CFS/ME je komplexní multisystémové, extrémně vysilující onemocnění, které výrazně omezuje běžné aktivity a vyřazuje z pracovního i společenského života. 

Únava je příznakem mnoha onemocnění. Je proto velmi důležité, aby vždy provedla důkladná klinická vyšetření a našel se původ dlouhodobé únavy.

 

Snad nejvíce relevantní klinické diagnózy, které vylučují CFS/ME jsou:
 • spánkové apnoe,
 • hypotyreóza (snížená funkce štítné žlázy),
 • chronické srdeční problémy (nízká výkonost, kardiomyopatie),
 • vedlejší účinky léku (některé na vysoký krevní tlak, na spaní, na uvolnění svalů atd.),
 • chronická konzumace alkoholu / závislost na drogách či léky,
 • některé chronické infekce (např. proti hepatitidě typu B či C nebo u maligních onemocnění,
 • anémie,
 • psychiatrické onemocnění (deprese, bipolární poruchy, dystymie, schizofrenie nebo poruchy s bludy, anorexie, bulimie).

Samozřejmě může jít i o souběh výše uvedených onemocnění a CFS/ME.

 

Hlavní příznaky ME/CFS

Americká Národní akademie medicíny stanovila pět hlavních příznaků pro stanovení diagnózy:
 • Hluboká únava, která není výsledkem opakované nadměrné námahy a není podstatně zmírněna odpočinkem. Vyúsťuje v podstatné omezení nebo zhoršení schopnosti účastnit se pracovních, studijních, společenských nebo osobních aktivit ve stejném rozsahu jako před onemocněním a přetrvává déle než šest měsíců.
 • Nevolnost po námaze, což je zhoršování pacientových symptomů a funkce po vystavení se fyzické nebo kognitivní zátěži, které by byly před vypuknutím nemoci tolerovány.
 • Odpočinek a spánek, které neregenerují síly.
 • Neurokognitivní projevy – zejména zpomalené zpracování informací.
 • Ortostatická intolerance a autonomní dysfunkce. Další časté příznaky jako poškození imunity, specifické infekce, bolest, neuroendokrinní projevy, gastrointestinální poruchy, citlivost k vnějším podnětům (např. lékům, potravinám, kosmetice) mohou podporovat diagnózu ME/CFS. Pro diagnostiku jsou však vhodná pouze taková kritéria, která povinně vyžadují přítomnost uvedených pěti hlavních příznaků. Diagnostická kritéria, která tento požadavek nesplňují, je dle odborníků nutné opustit.

www.tribune.cz/clanek/43324-chronicky-unavovy-syndrom-ma-v-cr-az-lidi

Zásadní pro rozvoj chronické únavy je genetická dispozice, kdy obnova energetických zásob buňky je nedostatečná a dochází k oslabení a ochromení činnosti buněk a následně i orgánů v těle (Bystroň, 2010).

Integrativní způsob ošetření CFS a FM:

Bruce Campbell, Ph.D. (tvůrce a výkonný ředitel CFIDS a FM Self-help program) a Charles Lapp, MD (ředitel Hunter-Hopkins centra specialista na léčbu CFS a FM) vytvořili web, který se věnuje ošetření CFS a FM způsobem založeným na spojení různých metod.

Vychází ze základu, že žádná léčba použitá samostatně, nepomůže zlepšit život nemocného takovým způsobem, jako když se zapojí vícero léčebně podpůrných postupů.

Nový web vás má vést krok za krokem procesem vytváření individuálního léčebného plánu, který odpovídá potřebám každého jednotlivého pacienta, za použití toho nejlepšího z konvenční medicíny a léty prověřených doplňkových svépomocných postupů.

CFS a FM zasahují všechny oblasti života: práci, vztahy, emoce, naděje a sny. 

Proto naučit se s nemocí zacházet znamená mnohem více než samotnou léčbu příznaků. 

Individuální léčebný plán musí zahrnovat všechny aspekty života. 

Na CFS a FM neexistuje žádný všelék ani kouzelný lektvar. Uvedená integrativní technika založená na „životě v limitu“ (metoda řízení výdeje energie) proto pomáhá pacientům zvládat tyto nemoci lépe než jakýkoliv jiný způsob péče, tvrdí autoři projektu.

Více na https://treatcfsfm.org/menu-Pacing-7.html.

Zdroj: https://www.treatcfsfm.org/

Například v Anglii by pacienti nikdy neřekli, že mají CFS, ale vždy ME!

 

Video: Tohle je ME - myalgická encefalomyelitida

www.youtube.com/watch?v=KflMu94JtFI

 

Film o ME UNREST www.unrest.film/

 
U ME/CFS se vyskytují metabolické abnormality, studie krevní plazmy odhalila chemický podpis spojený se sníženou metabolickou aktivitou. Na základě toho by mohl vzniknout diagnostický test, objasnit příčiny vzniku této dg a nalézt účinnou léčbu.

