Lymská borelióza je způsobena bakteriemi komplexu Borrelia burgdorferi, které přenáší až každé třetí klíště.
 
 V ČR je každoročně hlášeno okolo 4500 případů lymské boreliózy. První příznaky onemocnění přicházejí po 1–2 týdnech od přisátí klíštěte, projevují se jako nespecifické chřipkové příznaky (únava, bolesti hlavy, kloubů). 
 
Onemocnění má dvě stadia: 
 • Časné stadium je pomalu se šířící červená skvrna. Objevuje se v místě, kde se klíště přisává. Vzácně tyto skvrny na sobě lidé ani nepozorují. Většinou se však uvedená skvrna postupně zvětšuje, uprostřed bledne, až vznikne jakýsi prstenec. Skvrna někdy i ve formě zarudlého většího pupínku se může vytvořit během několika dní po přisátí klíštěte, ale i za několik týdnů. Dalšími příznaky onemocnění bývá horečka, třesavka, bolesti ve svalech a celková únava.
 • Pozdní stadium. Ve 20-30 % nákaz bohužel nemusí být pozorovány žádné příznaky v první fázi onemocnění a borelióza tak přechází do pozdních, hůře léčitelných stadií, jejichž projevy zahrnují chronické záněty kůže, záněty kloubů a šlach, infekce centrálního nervového systému (neuroborelióza) či napadení srdce nebo očí.
Často se s infekcí zaměňuje i tzv. post-boreliový syndrom či „chronická borelióza“.
K jeho projevům patří například bolesti hlavy či svalstva, občasné bolesti kloubů a deprese. Tyto potíže však nejsou přímé důsledky boreliózy, ale nepřímé, protože borelióza jen odstartovala různé protichůdné imunologické nebo psychické reakce v organismu, ale sama od sebe ve skutečnosti dále nákazu nepůsobí. A tím by se také měla řídit léčba: podle charakteru problémů jsou podávány například protizánětlivé léky, antidepresiva či pacient dochází na fyzioterapii.
 

Borelióza proběhne u nemalého počtu lidí téměř bezpříznakově. Průvodními znaky je například pouze menší únava či příznaky podobné chřipce. A podle toho s nimi také zacházíme – návštěvu lékaře nepovažujeme za podstatnou a potíže řešíme samoléčbou. Pokud ale není borelióza včas a dobře léčena, může se během několika týdnů až měsíců vyvinout do chronické formy. Ta může zasáhnout srdce, klouby, ale také nervový systém.

https://www.invarena.cz/?p=20539

 
English (auto-detected) » Hungarian
 

Lymeská choroba představuje významný diferenciálnědiagnostický problém, který se zvětšuje s často nepřesnými informacemi laické veřejnosti s narůstající prevalencí fibromyalgie.

V léčbě lymeské boreliózy je indikováno podávání antibiotik. Perorální podání deoxymykoinu bývá také účinné u 90% pacientů s lymeskou artritidou. Pokud předchozí léčba neměla efekt nebo došlo v průběhu ke zhoršení stavu, doporučuje se ATB podávat parenterálně. V této indikaci lze podávat ceftriaxon,  cefotaxim nebo penicilin po dobu 2–4 týdnů. Perorální a parenterální podání antibiotik má při léčbě lymeské artritidy srovnatelný efekt.
 
Muskuloskeletální příznaky se mohou objevit v jakékoli fázi onemocnění lymeskou borreliózou, manifestují se jednak jako prosté artralgie, nebo jako artritida s přítomnými dalšími objektivními známkami zánětu (bolest, otok, omezení pohybu, lokální zvýšení teploty nad kloubem).  Artralgie se objevují již v časné fázi onemocnění, někdy již před objevením erythema migrans, a mohou přetrvávat. 
 
 
Přestože letalita této nemoci je nízká, neléčené nebo nedostatečně léčené případy vedou po několika měsících k dlouhodobým až trvalým následkům postihujícím různé systémy a orgány s afinitou především k nervové a srdeční tkáni i k artikulárnímu systému, v krajním případě vede až k permanentní paraparéze. Příznaky chronického neurologického postižení se objevují u 5 % neléčených pacientů a zahrnují široké spektrum klinických příznaků včetně polyneuropatie, deprese nebo fibromyalgie. 
 
Asi 15% pacientů s Lymskou boreliozou má rozvinuté onemocnění periferní a centrální nervové soustavy.

