Vítejte na stránkách

Fibromyalgik

 

Na stránkách, které už od roku 2010 pod názvem Fibromyalgik přinášejí informace o Fibromyalgickém syndromu.

 

Mezinárodní diagnóza M79.7

Od ledna 2022 dochází ke změně
 

fibromyalgik.webnode.cz/news/chronicka-primarni-bolest-se-stava-samostatnym-onemocnenim/

Fibromyalgie je stav chronické primární bolesti

Nedávno byl definován jako nociplastický a popsán jako difúzní bolest spojená s významným emočním strádáním souvisejícím s funkčním postižením, které nelze lépe vysvětlit jiným stavem chronické bolesti.

Jedná se o vzorový stav syndromu centrální citlivosti (CSS)

Zahrnuje rozsáhlou bolest a přetrvávající stav vysoké reaktivity, který zesiluje nociceptivní podněty.

https://www.nature.com/articles/s41598-021-94456-2

fibromyalgik.webnode.cz/news/syndromy-centralni-citlivosti-css/

fibromyalgik.webnode.cz/news/lidem-s-chronickou-bolesti-se-nedostava-naleziteho-respektu-a-odpovidajici-zdravotni-pece/

Je charakterizován objektivními biochemickými změnami a přetrvávající charakterizace jejích mechanismů jako v podstatě idiopatických nebo dokonce psychogenních je třeba považovat za definitivně zastaralou. 

Jedná se o dlouhotrvající porucha chronické bolesti s dobře definovaným a silným klinickým fenotypem. Mezi klíčové rysy patří rozšířená bolest a citlivost, vysoká úroveň poruch spánku, únava, kognitivní dysfunkce a emoční utrpení. Abnormální zpracování bolesti a jiných senzorických vstupů se vyskytuje v mozku, míše a periferii a souvisí s procesy centrální a periferní senzitizace. Jako taková je fibromyalgie považována za jeden z centrálních senzitivních syndromů.

Protilátky IgG hrají u fibromyalgie klíčovou roli
naznačuje, že onemocnění nemusí být trvalé a lze ho zvrátit odstraněním autoprotilátek.

Více zde: https://fibromyalgik.webnode.cz/news/protilatky-igg-hraji-u-fibromyalgie-klicovou-roli/
naznačuje, že onemocnění nemusí být trvalé a lze ho zvrátit odstraněním autoprotilátek.

Více zde: https://fibromyalgik.webnode.cz/news/protilatky-igg-hraji-u-fibromyalgie-klicovou-roli/
naznačuje, že onemocnění nemusí být trvalé a lze ho zvrátit odstraněním autoprotilátek.

Více zde: https://fibromyalgik.webnode.cz/news/protilatky-igg-hraji-u-fibromyalgie-klicovou-roli/
naznačuje, že onemocnění nemusí být trvalé a lze ho zvrátit odstraněním autoprotilátek.

Více zde: https://fibromyalgik.webnode.cz/news/protilatky-igg-hraji-u-fibromyalgie-klicovou-roli/
naznačuje, že onemocnění nemusí být trvalé a lze ho zvrátit odstraněním autoprotilátek.

Více zde: https://fibromyalgik.webnode.cz/news/protilatky-igg-hraji-u-fibromyalgie-klicovou-roli/
naznačuje, že onemocnění nemusí být trvalé a lze ho zvrátit odstraněním autoprotilátek.

Více zde: https://fibromyalgik.webnode.cz/news/protilatky-igg-hraji-u-fibromyalgie-klicovou-roli/
fibromyalgik.webnode.cz/news/protilatky-igg-hraji-u-fibromyalgie-klicovou-roli/
 

Stále vzrůstá důkaz neurogenně odvozených zánětlivých mechanismů, které se vyskytují v periferních tkáních, míše a mozku. Ty zahrnují celou řadu neuropeptidů, chemokinů a cytokinů s aktivací vrozených i adaptivních imunitních systémů. Tento proces má za následek několik periferních klinických rysů fibromyalgie, jako je otok a dysestézie, a může ovlivnit centrální příznaky, jako je únavnost a kognitivní změny. Na druhé straně emocionální a stresově související fyziologické mechanismy jsou považovány za přední spouštěče neurogenního zánětu fibromyalgie. link.springer.com/article/10.1007/s00281-018-0672-2

Objev z r. 2013 neuropatie tenkých vláken u pacientů s fibromyalgií posiluje dysautonomicko-neuropatickou hypotézu a potvrzuje raálnou bolest u fibromyalgie. Tyto nové poznatky podporují fibromyalgii jako primárně neurologickou entitu, spinální ganglie mohou bý klíčem. 

