Raynaudův syndrom

Studené ruce a nohy patří k nejčastějším steskům pacientů s fibromyalgickým syndromem.

Je to způsobené poruchou termoregulace. Příčinou je dysfunkce CNS, neuropatie krátkých vláken, dysautonomie. Také na to má vliv: chronická únava, snížená imunita, nízký tlak, snížená funkce štítné žlázy, anémie, Raynaudův syndrom, ischemická choroba dolních končetin, diabetes, chlamydie, borelióza, infekce, onemocnění páteře, špatné stravování, nedostatek pohybu, stres, hormonálními výkyvy, léky. https://www.facebook.com/…/a.762146857453…/787380471597178/…

Lidé s fibromyalgickým syndromem mají strukturální změny - větší množství extrasenzorických nervů do určité části oběhového systému. Tyto "extra nervy" mohou způsobit silnou bolest a citlivost, dysregulovat průtok krve a zatěžovat tělo při regulaci vnitřní teploty, ovládají je arteriovenózní shunty (AVS). www.facebook.com/fibromyalgik/photos/a.762146857453873/830755890592969/?type=3&theater

Pokud u vás dochází k bělání či namodrání prstů není to nic banálního, ve skutečnosti může jít o vážné onemocnění (či projev jiného vážného onemocnění) a může vést i k poškození tkáně prstů a někdy i k jejich amputaci.

Raynaudova nemoc, též primární Raynaudův syndrom, je charakterizována recidivujícími záchvaty zblednutí a bolestí periferních částí těla, zejména pak prstů na rukou. Podkladem jsou křečovité stahy drobných tepen a tepének, které vedou k poruše krevního zásobení postižené oblasti. Faktorem, který vyvolá záchvat, bývají obvykle silné emoce nebo chlad. Postiženy jsou obvykle mladé zdravé ženy. K poruchám kůže nebo dalších tkání může dojít jen při dlouho trvající těžkém průběhu onemocnění, do typického klinického obrazu nepatří. Příčina onemocnění není známa, jde pravděpodobně o funkční poruchu drobných tepen. Jako (sekundární) Raynaudův syndrom se označuje stav podobný Raynaudově chorobě, ale který se objevuje v důsledku jiných chorob. https://cs.wikipedia.org/wiki/Raynaudova_nemoc

V rozvoji choroby hrají roli i pohlavní hormony. Ženy jsou postiženy až 7x častěji než muži, obtíže se objevují až po pubertě a po menopauze ustupují.
Nemoc se nemusí projevovat pouze na prstech, ale také mohou být zasaženy rty, nos, uši, kolena a bradavky. Záchvat trvá jen několik minut nebo i několik hodin.

https://www.verywellhealth.com/raynauds-syndrome-chronic-fa…

10% pacientů má Raynaudovu nemoc - choroba sama o sobě.

Je spojena se stresem, kouřením a prochladnutím. Projevy jsou mírnější než u syndromu. Dochází ke zblednutí prstů ruky (často ne všech), které může být spojené s nepříjemnými, někdy až bolestivými pocity v postižené ruce a prstech. Po několika desítkách minut je bílá barva vystřídána zrudnutím při následném překrvení prstů. Prsty nebývají nijak vážně ohroženy.

Vlastní záchvat trvá obvykle 10-20 minut, probíhá ve třech fázích:
  • Anemická fáze

Křečovitý stah tepen na začátku záchvatu vede k odkrvení postižené části těla, obvykle špičky prstu. Křečovitý stah je úplný, do postižené oblasti nepřitéká žádná krev. Špička prstu je nápadně bledá, hranice postiženého úseku je nápadně ostrá.

  • Cyanotická fáze

Cyanotická fáze může navazovat na fázi anemickou, někdy ale může záchvat začínat fází cyanotickou. V cyanotické fázi již není křečovitý stah tepen úplný, do úseku může přitékat malé množství krve. Vzhledem k tomu dochází k výrazné extrakci kyslíku z krve a postižený má díky obsahu výrazně odkysličené krve namodralou barvu - cyanóza.

  • Hyperemická fáze

Po uvolnění stahu tepen dochází vlivem kompenzačních mechanizmů k výraznému a bolestivému překrvení postižených úseků.

Raynaudova nemoc nebývá nebezpečná a léčíme ji spíše proto, abychom předešli nepříjemným stavům spojeným s běláním prstů. V chladném prostředí jsou vhodné rukavice, které zahřívají ruce a lze podat i některé léky rozšiřující cévy.

90% pacientů má Raynaudův syndrom - projev jiného onemocnění. 

