) a Vícenásobná...

Způsobuje inzulinová rezistence fibromyalgii?

02.06.2019 14:07
Tým výzkumných pracovníků UTMB spolu s spolupracovníky z celé USA, včetně National Institutes of Health, byli poprvé schopni oddělit pacienty s fibromyalgií od normálních jedinců pomocí běžného krevního testu na inzulínovou rezistenci nebo prediabetes.  Poté léčili pacienty s fibromyalgií...

Lymfodrenáž

02.06.2019 14:00
Lymfatická drenážní masáž je formou jemné masáže, která podporuje pohyb lymfatických tekutin po celém těle.  Tekutina v lymfatickém systému pomáhá odstraňovat odpad a toxiny z tělesných tkání. Některé zdravotní stavy mohou způsobit vznik lymfatické...

Centrální senzibilizace (CS)

01.06.2019 17:23
Týká se zesílení bolesti mechanismů centrálního nervového systému, vyskytuje se nezávisle na periferním poranění nebo zánětu. Její charakteristiky byly identifikovány u téměř všech stavů chronické bolesti. Všechno začne mnohem více dávat smysl, když pochopíte jak funguje váš systém bolesti - že...

Poskytování zdravotních služeb se souhlasem

01.06.2019 17:20
Téměř nic nelze až na výjimky provádět bez souhlasu pacienta (či jeho zákonného zástupce). Jen pacient rozhoduje o tom, zda chce, aby mu byly zdravotní služby poskytovány, a jaké. Formy souhlasu jsou různé, v případě odběru krve platí, že pacient nastaví ruku, jindy stačí ústní souhlas, který je...

Jak zvládnout léto s chronickou bolestí?

01.06.2019 17:12
Pobytem ve stínu to jen začíná! Dny, kdy rtuť teploměru letí vzhůru, bývají pro pacienty trpící chronickými bolestmi velmi těžké.  Pár tipů a rad, jak horko a nadměrnou vlhkost snadněji zvládnout: Vyrovnat se s letními horky a rostoucí vlhkostí není mnohdy jednoduché ani pro zdravé osoby. Pro...

Překrývající se stavy bolesti (COPC)

01.06.2019 16:32
  Miliony pacientů po celém světě trpí poruchami chronické bolesti, všechny tyto stavy jsou špatně pochopeny a převážně postihují ženy. Pokud je osoba postižena dvěma nebo více stavy současně, označují se jako chronické překrývající se stavy bolesti. Složitost překrytí mezi...

D-ribóza

01.06.2019 15:23
Měli byste konzumovat více cukru, aby se zvýšila vaše energie? Pro rychlý efekt ano, ovšem po několika minutách je to neefektivní a dlouhodobě to může poškodit vaše zdraví. Mnohem účinnější je užívání D-ribózy, zvláště pro osoby s fibromyalgickým syndromem a syndromem chronické...

Invalidní důchod a FM

01.06.2019 15:05
Dle statistik téměř u poloviny pacientů s fibromyalgickým syndromem dochází díky jejich celkovému zdravotnímu stavu k středně těžkému či těžkému zdravotnímu postižení a u 10% je přítomno vážné zdravotní postižení. 55% nedokáže vykonávat žádné zaměstnání. 54% uvedlo, že fibromyalgie jim brání v...

FM a suché oko jsou překrývající diagnózy

01.06.2019 14:58
  Suché oko je dalším zdravotním stavem, který patří do skupiny chronických překrývajících se stavů bolesti (COPC) spolu s FM, ME/CFS, IBS, chronická tenzní bolest hlavy, migréna, temporomandibulární poruchy, intersticiální cystitida / bolestivý syndrom močového měchýře, endometrióza,...

Rozchodnice růžová (Rhodiola Rosea)

01.06.2019 14:50
Obyvatelstvo z míst kde tradičně roste jejích léčivých účinků využívá po více než 400 let. Tento stimulant CNS převyšuje účinky ženšenu, má antihypnotický účinek , zpomaluje vyhasínání podmíněných reflexů, zlepšuje paměť, zvyšuje hladinu L-DOPA a dopaminu v hypothalamu, adaptogenní aktivita...

TP, ZTP, ZTP/P - zdravotní stavy

01.06.2019 14:27
TP, ZTP, ZTP/P Při posuzování zdravotního stavu pro přiznání průkazu OZP (osoby se zdravotním postižením) se vychází z existence dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu https://www.facebook.com/…/a.762146857453…/841306322871259/… a zhodnocení jeho funkčního dopadu na schopnost...