Toto onemocnění je často doprovázené vysilujícími a bolestivými symptomy. Studie potvrdila jasné spojení Lymské boreliozy a napadení centrálního nervového systému. Může způsobit artritidu, karditidu a neurologické deficity. Klinické příznaky LNB, a periferního nervového systému mohou zahrnovat obrnu lícního nervu, neurogenní bolesti vyzařující podél a zpět do nohou a chodidel, bolesti končetin, ztrátu citlivosti nebo svalovou slabost. Napadení centrálního nervového systému, se může projevit jako bolesti hlavy, únava, ztráta paměti, porucha učení, deprese, meningitida, a encefalopatie. Někteří pacienti s lymskou boreliózou také ukazují známky demyelinizační neuropatie a zpomalení nervové vodivosti. Většině neuropatologických změn v důsledku Bb infekcí by bylo možné předejít dexamethasonem, širokospektrým steroidním protizánětlivým léčivem. Proti tomu, nesteroidní protizánětlivé léčivo meloxicam bylo obecně neúčinné nebo jen částečně účinné. Výsledky naznačují, že pokračující aktivace cytokinu v nervovém systému, může přispívat k přetrvávání příznaků únavy, bolesti, a kognitivní dysfunkce, které tito pacienti mají i navzdory předchozí léčbě Lymské boreliozy.

https://www.borelioza.cz/cs/magazin/nove_leky_na_neuroboreliozu_testuji_vedci_na_opicich/?

 
English (auto-detected) » Hungarian
 

Onemocnění způsobené klíštětem:

 • Klíšťová encefalitida - zánětlivé onemocnění mozku a mozkových blan kliste.cz/clanek/10/klistova_encefalitida
 •  
  Detect language » Hungarian
   
   
  Detect language » Hungarian
   
  Borelióza - nejzávažnější onemocnění přenášené klíšťaty, které probíhá ve třech fázích kliste.cz/clanek/5/lymeska_borelioza
 •  
  Detect language » Hungarian
   
   
  Detect language » Hungarian
   
  Ehrlichióza - vážné onemocnění, které, pokud není léčeno, může mít závažné následky kliste.cz/clanek/12/ehrlichioza
 •  
  Detect language » Hungarian
   
   
  Detect language » Hungarian
   
  Babesióza - toto onemocnění často doprovází lymeskou borreliózu kliste.cz/clanek/20/babesioza
 •  
  Detect language » Hungarian
   
  Bartonelóza - onemocnění přenášené klíšťaty a blechami především z koček a psů na člověka kliste.cz/clanek/19/bartoneloza
 
Detect language » Hungarian
 
 
Detect language » Hungarian
 

Lymská borelióza a fibromyalgie - možné souvislosti

Podobné symtomy, lze snadno zaměnit, je možné mít současně obé.

www.fibromyalgia-symptoms.org/fibromyalgia_lyme.html

 

Fibromyalgie, podobně jako CFS, je "syndrom" - jedná se o popis problémů, o nálepku, která neříká nic o příčině utrpení nemocného.

Bolest nepřichází sama od sebe. Pokud není způsobená vnějším podrážděním, nachází se její zdroj uvnitř těla.

MUDr. Zdeněk Černý říká: " Fibromyalgie postihují až 50 procent nemocných boreliózou." viz https://www.zdn.cz/clanek/priloha-lekarske-listy/klinicke-projevy-a-terapie-lymeske-boreliozy-129179

Dr. Jemsek, americký lékař, který vybudoval kliniku pro léčbu nemocných chronickou boreliózou poté, co se dlouhodobě zabýval léčbou HIV pozitivních, říká: "Utrpení pacientů s boreliózou je větší než u trpících AIDS." https://www.jemsekspecialty.com

Německá lékařská společnost, sdružující lékaře v SRN zabývající se léčbou lymské boreliózy (Deutsche Borreliose-Gesselschaft e. V.)
stanovila tyto příznaky rozšířené infekce, možná vám budou povědomé:


Muskuloskeletární obtíže
- bolesti kloubů, většinou ve velkých kloubech, putující bolest (bolest přechází z jednoho kloubu na jiný)
- bolesti svalů jako při namožení nebo náhlá vystřelující bodavá bolest
- ztuhlost svalů
- bolesti holení či pat vleže
- bolesti šíje či hlavy s vystřelováním do oblasti ramen
- bolesti šlach s nebo bez otoků např. achilovy šlachy, příznaky jako u syndromu karpálního tunelu
- bolesti pat - plantární fasciitis (zánět patních vazů)
- recidivující otoky prstů na rukou a nohou
- epikondylopatie ("tenisový loket"), úponová tendinopatie ("zmrzlé rameno")
- bolesti hrudního koše s obtížným dýcháním způsobeným bolestí mezižeberních svalů
- bolesti krční a hrudní páteře zvýrazněné v noci
- bolesti a praskání v čelistním kloubu

Poruchy centrálního nervového systému:
- bolesti a ztuhlost šíje
- časté a prudké bolesti hlavy, difuzní nebo jednostranné, které nereagují na analgetika
- poruchy paměti, schopnosti koncentrace, vnímavosti, čtení, učení se, časté přeříkávání a hledání slov
- poruchy spánku
- proměny nálad, deprese, vznětlivost, agresivita
- návaly paniky a difuzní pocity strachu
- ADHD symptomy (poruchy pozornosti s hyperaktivitou), tiky, především u dětí