Články, studie, zajímavé informace:

U lidí s ME/CFS jsou přítomny změny v imunitním systému a CNS.

Výzkumy potvrzují, že hladiny většiny cytokinů včetně zánětlivých imunitních molekul u pacientů kteří jsou nemocní více jak 3 roky mají odlišné hodnoty od zdravých kontrol. Zvláště cytokin - eotaxin byl zvýšen.

https://www.sciencedaily.com/releases/2015/03/150331074341.htm

https://en.wikipedia.org/wiki/Eotaxin

 
English (auto-detected) » Hungarian
 
Pacienti s ME/CFS mají méně aktivací bazálních gangliích dle výsledků fMRI (funkční magnetické rezonance).

medicalxpress.com/news/2014-05-brain-imaging-reveals-clues-chronic.html

Výzkum potvrdil, že pacienti s ME/CFS mají zánět v určitých oblastech mozku. To by mohlo vést k lepší diagnostice a nakonec k vývoji nových léčebných postupů poskytujících úlevu pro mnoho lidí na celém světě.

www.riken.jp/en/pr/press/2014/20140404_1/

Hladiny kortizolu jsou významně nižší u pacientů s ME/CFS než u zdravých jedinců.

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24636516

I děti trpí chronickou únavou:

https://www.youngactiononline.com/docs/guide.htm

https://esme-eu.com/kids/chronic-fatigue-syndrome-in-children-aged-11-years-old-and-younger-article92-111.html

https://esme-eu.com/kids/pediatric-chronic-fatigue-syndrome-and-munchausen-by-proxy-a-case-study-article220-111.html

https://adc.bmj.com/content/93/5/419.short

https://adc.bmj.com/content/86/2/95.abstract?sid=9ed9c60a-e3fa-4906-9a3d-7dc9255aae3d

https://adc.bmj.com/content/90/4/367.abstract?sid=9a993f93-a4b4-430f-afc1-c52d01e6d0d9

https://adc.bmj.com/content/92/12/1058.extract?sid=bc6d6ab6-900f-4821-a4c5-5eaf90e7f97f

https://adc.bmj.com/content/95/4/245.abstract?sid=6c5b392b-5630-4529-88ef-10691d52e95e

Kvalita života dětí s chronickým únavovým syndromem / ME

https://www.fibromialgia.nom.es/fibromialgia-sindrome-de-fatiga-cronica-sindrome-quimico-mulltiple-Noticias-2010/sindrome-de-fatiga-cronica-encefalitis-mialgica-la-calidad-de-vida-de-los-ninos-afectados.html

www.ulstergazette.co.uk/articles/news/26002/me-and-my-boy/

Jak mohu pomoci dítěti s CFS/ME

kidshealth.org/parent/system/ill/cfs.html#

FITNET nabízí snadno dostupnou a vysoce efektivní léčbu dospívajících s chronickým únavovým syndromem.

www.meassociation.org.uk/?p=10606

Syndrom posturální ortostatické tachykardie u dětí

solen.cz/artkey/ped-201103-0013_Syndrom_posturalni_ortostaticke_tachykardie_u_deti.php?back=%2Fsearch.php%3Fquery%3Ddepresia%20a%20endokrinny%20system%26sfrom%3D930%26spage%3D30

ME / CFS není psychiatrické onemocnění - Eleanor Stein:

https://esme-eu.com/me-facts-and-figures/me-cfs-is-not-a-psychiatric-disease-eleanor-stein-article422-124.html

Sociálně-ekonomický dopad ME / CFS pro pacienty a společnost:

https://esme-eu.com/me-facts-and-figures/socio-economic-impact-of-me-cfs-on-patients-and-society-article30-124.html

https://adc.bmj.com/content/79/4/368.extract?sid=2e707048-82ec-4cb6-bebf-cd4be120439e

https://adc.bmj.com/content/91/10/824.abstract?sid=808f4023-a64e-49e5-8cb4-1730e807b53f

 
English (auto-detected) » Hungarian
 

Chronický únavový stav

Vše o ME/CFS

04.03.2019 01:39
Chronická bolest a únava jsou nejvýraznější symptomy fibromyalgického syndromu, negativně ovlivňují zdravotní stav pacienta a výrazně snižují jeho kvalitu života. Často fibromyalgici slýchávají od lékařů či rodinných příslušníků, když si stěžují na velké bolesti a únavu, že i oni jsou unavení a...

LEPTIN

02.06.2014 08:00
Leptin je molekula, která začíná přicházet do popředí v souvislosti s chronickým únavovým syndromem. Byl objeven zhruba před deseti lety a od té doby je na něj ze strany vědců a lékařů soustředěna narůstající pozornost. Leptin patří do skupiny molekul, které jsou známé pod názvem adipokiny,...