Guarana

06.05.2019 19:47
Ráno díky chybějícím spánkovým rytmům vstáváme neosvěženi, naše mysl je zamlžená fibrofogem, po celý den nám kvalitu života snižuje chronická únava a potřebujeme nějakou vzpruhu. Z tohoto důvodu mnoho fibromyalgiků konzumuje kávu, stimulace pomocí ní je krátkodobá a paradoxně může zhoršovat únavu....

Je bezpečné řídit s FM? NENÍ!

06.05.2019 19:19
  Řízení dopravního prostředku s FM Pacienti s fibromyalgickým syndromem se musí díky nemoci vzdát mnoha věci a jednou z nich je řízení. 1. Léky Fibromyalgici užívají léčebné konopí a léky na velké množství symptomů, u řady z nich je zákaz řízení dopravních prostředků a obsluha...

Melatonin

06.05.2019 19:04
Tento spánkový hormon, se již několik desetiletí těší obrovskému zájmu odborné i laické veřejnosti. Na základě mnohých výzkumů se mu přisuzují nejrůznější účinky, od antioxidačních a imunostimulačních přes léčebné a synchronizační až k...

Multitasking a FM

06.05.2019 18:51
Nejeden fibromyalgik si stěžuje, že po té co u něj FM vzplanula již nedokáže dělat více věcí najednou, tím je u něj snížená výkonnost jak v práci, tak v domácnosti.  Dříve dokázal zároveň vařit, mýt nádobí, prát, psát s dítětem úkol, telefonovat a k tomu poslouchat rádio. Dnes i kombinace...

Spánková hygiena

03.05.2019 03:16
Spánek je jeden z nejdůležitějších faktorů pro zdravou činnost mozku, jde o základní fyziologickou potřebu, kterou nelze nahradit. Každý člověk se zdravotními problémy by měl jako první přehodnotit zda jeho životní styl je zdravý - chová se ke svému tělu dobře. Kvalitní spánek je součástí zdravého...

Klinický endokanabinoidní deficit považují vědci za jednu z příčin vzniku FM

03.05.2019 03:09
Kanabinoidy jsou látky, vyskytující se v rostlinách konopí. Zatím je objeveno přes 100 druhů. Mezi nejvýznamnější patří tetrahydrokanabinol (THC), kanabidiol (CBD), kanabinol (CBN) a kanabichromen (CBC). Systém jejich využívání živými organismy se nazývá kanabinoidní systém. Canabinoidní...

Migréna, FM a syndrom dráždivého tračníku

03.05.2019 03:02
Vykazují společné klinické, biochemické a patofyziologické vzorce, které naznačují základní klinický deficit endokanabinoidů, jenž může být vhodně léčen kanabinoidními léky. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18404144 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15159679 Medicína nadále bojuje ve...

Jak lidem vysvětlit vaší nemoc

03.05.2019 02:47
Na první pohled vypadáte zdravě, máte neviditelné chronické onemocnění a lidé si nedokáží představit jak moc vás omezuje ve vašem životě. Vysvětlování diagnózy ostatním k nemoci patří. Rozhovorů bude možná s jedním člověkem více než jeden nebo deset, aby získali přehled o vaší realitě a vaše...

Zinek

03.05.2019 02:31
Je katalyzátorem pro více než 300 enzymů zapojených do buněčného metabolismu. Navíc 2500 transkripčních faktorů (více než 8% lidského genomu) vyžaduje zinek. Bez ní nemohou tyto 300+ enzymy ani 2500 transkripčních faktorů fungovat správně. Podílí se na syntéze proteinů a nukleových kyselin, na...

Léčba FM

03.05.2019 02:16
Pokud někdo onemocní, obvykle z ordinace odchází s receptem na léky a po nějaké době co je užívá se jeho stav stabilizuje či dojde k vyléčení. U FM i když existuje už mnoho důkazů o různých anomáliích stále není známá příčina této dg, tudíž neexistuje léčba pomocí jednoho léku.  Léčba...