Je přítomna i imunitní dysregulace. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5344444/

www.rheumatologyadvisor.com/home/topics/fibromyalgia/the-role-of-neurogenic-inflammation-in-fibromyalgia-pathophysiology/

www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0889159118302423?fbclid=IwAR2-ba0ScV8KJY50Lt0XPCC27MIytrhRnlpQIfRYLv12C-Fc88iydDU8rEI

www.massgeneral.org/News/pressrelease.aspx?id=2296&fbclid=IwAR0GGxW8FAFe6OVubrDcS5YGLCph-NNTD4Uf4xD8P5CvaNrsA_iinNifILM

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30238382

Fibromyalgici mají ve svalech 3x vyšší tlak

fibromyalgik.webnode.cz/news/prispeje-mereni-nitrosvaloveho-tlaku-k-diagnostice-fibromyalgie/

U FM se nachází narušení rovnováhy mikrobiomu, změněný metabolický profil

20 různých druhů bakterií je buď ve větším nebo menším množství než je obvyklé. Závažnost symptomů přímo koreluje s touto dysbiózou.

Profily metabolitů v moči pacientů s FM naznačují, že využití energie je ústředním aspektem této poruchy bolesti. Screening moči může pomoci při diagnostice a léčbě FM. https://fibromyalgik.webnode.cz/news/bude-se-fm-diagnostikovat-dle-slozeni-mikrobiomu/

Metabolický otisk dokáže rozlišit fibromyalgii od ostatních stavů se 100% přesností

fibromyalgik.webnode.cz/news/metabolicky-otisk-dokaze-rozlisit-fibromyalgii-od-ostatnich-stavu-se-100-presnosti/

Ještě dnes je fibromyalgie označována jako nová nemoc, ačkoliv má za sebou dlouhou historii, v průběhu které se měnila nejen její jména, ale i teorie popisující tuto nemoc. Fibromyalgie není dosud zcela přijata lékařskou i širokou veřejností, přestože mnoho výzkumů, kterým se věnují výzkumné týmy po celém světě potvrdilo řadu abnormalit u pacientů s FM. 

https://fibromyalgik.webnode.cz/…/historie-fibromyalgickeh…/

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4500780/

Fibromyalgie je celoživotní onemocnění, výsledkem neurochemické nerovnováhy v centrálním nervovém systému. Jde o chronický, celkově oslabující bolestivý stav, který zpravidla komplexně omezuje biologické, psychologické, sociální a ekonomické aspekty existence pacienta. Nejde o onemocnění lehké a bagatelizovatelné, jde o vážný patologický stav. (Kolář, 2009) 

https://americannewsreport.com/fibromyalgia-considered-lifelong-central-nervous-system-disorder-8822063

 • Výzkumy udávají prevalenci v dospělé populaci 4%.
 • Jeden z každých šesti lidí s fibromyalgií je mladší 18 let.
 • Na světě žije 20 milionů lidí s fibromyalgií.
 • V ČR přibližně 370 000 dospělých a 60 000 dětí.
 • 60 % jsou ženy.

journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0203755

Serotonin (5-HT) je faktorem pro vysvětlení nižší incidence FM u mužů. Muži a ženy mají podobné zásoby v mozku 5-HT, ale průměrná míra syntézy 5-HT je u žen významně nižší. 

fibromyalgik.webnode.cz/news/serotonin-5-ht/

Posouzení pacienta s FM vyžaduje globální hodnocení neurokognitivních, psychologických, fyzikálních a funkčních rozměrů pacienta, aby bylo možné přizpůsobit nejvhodnější terapeutický přístup.