Raynaudův syndrom mívá projevy těžší než Raynaudova nemoc. 

I když to není smrtelné onemocnění, chronicita může vést k atrofii kůže, podkoží a svalů. V extrémních případech může dojít ke vzniku vředů, nekróz či gangrény. Mnohdy jde o dlouhodobé snížení / zastavení přítoku krve do postižené ruky, které tkáně ruky a prstů nebezpečně poškodí nedostatkem kyslíku. Při dlouhodobém působení vyvolávajícího faktoru může začít docházet k odumírání tkání, na prstech se mohou tvořit nekrózy (ložiska mrtvé tkáně) a v nejtěžších případech mohou prsty začít zcela odumírat.

Sekundární Raynaudův syndrom může doprovázet nejčastěji následující choroby:

autoimunitní choroby (systémový lupus erythematodes, periarteritis nodosa, Wegenerova granulomatóza, sklerodermie, chronická progresivní polyartritida), arterioloskleróza, onemocnění cév (embolie, trombangiitis obliterans, AV píštěl, trombóza podpažní žíly), poruchy pohybového aparátu (skalenový syndrom, přítomnost krčního žebra, skolióza, artróza krční páteře, hematologická onemocnění (přítomnost chladových protilátek, kryoglobulinémie, polycytémie, paraproteinémie), neurologická onemocnění (roztroušená skleróza, fibromyalgický syndrom, polyomyelitida), otravy (otrava těžkými kovy - arzén, olovo, serotonin, ergotamin, otrava houbami), úrazy, nežádoucí účinky léků (Klonidin, Noradrenalin), Onemocnění jater (jaterní cirhóza), nádorová onemocnění – některé nádory mohou také utlačit podklíčkovou tepnu. Toto je typické pro. Pancoastův nádor. 

Další příčinou je práce s vibrujícími stroji, např. se sbíječkou. Dlouhodobé působení vibrací narušuje stavbu cévních stěn a vede ke snazšímu zužování tepen na rukou. Jde o nemoc z povolání. https://www.bozp.cz/aktuality/raynauduv-syndrom-z-vibraci/

U Raynaudova syndromu musíme léčit vlastní příčinu.
Léčba nádoru, odstranění nadbytečného žebra, zákaz práce s vibrujícími nástroji apod.

https://fibromyalgik.webnode.cz/…/souvis…/raynauduv-syndrom/

 

30 - 50% fibromyalgiků má tyto zdravotní potíže.


Základní vztah mezi Raynaudovým syndromem a fibromyalgií souvisí s prouděním krve do svalů. Několik studií naznačilo, že u lidí s FM se vyskytují problémy s krevním oběhem, po cvičení mají významně nižší proudění krve než lidé bez FM.
www.fibromyalgiatreating.com/raynauds-syndrome/…

Raynaud je způsoben nedostatečným průtokem krve a pacienti s FM a ME/CFS mají od zdravých jedinců odlišný průtok krve. Příznaky Raynauda mohou zhoršit některé symptomy fibromyalgie a ME/CFS související s teplotní citlivostí. https://www.verywellhealth.com/raynauds-syndrome-chronic-fa…

Vysoká míra Raynaudových jevů byla zaznamenána ve studii, která potvrdila, že poškození nervů u FM postihuje i plíce. Pacienti s FM a Raynaudem měli horší výsledky plicních testů. Raynaud se zdá být dalším projevem dysregulovaného autonomního nervového systému u FM. https://fibromyalgik.webnode.cz/…/poskozeni-nervu-u-fm-pos…/

50% fibromyalgiků trápí bolestí nohou. Naše nervy jsou velmi citlivé a právě nohy, které nás nosí a jsou vystaveny různým stlačováním tím hodně trpí. Velmi častá příčina bolesti nohou je kombinace FM a např. Raynauda.
https://fibromyalgik.webnode.cz/n…/muze-fm-za-bolest-nohou-/
https://fibromyalgik.webnode.cz/…/bolest-chodidel-u-fibrom…/

50% pacientů s FM má i Sjögrenův syndrom u nějž je častá přítomnost Raynaudova fenoménu.
https://fibromyalgik.webnode.cz/…/souvis…/sjogrenuv-syndrom/

Mimokloubní projev hypermobilního syndromu, který je u FM častý je i Raynaudův fenomén. https://fibromyalgik.webnode.cz/…/bol…/hypermobilni-syndrom/

Raynaud se vyskytuje i u ME/CFS https://fibromyalgik.webnode.cz/…/myalgicka-encefalomyelit…/

 
V případě, že máte tyto zdravotní potíže je třeba se obrátit na svého revmatologa a nechat se vyšetřit zda se nejedná o Raynaudovu nemoc nebo Raynaudův syndrom. Pokud se dg potvrdí může to poukázat na to, že během následujících let u vás propukne nějaké závažné onemocnění. 