Práva pacienta

03.05.2019 02:12
Léčba fibromyalgického syndromu má probíhat pomocí multidisciplinárního týmu, ve kterém jsou přítomni odborní lékaři, které pacient potřebuje k léčbě všech svých symptomů. Nejdůležitějším členem tohoto týmu, je dobře informovaný pacient. Pacient, který je dobře obeznámen se svou diagnózou, zná...

Systémový lupus erythematodes (SLE) a FM

03.05.2019 01:55
Pozitivita ANA, společné symptomy a náročná diagnostika je důvod, proč někteří fibromyalgici jsou mylně diagnostikováni s SLE.  Na testování bylo zjištěno, že máte slabě pozitivní ANA (antinukleární protilátka) a poté vám byl nesprávně diagnostikován lupus. Přestože SLE je vážné onemocnění,...

Syndrom dráždivého tračníku a FM

03.05.2019 01:32
Syndrom dráždivého střeva (IBS - Irritable bowel syndrome) je chronická gastrointestinální porucha, která narušuje normální fungování tlustého střeva. Je charakterizována bolestí břicha, nadýmáním a změněnou činností střev.  Porucha regulace funkce střeva, která vyúsťuje do neobvyklé...

Užívání léků

03.05.2019 01:19
Bolest, únava a značné kognitivní potíže způsobují, že lidé s fibromyalgickým syndromem dokáží zapomenout naprosto na všechno. https://fibromyalgik.webnode.cz/news/fibrofog-mlha-mozku/ Některé historky pacientů jsou úsměvné, jiné méně.. Zvláště ty, kdy někdo po té co jej odvezli s většími...

Informace o zdravotním stavu pacienta a o navržených zdravotních službách

02.05.2019 22:16
Víte, že váš lékař je povinen vás informovat, tak, aby to bylo pro vás srozumitelné o vašem zdravotním stavu, zkonzultovat s vámi léčbu, předem upozornit na možné doplatky v lékárně, odpovědět na všechny vaše dotazy ohledně svého zdravotního stavu, pojišťovna vám uhradí konzultaci u odborníka u...

Seznamte své okolí ze svou diagnózou

02.05.2019 21:56
Jako pacient s chronickou bolestí je mnoho věcí s nimiž se musíte vyrovnat a vyrovnat se i s tím, že jiní lidé vám nerozumí. Situace je ještě více frustrující, když jde o manžela či partnera, který nerozumí vašim omezením. Výsledky tohoto nedorozumění mohou vést k hněvu, hořkosti a nakonec k...

GABA - kyselina gama-amino máselná

02.05.2019 20:13
Zlepšuje spánkový cyklus, zvyšuje kvalitu spánku a stimuluje produkci růstového hormonu (HGH). Snižuje vyčerpání, únavu a bolest. Přispívá k dobré náladě, zvyšuje hladinu energie během dne, podporuje metabolismus a odbourávání tuků, stejně tak i růst svalové hmoty a její regeneraci. Navíc...

Dýchání

02.05.2019 20:09
Možná také patříte k těm co se od lékaře, fyzioterapeuta, psychologa, trenéra apod. dozvěděli, že neumí dýchat. Kyslík se u vás nemá šanci dostat do míst, kde je ho nejvíc potřeba.  Dech je považován za jeden z nejmocnějších léčivých prostředků. Ač je dýchání jednoduché,...

Relaxace

02.05.2019 20:03
Mnoho lidí co onemocnění se ptá proč právě oni, mají jedno společné - byli a jsou vystaveni dlouhodobému stresu https://fibromyalgik.webnode.cz/news/stres-ma-vliv-na-radu-zdravotnich-potizi/.  Ke zlepšení svého zdravotního stavu je nutné naučit se stres zvládat. Ovládat dýchání,...

Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav (DNZS)

02.05.2019 19:59
Každý, kdo žádal např. o Invalidní důchod, Příspěvek na péči, statut OZZ či Hmotnou nouzi se setkal s termínem DNZS.  Jde o základní posudkové kritérium v předpisech práva sociálního zabezpečení při dlouhodobém porušení zdravotního stavu, kdy tento stav je předpokladem pro přiznání...

Povinnosti pacienta a jiných osob

02.05.2019 19:52
Mimo toho, že pacient má svá práva má také své povinnosti např. dodržovat léčbu jenž mu lékař stanovil, informovat pravdivě lékaře o svém zdravotním stavu, léčbě kterou užívá, dbát o své zdraví, chodit na preventivní prohlídky atd. Práva a povinnosti pacientů je oblast zdravotnictví, která si...