Genetika hraje roli ve vývoji nemoci, stejně jako environmentální a neuropsychologické faktory. Fibromyalgici mají být globálně hodnoceni, aby se zjistil jejich převládající fenotyp a byla jim přizpůsobena nejvhodnější terapie. https://www.clinexprheumatol.org/article.asp?a=11849

Mnoho genů se podílí na příčinách FM a potenciální predispozici. Epigenetika může být také zapojena do progrese tohoto onemocnění. Multi-aktivní přístup k léčbě fibromyalgie posílením dopaminergní aktivity v Meso-limbického systému v mozku. omicsonline.org/open-access/a-multilocus-approach-to-treating-fibromyalgia-by-boosting-dopaminergic-activity-in-the-mesolimbic-system-of-the-brain-2157-7412.1000213.php?aid=22943

 
Pacienti s FM často postrádají správnou diagnózu kvůli širokému spektru projevů. Až 75 % lidí není diagnostikováno. 

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21878603

Naopak přibývá pacientů, kterým byla FM mylně diagnostikována. 

Nemocní nejsou dostatečně vyšetřeni, přeléčeni. Pacienti příliš spěchají na získání diagnózy a lékař, aby byl pacient spokojený vyřkne FM. Dochází tomu i z neznalosti lékaře nebo za účelem prodeje drahých neúčinných léčiv.

fibromyalgik.webnode.cz/news/mylna-diagnostika/

www.painscience.com/articles/fibromyalgia.php

Až 2/3 diagnostikovaných fibromyalgiků má ve skutečnosti jinou diagnózu.
FM symptomy se velmi podobají ostatním onemocněním, až dvě třetiny lidí, kterým je řečeno, že mají fibromyalgii, ve skutečnosti trpí odlišným stavem. 
Mám či nemám fibromyalgii?

fibromyalgik.webnode.cz/news/mam-ci-nemam-fibromyalgii/

 
 
K pacientům s fibromyalgií se musí přistupovat komplexně

Symptomy:

fibromyalgik.webnode.cz/novinky/souvisejici-onemocneni/

Přidružená onemocnění:

fibromyalgik.webnode.cz/novinky/souvisejici-onemocneni/pribuzna-onemocneni/

Pro pacienty s fibromyalgií je doporučována strava s vyloučením fruktozy, fruktanu, laktózy, sorbitolu, aspartamu, MSG. Vhodné jsou potraviny bohaté na Tryptofan a s nízkým obsahem sacharózy.

 https://fibromyalgik.webnode.cz/novinky/zivot-s-fibromyalgii/strava/

Alarmující jsou NMR nálezy o hypodenzitě a snížení tlouštky mozkové kůry a odhadu, že jeden rok FMS odpovídá třem rokům zestárnutí mozku u zdravé osoby. Svalové postižení se spíše jeví jako sekundární.

Prevence:

Nelze zamezit prvnímu ataku onemocnění, pokud akceptujeme, že podmínkou vzniku tohoto onemocnění je, mimo jiné, vrozená hustota kapilární sítě ve kmeni, kapacita produkce neurotransmitérů, stav neuronální sítě a podobně. fibromyalgik.webnode.cz/novinky/lecba-fibromyalgie/

Edukace:
 • Fibromyalgie nezapadá do běžného chápání pojmu nemoc.
 • Nemá viditelné příznaky, jasnou příčinu, trvá neobvykle dlouho a určení diagnózy je často problematické a zdlouhavé.
 • Nemocný je frustrován, zklamán nepochopením okolí, obává se následků nemoci a její další progrese.
 • Pro zahájení terapie je nutné, aby byl pacient co nejlépe informován o své nemoci. Měl by být seznámen s očekávaným průběhem nemoci a jejími nároky na něj i na blízké okolí. Informace o chronicitě fibromyalgie a její prognóze je pro pacienta nepříjemná a zpravidla se s ní hůře vyrovnává. Potíže se zlepšují jen pozvolně, pacient musí počítat s výkyvy síly příznaků a malou nadějí na kompletní ústup choroby.
 • Měl by si dávat pozor na dávkování zátěže a nepřetěžovat se. Den je vhodné rozdělit na fáze pracovní a fáze relaxace.
 • Spolu s pacientem je vhodné informovat také rodinu.
 • Podpůrná skupina pro diagnostikované pacienty, vyměna zkušeností a vzájemná podpora fibromyalgik.webnode.cz/news/svepomocna-skupina-pro-diagnostikovane-pacienty-s-fibromyalgickym-syndromem/

