Fyzioterapie

je léčba bolesti ve svalech, nervech, kloubech a kostech pomocí:

  • cviků,
  • elektrické stimulace,
  • hydroterapie
  • s použitím masáže, tepla, chladu a elektrických přístrojů

Fyzioterapeut -

provádí diagnostickou, preventivní a léčebnou péči v oblasti poruch pohybového aparátu člověka.

 
 

Typické činnosti a pracovní náplň

  • pracuje v léčebně-preventivních zařízeních, v lázeňských zařízeních, ústavech sociální péče a v rehabilitačních ústavech
  • provádí vyšetření nutná pro následnou léčebnou rehabilitaci
  • připravuje krátkodobý a dlouhodobý rehabilitační plán
  • aplikuje léčebnou tělesnou výchovu a metody kinezioterapie
  • hodnotí celkový efekt terapie

 

Fyzikální terapie u FM

cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=24758138

Masáže

tato léčba je u FM velmi často a především úspěšně užívána. Je prospěšná stimulace kožních receptorů velké plochy, a tím periferním ovlivněním Melzackových vrátek.

Masáž musí bezpodmínečně respektovat aktuální stav pacienta.

Není vzácné, že sebelehčí dotek vyvolává bolest. Což není důvodem k vynechání této procedury, ale k jejímu velmi opatrnému provádění.  Stejná nutnost opatrného přístupu je i u ostatních manuálních technik. U těžkých pacientů lze doporučit oddálení aplikace těchto postupů až do období, kdy již bolesti nejsou tak silné a vlastní výkon pacienta nezhorší.

Masáže jsou u fibromyalgie často a úspěšně využívány k tlumení bolesti, které je pravděpodobně realizováno stimulací velkého množství periferních    receptorů a následným ovlivněním přenosu bolesti na principu vrátkové teorie Melzacka a Walla.
Při provádění masáží je nutné respektovat aktuální stav  pacienta a mít na paměti, že i lehký dotek často vyvolává bolest. V takovém případě není nutné masáž přerušit, ale provádět ji velmi opatrně (Jeřábek, 2009).

Typ  masáže a intenzita mechanické stimulace ovlivňuje účinnost této léčby.

 

Velmi důležité je, aby lidé, kterým bolest z páteře vyzařuje do nohou nebo cítí mravenčení, nechodili na masáže. Mohou si výrazně zhoršit stav.

Vazivová masáž

je technika založená na provádění předem určených masážních hmatů. Využívá dvě různé úrovně mechanické stimulace, má proto vliv na uvolňování endogenních opioidů, i inhibici nociceptivního přenosu založenou na teorii vrátek. Při srovnání relaxační a vazivové masáže, bylo u fibromyalgických pacientů po provedení vazivové masáže prokázáno snížení bolesti i počtu bolestivých bodů. Relaxační masáž pacienti hodnotili jako příjemnou,  nicméně její klinická účinnost nebyla prokázána (Casale et al., 2008).

Pozitivní výsledky byly zaznamenány také při terapii přístrojovou masáží.

Gordon, Emiliozzi a Zartarian (2006) provedli krátkou studii léčebných účinků masáže pomocí přístroje Cellu M6. Studie se zúčastnilo 10 pacientů s fibromyalgií. Po 15 terapiích o délce 35 minut jednou týdně, u nich bylo zjištěno 50% sníţení skóre FIQ i na škále bolesti. 


Masážní terapie v délce 5 týdnů měla pozitivní účinky na zlepšení bolesti, úzkosti, a deprese u pacientů s FM. Masážní terapie by měla být jedním z bodů léčby FM.

www.prohealth.com/library/showarticle.cfm?LIBID=18835

 

Fyzioterapie

Jaké druhy masáží jsou vhodné u FM?

02.01.2015 19:04
Vzhledem k tomu, že FM zahrnuje bolest, ztuhlost a úzkost masážní terapie se jeví jako logická léčba. Na někoho masáže působí pozitivně, někdo má smíšené pocity a jsou i tací co je nesnesou. Záleží i na zkušenosti a emaptii fyzioterapeuta, aktuálním zdravotním stavu aj. V roce 2014 na základě...

Manuální techniky

11.12.2012 14:55
Při provádění manuálních technik je nutný opatrný přístup, při nešetrném ošetření se může stav pacienta zhoršit. Při akutním stavu je lépe tyto techniky vynechat až do snížení bolesti. V lázeňské léčbě je vhodné zařadit manuální techniky 3-4. den programu (Jeřábek,...

Lymfodrenáž

03.03.2018 16:05
  Lymfodrenáž (manuální i přístrojová) bývá často nesprávně označována jako „lymfatická masáž“. Toto označení napovídá, že provozovatel či terapeut pravděpodobně neprošel odborným školením na oblast lymfatického systému. Návštěva u takovéhoto „odborníka“ Vám může...

Metodiky používané v léčebné rehabilitaci

11.12.2012 19:14
                        Název                     ...
Záznamy: 1 - 4 ze 4