Základní vztah mezi Raynaudovým syndromem a fibromyalgií souvisí s prouděním krve do svalů.  

Několik studií naznačilo, že lidé s fibromyalgií mají problémy s krevním oběhem, po cvičení mají významně nižší proudění krve než lidé bez FM.

Raynaudova nemoc je choroba sama o sobě.

Raynaudův syndrom je projevem jiného onemocnění.

Raynaudova nemoc a Raynaudův syndrom je stav, při němž dochází k bělání prstů na rukou.
30 - 50% fibromyalgiků má tyto zdravotní potíže.

 

Sice to zprvu vypadá banálně ve skutečnosti může být vážným onemocněním (či projevem jiného vážného onemocnění) a může vést i k poškození tkáně prstů a někdy i k jejich amputaci.

 

Pro obě onemocnění platí přísný zákaz kouření!

 

Raynaudova nemoc (choroba)

Příčinou Raynaudovy nemoci je náhlé zúžení tepének zásobujících prsty. Nedostatečný přívod krve s kyslíkem pak vede ke zbělání kůže na prstech. Po určitém čase (desítky minut) se tepénky opět rozšíří a prsty zčervenají – překrví se.

Raynaudova nemoc mívá vztah ke stresu a k prochladnutí, je častější u žen. Neblahý vliv na její vznik má i kouření.

Projevy jsou mírnější než u syndromu. Dochází ke zblednutí prstů ruky (často ne všech), které může být spojené s nepříjemnými, někdy až bolestivými pocity v postižené ruce a prstech. Po několika desítkách minut je bílá barva vystřídána zrudnutím při následném překrvení prstů. Prsty nebývají nijak vážně ohroženy.
 
 

Vlastní záchvat trvá obvykle 10-20 minut, probíhá ve třech fázích:

Anemická fáze

Křečovitý stah tepen na začátku záchvatu vede k odkrvení postižené části těla, obvykle špičky prstu. Křečovitý stah je úplný, do postižené oblasti nepřitéká žádná krev. Špička prstu je nápadně bledá, hranice postiženého úseku je nápadně ostrá.

Cyanotická fáze

Cyanotická fáze může navazovat na fázi anemickou, někdy ale může záchvat začínat fází cyanotickou. V cyanotické fázi již není křečovitý stah tepen úplný, do úseku může přitékat malé množství krve. Vzhledem k tomu dochází k výrazné extrakci kyslíku z krve a postižený má díky obsahu výrazně odkysličené krve namodalou barvu - cyanóza.

Hyperemická fáze

Po uvolnění stahu tepen dochází vlivem kompenzačních mechanizmů k výraznému a bolestivému překrvení postižených úseků.

Základním diagnostickým postupem je vedle anamnézy především prstová pletyzmografie.

 
Raynaudova nemoc nebývá nebezpečná a léčíme ji spíše proto, abychom předešli nepříjemným stavům spojeným s běláním prstů.
V chladném prostředí jsou vhodné rukavice, které zahřívají ruce a lze podat i některé léky rozšiřující cévy.

 

 

Ryanaudův syndrom

má s Raynaudovou nemocí společné zbělávání prstů v důsledku pozastavení přítoku krve do prstů.

Zhruba v 90% případů nejde o Raynaudovu nemoc, ale syndrom.

I když to není smrtelné onemocnění, chronicita může vést k atrofii kůže, podkoží a svalů. V extrémních případech může dojít ke vzniku vředů, nekróz či gangrény. 

 

 
English (auto-detected) » Hungarian
 
Provází tyto choroby:

autoimunitní choroby - systémový lupus erythematodes, periarteritis nodosa, Wegwnerova granulomatóza, sklerodermie, chronická progresivní polyartritida, arterioskleróza

onemocnění cév - embolie, trombanqiitis obliterans, AV píštěl, trombźa podpažní žíly

poruchy pohybového aparátu - skalenový syndrom, skoliźa, artróza krční páteře, syndrom krčního žebra (Někteří lidé mají nadbytečné žebro, které bývá umístěné tak, že utlačuje podklíčkovou tepnu. Tato tepna zásobuje celou paži, loket i ruku s prsty. Jejím útlakem samozřejmě dochází k narušení dodávek krve a kyslíku do celé končetiny včetně prstů.)