Samy můžete zkusit nahmatat puls na postižené horní končetině. Je-li puls oslabený, svědčí to pro zhoršené prokrvení dané končetiny. 

  • Rozlišení, zda se jedná pouze o reaktivitu cév nebo o celkové onemocnění, je prvním úkolem vyšetření lékařem. 
  • Lékař se váš bude ptát na výskyt této dg v rodině, jaké léky užíváte, provede vyšetření končetin, vyšetření krve na přítomnost známek zánětu nebo protilátkové aktivity organizmu (zkouška antinukleární protilátky (ANA), míra sedimentace erytrocytů (sed)), optické vyšetření samotných cév na nehtovém lůžku a vyšetření pohyblivosti cév a jejich reakce na chladový podnět speciálním přístrojem.
  • Videokapilaroskopie by měla být vyšetřením první volby, je neinvazivní, nebolestivá a rychlá metoda zobrazující morfologické změny mikrocirkulace. Jde o nezbytné vyšetření u všech pacientů s Raynaudovým fenoménem, tedy s poruchou prokrvení prstů horních končetin. Výsledek vyšetření umožní rozlišit mezi primárním Raynaudovým syndromem, tedy funkční poruchou prokrvení, a mezi sekundárním Raynaudovým fenoménem, který provází systémová onemocnění pojiva. Porucha prokrvení prstů rukou spolu s patologickými změnami při kapilaroskopickém vyšetřením mohou předcházet diagnózu závažného systémového onemocnění o několik let. Kapilaroskopické vyšetření tak dovoluje identifikovat nemocné s významným rizikem rozvoje těchto chorob. https://www.affidea-praha.cz/revmatologicka-poradna

Prstová pletysmografie je neinvazivní vyšetření periferního cévního systému horních i dolních končetin. Standardně se využívá v pracovním lékařství k vyšetření osob pracujících v riziku vibrací a chladové zátěže. Nedílnou součástí tohoto vyšetření je vodní chladový test, při kterém se ruce ponoří do vody o teplotě 10 stupňů po dobu 10 minut. Po ochlazení se hodnotí barevné změny na prstech končetin i pletysmografický záznam po chladové zátěži. https://www.mojezdravi.cz/…/prstova-pletysmografie-1988.html

Pro vyloučení stlačení podklíčkové tepny lze provést rentgen nebo CT hrudníku.

Léčba závisí na tom zda se jedná o nemoc či syndrom.

 
Prvořadá je nefarmakologická léčba: 

přísný zákaz kouření a vyhýbat se kouření pasivnímu, eliminace stresu, teplé oblékání. Dále nepoužívat nic co omezuje průtok krve, včetně kroužků nebo těsných ponožek, masírování postižených částí. https://www.verywellhealth.com/raynauds-syndrome-chronic-fa… 
Fibromyalgický syndrom negativně ovlivňuje kouření. https://www.facebook.com/…/a.762146857453…/789810594687499/…
Cvičení ke zlepšení oběhu. https://www.facebook.com/…/a.762146857453…/782411002094125/…
Techniky zvládání stresu a relaxace.
https://fibromyalgik.webnode.cz/…/lecba-…/psychika/relaxace/

Celé tělo by jsme měly chránit před chladem po celý rok. Nestačí chránit jen ruce rukavicemi. Volíme vrstvené oblečení, palčáky, teplé a pohodlné boty. Vyhýbáme se práci s vibračními přístroji, sportů jako např. vybíjená, dlouhodobé psaní na stroji a hry na klavír. Pokud tuto dg způsobují vedlejší účinky léků lékař zváží výměnu.

V případě, že nepomůže prevence a léčba základních dg, lékař vám může předepsat léky, např. blokátory kalciových kanálů (nifedipin) nebo alfa blokátory.
Zahraniční články uvádějí i vazodilatátor - Viagra a Botox.
Kapsaicin se používá i u Raynauda. https://fibromyalgik.webnode.cz/news/kapsaicin/
Vhodná je lymfodrenáž. https://fibromyalgik.webnode.cz/news/lymfodrenaz/
Doporučuje se užívat omega-3. https://www.facebook.com/…/a.762146857453…/813527312315827/…
Můžete zkusit i ginko biloba.
U nejtěžších případů se indikuje chirurgický zákrok.

www.facebook.com/fibromyalgik/posts/817936991874859?__tn__=K-R