Jste ,,červený´´ nebo ,,modrý´´ pacient?

02.05.2019 19:41
Když se lidé potýkají s nepříjemnými situacemi, někteří upadnou do sebezničení, zatímco ostatní přežijí a nesnáze berou jako životní lekce. Nikdo není imunní proti nepříznivosti osudu, ale někteří lidé život dokáží zvládat lépe, než ostatní.  Povaha člověka umí ovlivnit zdraví, ale jsou to...

Mangan (Mn)

02.05.2019 19:06
Minerální látky jsou důležitou složkou stravy, samy si je neumíme vyrobit a tak je důležité dbát na jejich dostatečný příjem i jejich vzájemný poměr. Mangan je stopový minerál a i, když vaše tělo jej potřebuje malé množství je velmi důležitý. Patří mezi méně známé a nejedna studie potvrdila jeho...

Průkaz OZP

02.05.2019 18:35
Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením má osoba starší 1 roku s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu https://www.facebook.com/fibromyalgik/photos/a.762146857453873/841306322871259/?type=3&theater, které podstatně...

Hyperbarická oxygenoterapie (HBO)

02.05.2019 18:10
Tato léčebná metoda je v kombinaci s běžně užívanou léčbou považována za prospěšnou a může zajistit lepší a rychlejší průběh onemocnění, dřívější uzdravení a zlepšit kvalitu života. Hyperbarická komora je speciální uzavřené zařízení, v němž lidé pod tlakem dýchají stoprocentně čistý kyslík. Čas...

Suplementace kreatinem

02.05.2019 12:33
  Kreatin je tělu vlastní aminokyselina, kterou si organismus vytváří syntézou ze tří aminokyselin – glycinu, argininu a metioninu, a to v játrech, slinivce břišní, ale především v ledvinách. Nalézá se ve svalové tkáni, a to přímo uvnitř svalové buňky. Je naprosto nezbytný i...

FIBROMYALGICKÝ SYNDROM - NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI:

01.05.2019 16:45
JE FIBROMYALGIE OFICIÁLNÍ DIAGNÓZA? ANO Od 1. ledna 2006 je registrována pod kódem: M 79,7. JDE O NOVOU DIAGNÓZU? NE První zmínky jsou z roku 1592. PATŘÍ FM MEZI VZÁCNÉ DG? NE FM je diagnóza s vysokou prevalencí, podle Národní asociace fibromyalgie ji trpí 3 až 6% světové populace: asi 450...

Jak povědět dítěti a jeho sourozencům, že jeho zdravotní potíže jsou trvalé

01.05.2019 16:16
  V životě člověka existuje jen málo tak náročných situací, jako je ta, v níž se dozvídá o těžké nemoci či zdravotním postižení vlastního dítěte. A stejně jako se nejde připravit na jiné nečekané události, nejde se připravit ani na tuto. Mnoho užitečných...

Řízení dopravního prostředku s FM

01.05.2019 16:06
Pacienti s fibromyalgickým syndromem se musí díky nemoci vzdát mnoha věci a jednou z nich je řízení. Je bezpečné řídit s FM? NENÍ! 1. Léky Fibromyalgici užívají léčebné konopí a léky na velké množství symptomů, u řady z nich je zákaz řízení dopravních prostředků a obsluha strojů.  Řada léků...

Melatonin

01.05.2019 15:55
Tento spánkový hormon, se již několik desetiletí těší obrovskému zájmu odborné i laické veřejnosti. Na základě mnohých výzkumů se mu přisuzují nejrůznější účinky, od antioxidačních a imunostimulačních přes léčebné a synchronizační až k...

Lidé s fibromyalgií mohou mít spoustu extrasenzorických nervů do určité části oběhového systému.

01.05.2019 15:35
Lidé s fibromyalgickým syndromem mají strukturální změny - větší množství extrasenzorických nervů do určité části oběhového systému. Tyto "extra nervy" mohou způsobit silnou bolest a citlivost, dysregulovat průtok krve a zatěžovat tělo při regulaci vnitřní teploty, ovládají je arteriovenózní...

