Fibromyalgie nejsou jen fibromyalgické bolesti!

...u 95% fibromyalgiků je přítomna únava během dne.
...u 93% lidí s FM dochází ke zhoršení symptomů po fyzické aktivitě.
...u 90% pacientů s FM je zvýšena citlivost na změny počasí a tlaku projevujícím se
               zhoršením potíží.
...u 89% fibromyalgiků se vyskytují potíže se soustředěním.
...u 86% postižených FM dochází k otokům.
...u 85% jsou přítomny parestezie.
...u 83% se vyskytuje i ME/CFS
...u 80% lidí s FM se vyskytují bolesti hlavy a poruchy spánku.
...u 70% - 80% jsou přítomny vyrážky a zvýšená citlivost kůže.
...u 76% trpících FM dochází k ranním ztuhlostem.
...u 75% fibromyalgiků se vyskytují potíže s čelistním kloubem.
...u 75% pacientů s FM se uvádí prolaps mitrální chlopně.
...u 72% se vyskytují úzkosti.
...u 70% lidí s FM je přítomen i myofasciální syndrom, dráždivý tračník a RSI.
...u 68% fibromyalgiků má potíže se spánkem.
...u 60-70% fibromyalgiků se vyskytuje Kostochondritis či Tietzův syndrom.
...u 60% pacientů s FM se objevují potíže s refluxem a rozbolavělost.
...u 57% lidí s HCV - Hepatitídou C má FM.
...u 55% fibromyalgiků byl diagnostikován syndrom karpálního tunelu.
...u 50% postižených FM se v zimních měsících objevuje sezónní afektivní porucha.
...u 50% pacientů s FM jsou hypoglykemické obtíže.
...u 50% pacientů s FM je přítomen i Sjögnerův syndrom.
...u 50% žen trpících Bechtěrevovou nemocí je výskyt FM.
...u 50% fibromyalgiků je přítomna funkční dyspepsie.
...u 41% lidí s Hereditární hemochromatózaou je přítomna FM.
...u 33% pacientů s FM obtěžuje syndrom neklidných nohou.
...u 30% pacientů s revmatoidní artritidou a endometriózou je současně přítomna FM.
...u 28% žen s chronickou bolestí zad se objevila i FM.
...u 20% lidí s revmatoidní artritídou je diagnostikována i FM.
...u 15% trpících hypoteriózou se objevuje též fibromyalgie.
 
  • FM je prokazována u 60% nemocných s funkčními poruchami střeva.
  • I pacienti s artrózou mají vyšší riziko vzniku FM.
  • Mnoho pacientů s CRPS/RSDS/RSD má i fibromyalgii.
  • FM je častá u pacientů s diabetem 1. i 2.typu.

www.myalgia.com/FM_BMI_Diabetes.htm

  • Fibromyalgici jsou náchylní k Ortostatické intoleranci a často trpí nízkou srdeční frekvencí i nízkým krevním tlakem.
  • U léčby FM se používají antidepresiva a opioidy, tato kombinace má často za následek Serotoninový syndrom. Ten může mít i fatální následky.

fibromyalgik.webnode.cz/novinky/souvisejici-onemocneni/pribuzna-onemocneni/serotoninovy-syndrom/

 

Kombinace s FM:

Dekubity

02.08.2017 01:04
  Dekubity nebo-li proleženiny jsou problémem téměř 20 % všech pacientů s různými diagnozami.  Pokud patříte mezi skupinu fibromyalgiků, která převážně leží či sedí měly by jste udělat vše proto, aby nedošlo u vás k poškození kůže.   Rizika pro vznik dekubitů: úbytek svalové...

Hyperparatyreóza

04.07.2014 11:58
Prevalence 11% u FM Primární hyperparatyreózy je 100x vyšší než v běžné populaci. www.clinicalneurologynews.com/single-view/unsuspected-primary-hyperparathyroidism-common-in-fibromyalgia-patients/5f34da1e7535e7536eeb82187fac9208.html Hyperparatyreóza: onemocnění způsobené vysokými hladinami...

Bolest ramene a omezený pohyb paže

01.06.2014 13:36
Nemůžete zvedat paže, ležet na boku, umýt si hlavu, bolí vás rameno? Pak se může jednat o Impingement syndrom (subakromiální dekomprese)...

Spojitost mezi osteoartritidou a fibromyalgií

01.04.2014 09:39
Vědci z university v Manchasteru odhlalili mozkové abnormality, které mohou stát za chronickou bolestí, kterou trpí pacienti s osteoartritidou. Až 30% populace může být v průběhu života postižena určitým typem chronické bolesti-nejčastějším typem je ta spojená s artritidou. Po tom, co se bolest...

