Vítejte na stránkách

Fibromyalgik

 

stránkách, pro všechny kteří se chtějí dozvědět o Fibromyalgickém syndromu.

 

Mezinárodní diagnóza M79.7

 
Fibromyalgie je celoživotní onemocnění neurologického původu, výsledkem neurochemické nerovnováhy v centrálním nervovém systému. Jde o chronický, celkově oslabující bolestivý stav, který zpravidla komplexně omezuje biologické, psychologické, sociální a ekonomické aspekty existence pacienta. Nejde o onemocnění lehké a bagatelizovatelné, jde o vážný patologický stav. (Kolář, 2009) 

healthpassion.info/they-are-the-cause-of-fibromyalgia/

http://americannewsreport.com/fibromyalgia-considered-lifelong-central-nervous-system-disorder-8822063

 

 • Výzkumy udávají prevalenci v dospělé populaci 4%.
 • Jeden z každých šesti lidí s fibromyalgií je mladší 18 let.
 • Tím pádem v ČR FM trápí cca 370 000 dospělých a 60 000 dětí...
 • 30 % z toho jsou muži.

 

Fibromyalgik je člověk, který trpí především chronickými bolestmi svalů a vazivových struktur se svaly souvisejícími na různých místech těla.

 

K pacientům s fibromyalgií se musí přistupovat komplexně.

 

 

Symptomy:

fibromyalgik.webnode.cz/novinky/souvisejici-onemocneni/

 

Přidružená onemocnění:

fibromyalgik.webnode.cz/novinky/souvisejici-onemocneni/pribuzna-onemocneni/

 

Alarmující jsou NMR nálezy o hypodenzitě a snížení tlouštky mozkové kůry a odhadu, že jeden rok FMS odpovídá třem rokům zestárnutí mozku u zdravé osoby. Svalové postižení se spíše jeví jako sekundární.

 

Prevence:
Nelze zamezit prvnímu ataku onemocnění, pokud akceptujeme, že podmínkou vzniku tohoto onemocnění je, mimo jiné, vrozená hustota kapilární sítě ve kmeni, kapacita produkce neurotransmitérů, stav neuronální sítě a podobně.

fibromyalgik.webnode.cz/novinky/lecba-fibromyalgie/

 

Edukace:
 • Fibromyalgie nezapadá do běžného chápání pojmu nemoc.
 • Nemá viditelné příznaky, jasnou příčinu, trvá neobvykle dlouho a určení diagnózy je často problematické a zdlouhavé.
 • Nemocný je frustrován, zklamán nepochopením okolí, obává se následků nemoci a její další progrese.
 • Pro zahájení terapie je nutné, aby byl pacient co nejlépe informován o své nemoci. Měl by být seznámen s očekávaným průběhem nemoci a jejími nároky na něj i na blízké okolí. Informace o chronicitě fibromyalgie a její prognóze je pro pacienta nepříjemná a zpravidla se s ní hůře vyrovnává. Potíže se zlepšují jen pozvolně, pacient musí počítat s výkyvy síly příznaků a malou nadějí na kompletní ústup choroby.
 • Měl by si dávat pozor na dávkování zátěže a nepřetěžovat se. Den je vhodné rozdělit na fáze pracovní a fáze relaxace.
 • Spolu s pacientem je vhodné informovat také rodinu.
 • V zahraničí je běžná spolupráce a vzájemná pomoc pacientů se stejnou diagnózou, v České republice zatím takový typ komunikace chybí. Tyto podpůrné skupiny slouží jako zdroj informací a podpory. Nemocní si mohou vyměňovat zkušenosti a cítit se přijatí okolím.

PhDr. Petr Knotek, CSc., Prof.PaedDr.Pavel Kolář, Ph.D.

 

Fibromyalgie je nedostatečně diagnostikována až 75 % lidí, kteří trpí FM

není diagnostikováno.

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21878603


Mnoho genů se podílí na příčinách FM a potenciální predispozici.

