72% fibromyalgiků trpí úzkostmi

 

Jak by fibromyalgik mohl žít bez úzkosti, když mu nikdo neřekne jak nemoc bude postupovat, jaká je prognóza.

Když se mu neposkytuje adekvátní léčba a je ve finanční tísni. 

 

Úzkostná porucha

                                              se řadí k neurotickým poruchám.

 

Zahrnují fobie a několik forem nadměrné úzkosti a strachu, které nastupují náhle a brání vykonávání běžných denních činností. Úzkostné poruchy jsou často vysilujícími chronickými poruchami a vyskytují se buď od raného věku nebo je náhle spustí určitá událost.

Nastupují nebo se zhoršují v období stresu.

 

  • U úzkostných poruch není narušeno vnímání reality a chování neporušuje sociální normy.
  • Člověk postižený touto poruchou si uvědomuje nesmyslnost svých pocitů.
  • Přesto není schopen jim čelit a ovládat je.

 

V důsledku této poruchy může dojít k ovlivnění každodenního života, u těžších případů i ke zhoršení pracovního a společenského uplatnění, někdy i k sociální izolaci. Úzkostné poruchy jsou poměrně rozšířené. Během života jimi trpí v nějaké formě více než 15% populace. Původ mají buď v dětství nebo vznikají následkem nějaké události (např.reakce na závažný stres). Důležitou roli může sehrát také dědičnost.

 

Úzkostné poruchy mají často chronický průběh (trvání delší než 3 měsíce).

 

Léčbou je psychoterapie.

Vysoce účinná je především kognitivně behaviorální psychoterapie.

Další rozšířenou a velice účinnou metodou je farmakoterapie, kterou je velmi vhodné s psychoterapií zkombinovat.

 

 

GUAJACURAN

se používá při duševním napětí, úzkosti, trémě, nervozitě před menstruací, bolestech hlavy podmíněných duševním napětím a zvýšeným napětím šíjových svalů. Guajacuran snižuje duševní a emoční napětí s pocitem úzkosti, má slabé zklidňující účinky a usnadňuje vykašlávání. Ve vyšších dávkách tlumí křeče a napětí kosterního svalstva. Denně lze až 12 tablet. Volně prodejný lék

farmaceutika.info/guajacuran

www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?kod=0094234

 

V mozku se nachází jen 5 % serotoninu. Zbývajících 95 % serotoninu je produkováno ve střevech, kterým se někdy z tohoto důvodu říká „druhý mozek“. Při studiích s pacienty s chronickým únavovým syndromem bylo zjištěno, že symptomy úzkosti výrazně snižuje kmen Lactobactillus casie Shirota.

http://www.celostnimedicina.cz/laktobacily-obezita-a-psychika-spolu-uzce-souvisi.htm#ixzz3P6Gtv8pt