41% lidí s Hereditární hemochromatózou (HFE) má i FM

14.04.2012 15:13
www.imalab.cz/clanek/187-hereditarni-hemochromatoza-hfe.aspx www.blackwellpublishing.com/acrmeeting/abstract.asp?MeetingID=774&id=89468

57% pacientů s HCV - hepatitidou C má FM

14.04.2012 14:58
Naprostá většina případů chronických hepatitid B a C je klinicky zcela němá, nebo se projevuje jen nespecifickými příznaky jako jsou únava, nevýrazné tlaky v oblasti jater, zažívací potíže apod. Proto je chronická VH většinou zachycena náhodně, při odběru krve z důvodů preventivních nebo při...

Plicní hypertenze

01.04.2012 11:48
Syndrom charakterizovaný vysokým krevním tlakem v plicním oběhu. Vzniká jako důsledek některých systémových onemocnění pojiva. Nejčastější příznaky plicní hypertenze jsou: * Dušnost, únava, závratě při posazování a postavování * Mdloby, namodralé zbarvení rtů a kůže * Otoky kotníků nebo...

Chiariho malformace a fibromyalgie

18.03.2012 20:54
Chiariho malformace je nejběžnější vrozený strukturální defekt mozečku s výskytem 1 na 1000 porodů, častěji postihující ženy než muže. Mezi nejčastější příznaky patří bolesti krční páteře, nystagmus, necitlivost a svalová slabost, závratě, otupělost, problémy s rovnováhou, silné bolesti hlavy,...

Kvasinky Kandida a FM

09.06.2011 07:22
Přemnožení Kandidi hrají roli u: Fibromyalgie, Chronického únavového syndromu, Syndromu dráždivého tračníku, Vulvodynie Vaginitidy, Chronické sinusitidy. https://cs.wikipedia.org/wiki/Candida_(rod)   Dr. Ricky Mitchell z USA léčí pacienty eliminací všech...

MCS - Syndrom mnohočetné citlivosti na chemické látky

11.06.2011 16:20
Příznaky: dýchání obtíže, bolesti na hrudníku a astma, dráždění kůže, kontaktní dermatitida, kopřivka nebo jiné formy vyrážky kůže, “mlha mozku” - potíže s pamětí, bolesti hlavy a migrény, zažívací obtíže, zvedání žaludku, špatné trávení /pálení žáhy, zvracení,...
Záznamy: 1 - 10 ze 10
Pacienti s infekcí virem hepatitidy B mají vyšší incidenci fibromyalgie

FM má vyšší výskyt u pacientů s HBV - vir hepatitidy B, to naznačuje, že by mohlo být považováno HBV nezávislým prediktorem poruchy.

https://fibromyalgianewstoday.com/2015/07/06/patients-hepatitis-b-virus-infection-higher-fibromyalgia-incidence/

 
Detect language » Hungarian
 
 

Virus Ebsteina-Barrové (EBV)

Viry > dsDNA viry > Herpesviridae > Gammaherpesvirinae > Lymphocryptovirus

Patří mezi Herpesviry.

Je znám jako původce infekční mononukleózy i jako virus spojený se vznikem řady nádorových onemocnění.

Jedná se především o Burkittův lymfom, nazofaryngeální karcinom, různé Hodgkinovy i nehodgkinské nádory a snad i o některé nediferencované karcinomy žaludku.

Největší afinitu má EB virus k epiteliálním buňkám orofaryngu a B lymfocytům (méně pak i k T lymfocytům a NK buňkám). Do B lymfocytů proniká virus díky povrchové molekule CD21; replikuje se a způsobuje latentní infekci, kdy ve formě epizomů přetrvává v B lymfocytech (podle odhadů má tuto latentní infekci až 90% populace v ČR).

Transformační účinek EB viru je komplexní a není přímo spojený s inaktivací tumor-supresorových genů jako transformace HPV. Zahrnuje interakci řady virových proteinů s buněčnými molekulami, které vedou k immortalizaci a k transformaci infikovaných buněk.

www.genetika-biologie.cz/onkogenni-viry

Virus Epsteina - Barrové

Virus Epsteina - Barrové, Chronický únavový syndrom a fibromyalgie

01.02.2018 19:14
  VIRUS EPSTEINA - BARROVÉ JE NEJZÁHADNĚJŠÍ ZE VŠECH ZÁHADNÝCH NEMOCÍ   Virus Epsteina - Barrové (EBV) způsobil skrytou epidemii. Z přibližně 320 milionů obyvatel USA má 225 milionů Američanů tu či onu formu EBV (U nás v České Republice tomu jistě nebuje jinak). EBV je odpovědný za...
FM se může překrývat či zaměnit s Cushing syndromem.

Mezi projevy nemoci patří zvýšená chuť k jídlu, obezita, únava, změny nálad, deprese,
zvýšení krevního tlaku (hypertenze) a diabetes mellitus, zvýšení krevního cukru (hyperglykémie), snížení hustoty kostní hmoty (osteoporóza),
snížení sexuálního pudu či poruchy menstruace.

 https://www.fibromyalgiatreating.com/cushings-syndrome-and-fibromyalgia-whats-the-link/?utm_source=facebook&utm_medium=social
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cushing%C5%AFv_syndrom