U mnoha lidí s FM a CFS se vyskytují kognitivní potíže.

Tento náhlý výpadek paměti nebo neschopnost mluvit a myslet, je jednoznačně ponižující a způsobuje stud a beznaděj jinak inteligentního a moudrého člověka.

 

90% fibromyalgiků má problémy se soustředěním.

 

U FM dochází v mozku k úbytku:

1) dopaminu,

2) šedé hmoty a její hustoty,

3) bílé hmoty.

 

Čím déle pacient má FM tím více dochází k úbytku a zhoršují se jeho kognitivní funkce. Především paměť a sosoustředěnost.

 

Mozek pacienta s FM stárne podstatně rychleji.

chronicfatigue.about.com/b/2009/06/20/fibromyalgia-gray-matter-loss-a-possible-cause.htm

Kognitivní funkce:

 • Paměť
 • Pozornost a koncentrace
 • Rychlost myšlení a porozumění informacím
 • Exekutivní funkce - plánování, organizování, řešení problémů, emocionální seberegulace
 • Vyjadřovací schopnosti a porozumění řeči
 • Prostorová orientace a vnímání

Odkazy:

www.biomedcentral.com/1471-2474/10/162

chronicfatigue.about.com/b/2010/11/17/study-cognitive-dysfunction-in-fibromyalgia.htm

journals.lww.com/jclinrheum/pages/articleviewer.aspx?year=2002&issue=04000&article=00003&type=abstract

www.springerlink.com/content/n57473152r062027/

www.fmaware.org/News20c8d.html?page=NewsArticle&id=5280

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18691816

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11592377

 

Pro potíže s kognitivnímy funkcemi se užívá u FM výraz fibromlha.

Fibromlhu způsobuje bolest.

www.medscape.com/viewarticle/758102

Příznaky fibromlhy se mohou pohybovat od mírné až po těžkou. Často se mění ze dne na den a ne každý má všechny z nich.

 
English (auto-detected) » Hungarian
 

 

Fibromlha:

 • krátkodobá ztráta paměti, nepamatování si textu či informace,
 • nepamatuji se kam jsem co pložil-a,
 • nemohu si vzpomenout co jsem chtěl-a udělat, zapomětlivost,
 • problémy s řečí, s udržením toku myšlenek, vybavování známých slov,
 • multitasking obtíže - neschopnost dělat více než jednu věc, zapomnění původního úkolu, být roztržitý,
   
  English (auto-detected) » Hungarian
   
 • s porozuměním při rozhovoru a vyjádřením,
 • obtíže při hledání "správného" slova při rozhovoru, použití nesprávných slov,
 • Obtíže i s jednoduchou matematikou, zapamatováním posloupnosti, sledu, řady čísel, operacemi, problém se zapamatováním čísel aj.,
   
  English (auto-detected) » Hungarian
   
 • psaní písmen a číslic,
 • potíže se soustředěním a zaměřením, pomalé zapamatování jmen,
 • pocit zmatenosti, ohrožení, dezorientace - nerozpoznání důvěrně známého prostředí, ztracení se.
 • potíže se soustředěním, zmatek a obtížné soustředění, snadné rozptýlení - vyrušení z činnosti,
   
  English (auto-detected) » Hungarian
   
 • problém se zapamatováním nových informací,
 • někteří lidé mohou mít i jiné typy kognitivních dysfunkcí.
   
  English (auto-detected) » Hungarian
   

Spouštěče mlhy:

1) Únava.

2) Nepravidelný spánkový rytmus.

3) Přepínání se.

4) Stres.

5) Vypjaté situace.

6) Běžné lidské nemoci.

7) Nevhodné kombinace léků.

 

Naše potíže vypadají jako poruchy učení a hlavně u dětí s FM a ME/CFS by měly být při studiu zohledněny při známkování. Obraťete se proto na SPC ve vašem bydlišti.
 
 
English (auto-detected) » Hungarian
 

Odkazy:

chronicfatigue.about.com/od/symptoms/a/brainfog.htm?nl=1

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18537459

www.fibromyalgia-symptoms.org/fibromyalgia_fibrofog.html

chronicfatigue.about.com/od/symptoms/a/brainfog.html

 

Stupnice k měření fibromlhy:

fibromialgico.blogspot.com/search/label/fibro-neblina

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22238851

 

Mírná kognitivní porucha DG F 06.7

Neexistuje žádná prokázaná léčba nebo terapie pro mírnou kognitivní poruchou.

www.medicabaze.cz/index.php?sec=term_detail&tname=Porucha+m%C3%ADrn%C3%A1+kognitivn%C3%AD&termId=286&h=poruchy+kognitivn%C3%ADch+funkc%C3%AD#jump

en.wikipedia.org/wiki/Mild_cognitive_impairment

memory.ucsf.edu/education/diseases/mci

Fibromyalgikům se obtížně mluví, špatně hledají slova, brzy jsou zahlceny informacemi, mají problém s porozuměním a psaním. 

www.livingwithfibromyalgia.net/living-with-fibromyalgia-and-difficulty-speaking/

Mikroglie u FM a ME/CFS mohou být jedním z faktorů, který ovlivňují kognitivní dysfunkce, mlhu mozku.
 
Vyšetření kognitivních potíží provádí i neuropsycholog. 

 

Články:

Fibrofog - mlha mozku

01.02.2019 16:53
Fibromyalgikům, když jsou unavení se obtížně mluví, špatně hledají slova, brzy jsou zahlceny informacemi, mají problém s porozuměním a psaním, potíže s časem, počítáním apod. I když bolest a únava přinášejí pacientům velké utrpení a výrazně snižují kvalitu života někteří fibromyalgici považují za...

U FM se často vyskytuje nominální dysfázie

01.10.2014 14:17
  Jedinec je schopen popsat objekt, ale nemůže si vzpomenout na název. Toto je spojeno s poškozením v dominantní hemisféře, zahrnující jazykové oblasti, zejména spánkový lalok. Jazykové problémy mohou způsobit fibromyalgikovi frustraci a rozpaky. Jsou nepředvídatelné a mohou narušit...

Fibromyalgická bolest ovlivňuje mozek

01.08.2014 13:01
U fibromyalgie dochází k potížím s kognitivními dysfunkcemi – známých jako „fibro mlha“. Jde o jeden z běžných symptomů fibromyalgie. Někěteří lékaři se domnívají, že naše unikátní a po celém těle se vyskytující bolesti vedou k „fibro mlze“ kvůli tomu, že zabírají velkou část funkce našeho...
1 | 2 | 3 | 4 >>