Vitamín B12 (kobalamin)

04.04.2019 21:44
Účastní se vzniku energie, je důležitý pro vitalitu, a to jak mentální, tak fyzickou. Tělesné buňky udržuje zdravé a silné. Bez vitamínu B12 naopak buňky hladoví, vyčerpávají se. Vitamín B12 uvolňuje energii do buněk, a navozuje tak rovnováhu mezi energií investovanou do aktivity mozku, orgánů i...

Glutathion

04.04.2019 21:16
Je nepostradatelnou látkou, která působí nejen jako antioxidant, ale navíc zneškodňuje i exogenní škodlivé látky a má v buňce ještě řadu nenahraditelných prospěšných rolí. Glutathion je primární antioxidant lidského těla. Někteří odborníci v oblasti lékařství jej nazývají "hlavním antioxidantem",...

Selen (Se)

02.04.2019 20:29
Jeho hladiny v organismu ovlivňují zásadním způsobem zdraví a tělesný i duševní stav člověka.  V České republice je nedostatek selenu v půdě, díky tomu někteří z nás mají zdravotní potíže. Na základě výsledků mnohaletého sledování stavu a příjmu Se u obyvatel Čech a Moravy, nízký příjem...

Neurostimulační metody

02.04.2019 18:25
  Účinný pomocník v léčbě chronické bolesti. Další možnost pro léčbu fibromyalgického syndromu. Vědci teprve tuší jak mozek funguje. Dokáží rozpoznat jednotlivé neurony, nicméně komplexnost mozkové aktivity tvoří právě komplexnost neuronových sítí - a tam se zatím nedostává technologie. Jednou...

Vitamín C

04.03.2019 03:21
Naše tělo si tento vitamín neumí samo vyrobit, ani ho nedokáže skladovat, proto je důležitý jeho nepřetržitý přísun. Působí jako antioxidant, je nutný pro buněčný růst, tkáňové dýchání, stimuluje tvorbu bílých krvinek, kolagenu a má řadu dalších pro organismus základních funkcí. Tvorba kolagenu má...

Omega-3

04.03.2019 03:16
Vhodně sestavený jídelníček je důležitý pro naše fyzické a psychické zdraví. https://www.facebook.com/fibromyalgik/photos/a.762146857453873/803253480009877/?type=3&theater  Pokud nejíte alespoň 2x týdně lososa, makrelu, pstruha, tuňáka, sledě, sardinky, ančovičky, řasy či mořské...

Hořčík (Mg)

04.03.2019 02:21
Magnézium pomáhá podpořit více než 300 funkcí v našem těle a tak patří k nejdůležitějším prvkům. Jenže 1/3 Čechů má jeho nedostatek, přestože jej obsahuje celá řada potravin. Poslední dobou je snaha vědců dívat se na hořčík a jeho snížený přívod pod hranicí doporučených denních dávek jako na jeden...

Dysbalance neurotransmiterů u FM

04.03.2019 01:48
Činnost mozku výrazně ovlivňují neurotransmitery, látky tvořící se v nervové soustavě. Přenášejí nervové vzruchy mezi řídícími buňkami CNS a řízenými buňkami svalů, žláz a tkání. K nejdůležitějším neurotransmiterům patří dopamin, který je zdrojem mozkové energie, pocit štěstí a dobré nálady...

Vše o ME/CFS

04.03.2019 01:39
Chronická bolest a únava jsou nejvýraznější symptomy fibromyalgického syndromu, negativně ovlivňují zdravotní stav pacienta a výrazně snižují jeho kvalitu života. Často fibromyalgici slýchávají od lékařů či rodinných příslušníků, když si stěžují na velké bolesti a únavu, že i oni jsou unavení a...

Bolest hyždí

07.02.2019 14:51
Některé pacienty s fibromyalgickým syndromem bolí až pálí hyždě při sezení. Stěžují si i na mravenčení nebo necitlivost. Bolest se postupně zintenzivňuje a může vystřelovat po dráze sedacího nervu po zadní straně stehna, někdy až do lýtka. Objevuje se nepravidelně, může se zhoršit při sezení nebo...

Přidružené diagnózy

07.02.2019 14:47
Pacienti s FM nemají jen jednu diagnózu, ale souběh hned několika. Ty se různě překrývají a je často obtížné je od sebe oddělit či poznat, že jim přibyla další. Je pro ně špatně pochopitelné, proč jim počet onemocnění narůstá a když se smíří s jednou čeká je smíření a přizpůsobení života další. To...