Poruchy periferních nervů:
- svědění, pálení, elektrizování nebo bodavá bolest většinou v končetinách, někdy i v trupu
- stupňující se změny v povrchové citlivosti, zvýšená citlivost na bolest a podráždění (hyperpatie/hyperalgesie)
- bolesti zad a ischialgie/brachialgie (Bannwarthův syndrom)
- bolesti kůže na hlavě a kořínků vlasů (bolest při česání – zánět vlasových lůžek)
- bezděčné svalové záškuby, částečně také zvýšení tonusu svalů s pocitem ztuhlosti při chůzi
- náhlá ztráta síly v jedné noze s podlomením v koleni, hrozí nebezpečí pádu

Vegetativní symptomy:
- únava, vyčerpání
- pocení, zejména v noci, a bez fyzické námahy, stejně tak návaly horkosti
- zimnice, mrazení a pocit chladu
- otoky lymfatických uzlin, zejména axilární a inguinální (podpažní a tříselné), často také v blízkosti primárního vstupu infekce
- návaly horeček
- nízká výkonost, neurčitý pocit nemoci

Žaludeční a střevní symptomy:
- nevolnost, tlak a bolesti  žaludku, říhání
- difuzní bolesti břicha s nadýmáním
- časté průjmy, zřídka zácpa

Celý dokument i v češtině zde ke stažení https://www.borreliose-gesellschaft.de/LeitlinienInformationen či na: https://www.borreliose-gesellschaft.de/Texte/DBG-Leitlinien_2011_CZ.pdf.

Jedná se o materiál určený primárně lékařům a Vašeho lékaře by mohl zaujmout, pokud mu ho přinesete vytištěný.

Velmi zajímavý film s českými titulky ke stažení: https://www.ulozto.cz/4217575/under-our-skin.zip
a stránky produkce https://www.underourskin.com/news.html s informacemi o účastnících natáčení.

Silné bolesti svalů mohou být také způsobeny další infekcí šířenou klíšťaty, ehrlichiozou. Současná nákaza boreliozou a ehrlichiozou zvyšuje riziko zasažení mozku (Bojar 2006). Více https://www.borelioza.cz/cs/koinfekce_k_borelioze/? či https://www.borelioza.cz/cs/clanky/pandorina_skrinka__patogeny_v_klistatech_ixodes_ricinus_ve_stredni_evrope/?

Každý, kdo má podezření že za jeho onemocněním může stát infekce lymskou boreliózou nebo jinou nákazou z klíštěte by si měl:

- sepsat vývoj nemoci od počátku a vzpomenout si zda jim nepředcházela v minulosti "prodělaná", prokázaná lymská borelióza - i v případě že byla léčená, nemuselo být vyléčení úplné a nemoc se časem může plíživě vrátit jako chronická,

- klíště nebo i poštípání hmyzem, hlavně v zahraničí (i v Chorvatsku či na jižním Slovensku hostí hmyz různé patogeny jako babesie apod.),

- podivné kožní projevy, jako skvrny většího rozsahu (erythema migrans) které mohou, ale nemusí mít světlající sřed, nebolestivá bulka červenofialové barvy na uchu, nose či jinde po těle (boreliový lymfocytom), suchá atrofovaná kůže zejména na kloubu, který může a nemusí bolet (acrodermatitis chronica atrophicans), pruhy či "strije" (bartoneloza), nebo malé prokrvácené tečky na kůži (petechie - známka reakce na bakteriální toxiny),

- letní chřipkovité onemocnění bez kašle a rýmy, následované výraznou únavou nebo bolestmi kloubů a svalů,

- podivné závrativé stavy se zvedáním žaludku, poruchami vidění, brnění končetin a páteře, tlak v zátylku aj. (známka napadení CNS),

dohledat či vyžádat od svého praktického či odborného lékaře výsledky vyšetření a popis terapie za poslední období odkdy se objevily potíže,

- požádat lékaře o vyšetření protilátek na lymskou boreliózu, včetně citlivější metody Western blot, případně i genetickou analýzou metodou PCR. Podrobnější informace najdete https://www.borelioza.cz/cs/diagnostika/?.

Léčba lymské boreliózy v pokročilém stadiu je obtížná, ale možná.

V současné době není v České republice lékař, který by se touto problematikou zabýval a pacienty dlouhodobě léčil.

 

Situace v zahraničí je podobná, ale některá centra či lékaři se tomuto problému věnují, zejména v Německu, seznam lékařů: https://www.dr-hopf-seidel.de/pageID_8912042.html,

klinika např. https://www.b-c-a.de, v Budapešti pak dr. Béla Bozsik,

případně je možné se obrátit na soukromou ordinaci neuroložky MUDr. Ďurovské v Bratislavě https://www.borelioza.sk/

Všem nemocným trpícím fibromyalgií přeju, aby našli příčinu svého trápení a především správný způsob její léčby.

Radka
Borelioza CZ o.s.
https://sdruzeni.borelioza.cz/


 Paní Radce za tento obsáhlý a užitečné informace přinášející článek velmi děkují Fibromyalgici České republiky.