Nové důkazy v roli viru EBV u Chronického únavového syndromu

01.04.2014 21:31
Nedávné výzkumy prokazují, že EBV virus může stát za příčinou chronického únavového syndromu. EBV patří do rodiny herpesvirů. Všechny herpesviry zůstanou v našem systému navždy, ale po většinu času jsou neaktivní. Když začnou být aktivní, specializované buňky v imunitním systému, mezi...

Infekční mononukleóza a CFS/ME

02.03.2014 20:48
Tři čtvrtiny adolescentů přiznávají, že byl jejich chronický únavový syndrom spuštěn mononukleózou nebo jinou náhlou nemocí podobající se mononukleóze. Padesát procent pacientů s chronickým únavovým syndromem má pozitivní test na mononukleózu, která je téměř vždy způsobena Epstein-Barr virem....

Odpočinek a šetření se

02.12.2013 19:16
www.drmyhill.co.uk/cfs_book.pdf Odpočinek je jeden z nejdůležitějších faktorů, který umožní pacientům s ME/CFS cítit se lépe. Bylo mockrát prokázáno, že cvičení [ať již psychické, fyzické nebo emocionalni] zhoršuje symptomy. Tento rys vlastně od sebe odlišuje ME/CFS od deprese - cvičeni pomáhá...

Nepostradatelný test při určovaní diagnozy ME/CFS

02.12.2013 21:02
Hlavní problém u ME/CFS je nefunkčnost mitochondrií, jež má za následek nízkou produkci ATP. Nahlížejme na ATP jako na ‘menu’ energie v našem těle. Pokud je produkce ATP narušená, tim se zpomalují všechny buněčné procesy. Nestačí měřit pouhou hladinu ATP v buńkách, protože výsledek měření vypoví...

STUPNICE FUNKČNÍ KAPACITY U ME/CFS

04.10.2013 08:54
0 . Připoutání na lůžko 1 . 30min - 1hod mimo lůžko, počítá se i sezení 2 . 2hod mimo lůžko 3 . 2 - 4hod mimo lůžko 4 . 4 - 6hod mimo lůžko 5 . Schopnost pracovat v sedavém zaměstnání 40hod týdně 6 . Zaměstnání, lehké domácí práce nebo sociální aktivity, odpočinek během dne 7 . Bez odpočinku během...

ME- praktická aplikace Mezinárodních konsenzuálních krtérií

02.10.2013 18:11

Únavový syndrom odlepený od „diagnostických nálepek“

06.05.2013 09:09
Závěr ohledně současných možností u „CFS – EM – FM“ je podle autora jednoznačný: etiopatogeneze neznámá, symptomatologie pestrá, průběh chronický, terapie svízelná a neúčinná, prognóza nejistá. Tento klinický obraz vede k frustraci nejbližšího okolí, jakož i ošetřujícího personálu, se zhoubným a...

Definice CFS / ME: multisystémová nemoc

02.03.2013 14:07
V zásadě se CFS / ME musí definovat tím, co dělá. Protože CFS / ME zasahuje každý systém těla, může být klasifikována jako multisystémová nemoc. Podle definice, multisystémová porucha je jakékoli onemocnění, které napadá několik fyziologické systémy jednotlivě, nebo současně. Například diabetes...
Záznamy: 1 - 10 ze 30
1 | 2 | 3 >>

Léčba ortostatické nesnášenlivosti u ME / CFS

Test, léčba, výzkumy: phoenixrising.me/archives/7692

Dysfunkce autonomního nervového systému je společným rysem CFS/ME

www.research1st.com/2012/03/05/ans-dysfunction/?utm V komentářích CFS/ME u dětí.

 
English (auto-detected) » Hungarian
 
 
Někteří pacienti jsou špatně diagnostikovaní s CFS, příčinou jejich onemocnění je poškození mozku Post-traumatická hypopituitarismus (PTHP) je často způsobené poraněním hlavy.

www.dailymail.co.uk/health/article-2631263/How-doctors-failing-spot-brain-injury-30-000-cases-chronic-fatigue.html#ixzz32GCDVs2w

en.wikipedia.org/wiki/Hypopituitarism

 

 
English (auto-detected) » Hungarian
 

Stejně jako se konvenční antidepresiva používají také k léčbě chronické únavy, zdá se, že stejně tak působí na lidi trpící CFS i SAMe.

Pozměňuje mozkovou reakci na bolest a zlepšuje kvalitu vysoce potřebného spánku. V důsledku toho jak chronický únavový syndrom, tak i chronický únavový syndrom - fibromylagie (CFS-FM), který je za CFS běžně zaměňován, jsou SAMe pozitivně ovlivňovány. Zdá se, že CFS-FM který je ve skutečnosti častější než CFS, je fyzický projev chronického stresu a deprese. https://www.superberry.cz/same-p74

Po neštovicích u mě propukl únavový syndrom, manžel i s dětmi odešel

Zdroj: https://ona.idnes.cz/muj-boj-s-nemoci-unavovy-syndrom-do9-/zdravi.aspx?c=A150602_113500_zdravi_pet