MSM fibromyalgikům pomáhá

07.02.2019 14:44
MSM Methylsulfonylmethan - MSM je organická sloučenina síry používaná v doplňcích stravy určených na potíže s klouby. Je bezpečnou, přírodní látkou bez vedlejších účinků. Vzniká v oceánu, kde mikroskopický plankton uvolňuje síru do mořské vody, odkud uniká do atmosféry. V plynném stavu reaguje s...

Vše o TMJ

07.02.2019 14:41
Onemocnění čelistního kloubu Temporomandibulární porucha kloubů (TMJ) způsobuje bolest čelisti a je častější u lidí s fibromyalgickým syndromem a chronickým únavovým syndromem (ME/CFS), než je tomu u obecné populace. Zřejmě tím, že jde o centrální senzitivní syndromy.  Po bolesti zubů je to...

Lázně pro FM

07.02.2019 14:39
Lázně  Léčba fibromyalgického syndromu se skládá z farmakologické a nefarmakologické části. Do nefarmakologické části patří léčebná rehabilitace, její součástí je lázeňská léčba. Ta je nezbytnou součástí potřebné zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění všemi zdravotními pojišťovnami...

Fibromyalgici mají souběh s FPH.

07.02.2019 14:33
Funkční porucha hybnosti (FPH) Fibromyalgici mají souběh s FPH. Pacienti s FPH mají vyšší pravděpodobnost anamnézy fibromyalgie. Pacienti s fibromyalgií často prožívají příznaky FPH, protože epizody akutní bolesti spouštějí tento stav. Jde o velmi podobné dg a může dojít k mylné diagnostice u jedné...

Vhodné stravování u FM

03.02.2019 06:11
Základ léčby Fibromyalgického syndromu je zdravý životní styl https://www.vitalia.cz/clanky/co-je-to-zdravy-zivotni-styl/ - dpovědnost za vlastní rozhodnutí ohledně svého zdraví nejen pro dnešek, ale i pro budoucnost. Součástí je stravování, jehož denní skladba má odpovídat jak výživovým...

Hypermobilní syndrom u FM

01.02.2019 18:48
Kloubní hypermobilita je zvýšená pohyblivost kloubů za hranicí běžného rozsahu pohybu, vyskytuje se u 10 až 25% populace. Hypermobilita samotná je pouze stav, ale pokud přináší svému nositeli bolest, stává se nemocí – hypermobilním syndromem. Nejčastějším příznakem je artralgie - bolest kloubů,...

Mnoho fibromyalgiků má nízkou hladinu vitamínu D

01.02.2019 18:42
  V posledních letech se vitamínu D věnuje mnoho pozornosti a studií. Je to dáno tím, že většina lidí má jeho deficit, který způsobuje nejedny zdravotní potíže, i vážné. Vitamín D umožňuje správně fungovat, množit se a rychle reagovat na infekci těm bílým krvinkám a dalším složkám imunity,...

Vliv počasí na Fibromyalgický syndrom

01.02.2019 18:39
Je vědecky dokázané, že počasí u meteosenzitivních jedinců vyvolává zdravotní potíže a chronicky nemocným zhoršuje jejich zdravotní stav. Počasí, emocionální utrpení, problémy se spánkem, fyzická aktivita a stres patří mezi nejvíce zmiňované příčiny, které stojí za zhoršením zdravotního stavu...

Proč fibromyalgici mají nekvalitní spánek

01.02.2019 18:34
Na všechny lidi nejen pacienty s fibromyalgií má negativní vliv stres, špatné stravování a nekvalitní spánek. Některé výzkumy uvádějí, že až 96% lidí s FM má problémy se spaním. Neosvěžující spánek a spánkové poruchy jsou považovány za symptomy fibromyalgie. Naše tělo potřebuje dobrý spánek...

Historie fibromyalgického syndromu

01.02.2019 18:28
Dnes je fibromyalgie označována jako nová nemoc, ačkoliv má za sebou dlouhou historii, v průběhu které se měnila nejen její jména, ale i teorie popisující tuto nemoc. Fibromyalgie není dosud zcela přijata lékařskou i širokou veřejností, přestože mnoho výzkumů, kterým se věnují výzkumné týmy po...