hematologická onemocnění - přítomnost chladových protilátek, kryoglobulinémie, polycytémie, paraproteinémie

neurologická onemocnění - roztroušená skleróza, polyomyelitida

otravy - těžkými kovy (arzen, olovo), serotonin, ergotamin, houbami

úrazy

nežádoucí účinky léků - Kloniin, Noradrenalin

onemocnění jater - cirhóza

nádorová onemocnění – některé nádory mohou také utlačit podklíčkovou tepnu. Toto je typické pro tzv. Pancoastův nádor. To je forma rakoviny plic, kdy se nádorové ložisko vyskytuje úplně ve vrcholu plíce a roste do okolí. V této oblasti se nachází celé množství anatomických struktur (tepny, žíly, nervy), které může nádor utlačit. Podklíčková tepna je jednou z nich.

práce s vibrujícími nástroji –

Typicky jde o práci se sbíječkou. Dlouhodobé působení vibrací narušuje stavbu cévních stěn a vede ke snazšímu zužování tepen na rukou.

 

Raynaudův syndrom mívá projevy těžší než Raynaudova nemoc.

Mnohdy jde o dlouhodobé snížení / zastavení přítoku krve do postižené ruky, které tkáně ruky a prstů nebezpečně poškodí nedostatkem kyslíku.

Při dlouhodobém působení vyvolávajícího faktoru může začít docházet k odumírání tkání, na prstech se mohou tvořit nekrózy (ložiska mrtvé tkáně) a v nejtěžších případech mohou prsty začít zcela odumírat.

Diagnostika: Rozhodně je dobré zkusit nahmatat pulz na postižené horní končetině. Je-li pulz oslabený, svědčí to pro zhoršené prokrvení dané končetiny. Význam může mít vyšetření krve pro nález zánětlivých změn a protilátek typických pro autoimunitní nemoci, pro vyloučení stlačení podklíčkové tepny lze provést rentgen nebo CT hrudníku.

U Raynaudova syndromu musíme léčit vlastní příčinu.

Léčba nádoru, odstranění nadbytečného žebra, zákaz práce s vibrujícími nástroji a tak podobně.

 

Raynaud v kombinaci s FM nebo ME/CFS

Není přesně známo, proč Raynaudův jev je běžný u lidí s FM a ME/CFS, ale symptomy Raynauda jsou způsobeny nedostatečným průtokem krve, pacienti s FM a ME/CFS mají od zdravých jedinců odlišný průtok krve. Příznaky Raynauda mohou zhoršit některé příznaky fibromyalgii a ME/CFS související s teplotní citlivostí. 

Předcházení atakům Raynauda:
  • Snažte se vyhnout vystavení chladu, kdykoli je to možné.
  • V chladných dnech noste vrstvené oblečení.
  • Noste teplé ponožky a rukavice vždy, když máte pocit zimy.
  • Nekuřte, nikotin škrtí krevní cévy což vyvolává pocit zimy.
  • Nenoste oblečení, které vás obepíná, škrtí (ponožky s pevnou gumičkou).
  • Zvolte cvičení ke zlepšení krevního oběhu odpovídající vašemu zdravotnímu stavu.
  • Nestresujte se!
  • Vyhněte se všemu co by jej mohlo rozbouřit, včetně vibrací.

fibromialgico.blogspot.cz/2015/02/relacion-entre-la-fibromialgia-y-el.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Fibromialgico+%28La+Fibromialgia+no+es+el+final+de+la+Vida%29

 
English (auto-detected) » Hungarian
 

Videokapilaroskop

Jedná se o bezbolestné vyšetření prstů, při němž se kapilaroskopický obraz přenáší na obrazovku a záznam je nahráván.   Revmatologický ústav v Praze vlastní videokapilaroskop Videocap 200 jako jediné specializované pracoviště v České republice.

zdravi.doktorka.cz/videokapilaroskop-novy-pristroj-pro-diagnostiku-systemovych-onemocneni-pojiva/