Epigenetika může být také zapojena do progrese tohoto onemocnění. Multi-Aktivní přístup k léčbě fibromyalgie posílením dopaminergní aktivity v Meso-limbického systému v mozku omicsonline.org/open-access/a-multilocus-approach-to-treating-fibromyalgia-by-boosting-dopaminergic-activity-in-the-mesolimbic-system-of-the-brain-2157-7412.1000213.php?aid=22943

Konzistentní řada výzkumů naznačuje, že fibromyalgie je syndrom neuropatické bolesti. Neuropatie tenkých vláken má úlohu v patogenezi bolestí FM. Konfokální mikroskopie rohovky by se mohla stát užitečnou pomůckou při studiu pacientů s fibromyalgií.

 
Brzy bychom mohli mít první biologický test pro fibromyalgii. 

www.cortjohnson.org/blog/2016/02/01/skin-deep-small-nerve-fiber-fibromyalgia/

 

Anketa

Chtěl-a bych se v budoucnu stát členem sdružení fibromyalgiků?

ano (871)
86%

ne (67)
7%

nevím (74)
7%

Celkový počet hlasů: 1012

Zahraniční stránky o Fibromyalgii

Sdružení, výzkum, léčba, podpůrné skupiny.

12.05.2012 07:33
en.wikipedia.org/wiki/Fibromyalgia www.sanego.de/Krankheiten/Fibromyalgie/wiki/index/Was-ist-Fibromyalgie/ fibromialgico.blogspot.com/ http://www.nfra.net/ www.fibromialgia.nom.es/ www.fibromialgialasafor.es.tl/INICIO.htm http://www.skufmslovenija.org/ http://www.fibromyalgia-associa
Objev Roberta Lefkowitze a Briana Kobilky, jenž získaly letošní Nobelovu cenu za chemii zřejmě pomůže k odhalení vzniku FM.

jrheum.org/content/40/3/214.full

Vědecky dokázané:

 • Pacienti s FM mají více žírných buněk v kůži.
 • Někteří fibromyalgici mají 3x méně cytokinů.
 • U FM jsou normální hodnoty sedimentace, sérové aktivity enzymů indikujících svalové poškození (CK, aldoláza, myoglobin, AST), negativita revmatoidních faktorů a autoprotilátek.
 • Někteří pacienti mají drobné hormonální poruchy osy hypotalamus - hypofýza - nadledviny.
 • Při imunologickém vyšetření může být vyšší procento lymfocytů CD4 a hodnota poměru CD4:CD8.
 • Někdy je deplece magnézia v měkkých tkáních a deficit makroergních fosfátů ve svalech.
 • Menší množství neurotransmiterů serotoninu a tryptofanu.
 • 3x více endogenního hormonu substance P.
 • Poruchy autonomního nervového systému.
 • Někteří fibromyalgici mají zánětlivé markery.
 • Zvýšené hodnoty CRH (Corticotropin Releasing Hormon) v Hypothalamu.
 • Snížené koncentrace hormonů štítné žlázy TRH a TSH.
 • Whiplash není příčinou FM
   
  English (auto-detected) » Hungarian
   
 
English (auto-detected) » Hungarian
 

Výrazně vyšší intersticiální koncentrace pyruvátu a laktátu byly nalezeny u pacientů s fibromyalgií. 

 http://www.medicaljournals.se/jrm/content/?doi=10.2340/16501977-0581&html=1

 
U FM se uvažuje o možnosti vyčerpání descendentního antinociceptivního systému jako etiologického faktoru
 
Zvýšené hladiny neuro-imunitních faktorů - vynucující aktivaci žírných buněk - u pacientů s FM.
Substance P, Hemokinin-1, CRH, TNF a IL-6 jsou zvýšeny v séru pacientů s fibromyalgickým syndromem. 

Mohly by sloužit jako biomarker i v léčbě.

IL-6 a IL-8 jsou dva z nejvíce konstantních zánětlivých mediátorů v FM, jejich koncentrace významně korelují se závažnosti symptomů.
Koncentrace cytokinů IL-6 a IL-8 jsou zvýšené u pacientů s FM. Mají aditivní nebo synergické účinky na chronické bolesti u fibromyalgiků. 

Je možné, že hraje roli ve vzniku nemoci a jejích projevech.

 
Narušené funkce malých vláken v kvantitativní senzorické zkoušce a snížená hustotota intraepidermálních nervových vláken u pacientů s FM. 
 

Způsobuje FM Herpes simplex virus (HSV-1) ?