LDN „low dose naltrexone“

01.02.2019 18:03
Naltrexon je lék, který byl schválen FDA v roce 1985 k léčbě závislosti na opiátech. Jde o antagonistu opiátových receptorů, který se používá při léčbě závislosti na alkoholu nebo na opiátech. V nízkých dávkách podávaný naltrexon (tzv. „low dose naltrexone“, LDN), což je přibližně desetina množství...

Myofasciální bolestivý syndrom - jeden z hlavních důvodů bolesti u FM

01.02.2019 17:58
70% pacientů s Fibromyalgickým syndromem trápí zároveň i Myofasciální bolestivý syndrom (MPS), také známým jako Chronická myofasciální bolest (CMP). U pacientů s FM jde o jeden z hlavních důvodů proč mají bolestivá - pálivá místa po celém těle spolu s až 18 TP body, 7 druhy bolestí, neuropatií...

Jak se vypořádat s diagnózou

01.02.2019 17:56
Valná většina lidí, kteří se potkají s nějakou vážnější diagnózou vyžadující např. změnu životního stylu, je nepříjemně zaskočena. V případě, že jsme počítali s život ohrožující nemocí, ale objevila se mírnější diagnóza, samozřejmě prožíváme úlevu, ovšem i tak jen málokdo přijme v klidu fakt, že se...

Koenzym Q10 je pro fibromyalgiky důležitý

01.02.2019 17:52
Fibromyalgický syndrom patří mezi onemocnění, které negativně ovlivňuje mitochondriální dysfunkce.  https://fibromyalgik.webnode.cz/…/mitochondrialni-onemocne…/ Mitochondrie zajišťují v těle energii pro všechny probíhající procesy, ale pro svou obnovu a výkonnost potřebují zdravě vyživovat a...

Mitochondriální dysfunkce a koenzym Q10

01.02.2019 17:50
Fibromyalgický syndrom patří mezi onemocnění, které negativně ovlivňuje mitochondriální dysfunkce.  https://fibromyalgik.webnode.cz/…/mitochondrialni-onemocne…/ Mitochondrie zajišťují v těle energii pro všechny probíhající procesy, ale pro svou obnovu a výkonnost potřebují zdravě vyživovat a...

Hydroterapie a Fibromyalgický syndrom

01.02.2019 17:47
Vodoléčebné procedury patří mezi nejúčinnější nefarmakologické části léčby FM a je chyba je nezařadit do svého léčebného programu. Nejeden průzkum prokázal, že u FM přispívá ke snížení bolesti, ztuhlosti, zlepšení kvality života, spánku, psychické pohody a pohyblivosti. Uklidňuje unavené svaly po...

Problémy s vlasy u Fibromyalgického syndromu

01.02.2019 17:08
Minerály si naše tělo bere první z vlasů. Pokud jich má nedostatek, kvalita vlasů se zhorší i jejich vzhled. Pro FM je typický deficit minerálů i vitamínů. Negativní vliv na kvalitu vlasů mohou mít i léky, dysfunkce štítné žlázy, anémie, autoimunitní problémy, nevyvážená strava, nedostatečný pitný...

Roztroušená skleróza & Fibromyalgický syndrom

01.02.2019 17:07
Fibromyalgie je častou diferenciální diagnózou autoimunitních onemocnění a bolestivých stavů. Incidence FM u pacientů s RS je o 44 % vyšší než u obecné populace a především u žen. Snad každý fibromyalgik měl původně podezření na RS, jelikož tyto dvě diagnózy mají společné: onemocnění centrálního...

Fibromyalgický syndrom negativně ovlivňuje kouření

01.02.2019 17:05
Že kouření škodí zdraví se dnes dočtete i na krabičce cigaret. Jaké vážné zdravotní potíže si tím způsobujete i zároveň vašemu okolí a kolik lidí ročně díky němu zbytečně zemře se dnes píše všude. Ale co možná nevíte je, že kouření či žvýkání tabáku zhoršuje symptomy FM a přispívá ke vzplanutí...

Svépomocná skupina pro diagnostikované pacienty s Fibromyalgickým syndromem.

01.02.2019 17:03
Když člověk onemocní, potřebuje si s někým o tom popovídat. Ovšem ne každý má s kým. Nebo to lidem není příjemné, nevědí jak s vámi mluvit, stává se, že hovor svedou na svoje zdravotní potíže. Dozvíte se, že i je něco bolí i oni jsou unavení. Ovšem bolest či únava po celodenní tůře není chronická...
Záznamy: 1 - 100 ze 770
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>