PhDr. Petr Knotek, CSc., Prof.PaedDr.Pavel Kolář, Ph.D. Více zde: https://fibromyalgik.webnode.cz/news/edukace-pacienta-/

 

Fibromyalgie: příčiny, příznaky, diagnostika a léčba

 
Magazín Konopí - Léčba fibromyalgie: velká neznámá

https://magazin-konopi.cz/lecba-fibromyalgie-velka-neznama/

Reportáž o FM v TV Markíza 11:30 min.

videoarchiv.markiza.sk/video/reflex/epizoda/25257-reflex?fbclid=IwAR15Ks7WPtPkMxMTK-eAekkKXK9PB0QHHyBZYWPut3hfJQ1x5gkO1Oea_IU

Chronická bolest, která zasahuje různé části těla, může mít jméno fibromyalgie

www.modrykonik.cz/magazin/article/chronicka-bolest-ktera-zasahuje-ruzne-c-rf0c0m/

MUDr. Jan Tomš Fibromyalgie – současná koncepce a terapie

zdravi.euro.cz/clanek/postgradualni-medicina/fibromyalgie-soucasna-koncepce-a-terapie-484097/check-status/

MUDr. Jiří Jeřábek CSc o fibromyalgii v Českém rozhlase 2

prehravac.rozhlas.cz/audio/2697812

 

Prohlášení Evropského parlamentu o fibromyalgii

www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0014+0+DOC+XML+V0//CS

Jak se žije s fibromyalgií:

ČLÁNEK O ŽIVOTĚ A POCITECH  FIBROMYALGIKŮ: 

https://fibromyalgik.webnode.cz/novinky/zivot-s-fibromyalgii/

Úryvky z dopisů:

CO VÁS POTKALO - CO VÁS TRÁPÍ - JAK ŽIJETE.

https://fibromyalgik.webnode.cz/novinky/zivot-s-fibromyalgii/vase-pribehy/

Dokumentární film: Život s fibromyalgií

en.wikipedia.org/wiki/Living_With_Fibromyalgia

 
Zbyněk Mlčoch: Fibromyalgie - bolest a únava ze které se hned tak nevyspíte

www.zbynekmlcoch.cz/informace/texty/zdravi/fibromyalgie-bolest-a-unava-ze-ktere-se-hned-tak-nevyspite

Vědecky dokázané:

 • Výzkumné týmy nacházejí rozsáhlý zánět v mozku pacientů s fibromyalgií.
 • U FM se nalézá endokanabinoidní deficit.
 • Pacienti s FM mají více žírných buněk v kůži.
 • Někteří fibromyalgici mají 3x méně cytokinů.
 • Je přítomen zánět nervové tkáně ( v mozkomíšním moku) a systémový - celotělový zánět (stanoven z plazmy).
 • U FM jsou normální hodnoty sedimentace, sérové aktivity enzymů indikujících svalové poškození (CK, aldoláza, myoglobin, AST), negativita revmatoidních faktorů a autoprotilátek.
 • Někteří pacienti mají drobné hormonální poruchy osy hypotalamus - hypofýza - nadledviny.
 • Při imunologickém vyšetření může být vyšší procento lymfocytů CD4 a hodnota poměru CD4:CD8.
 • Někdy je deplece magnézia v měkkých tkáních a deficit makroergních fosfátů ve svalech.
 • Menší množství neurotransmiterů serotoninu a tryptofanu.
 • 3x více endogenního hormonu substance P.
 • Poruchy autonomního nervového systému.
 • Někteří fibromyalgici mají zánětlivé markery.
 • Zvýšené hodnoty CRH (Corticotropin Releasing Hormon) v Hypothalamu.
 • Snížené koncentrace hormonů štítné žlázy TRH a TSH.
 • Whiplash není příčinou FM