Archiv článků

Nové důkazy v roli viru EBV u Chronického únavového syndromu

01.04.2014 21:31
Nedávné výzkumy prokazují, že EBV virus může stát za příčinou chronického únavového syndromu. EBV patří do rodiny herpesvirů. Všechny herpesviry zůstanou v našem systému navždy, ale po většinu času jsou neaktivní. Když začnou být aktivní, specializované buňky v imunitním systému, mezi...

Fibromyalgie není periferní porucha

01.04.2014 10:01
Např. jedna oblast mozku - ventrální tegmentální oblasti (VTA), skupina neuronů v centru mozku prokazuje u fibromyalgiků zcela jinou odpověď. VTA pomáhá regulovat uvolňování dopaminu, a bolest-zmírnění mozku pomocí chemických látek. To hraje klíčovou roli v reakci člověka na bolest léky a je...

9 chyb, kterých se dopouštějí lidé s fibromyalgií

01.04.2014 09:58
Tím, že se vyvarujete následujícím chybám, může přispět ke zmírnění vašich symptomů. 1)      Nepídíme se po původu naší bolesti: Lidé s fibromyalgií pociťují bolest neustále. Na nás však je odhalit a vysledovat, kdy je naše bolest snesitelná a kdy se zhoršuje....

Výzvy, které s sebou nese život s neviditelnou nemocí a bolestí

01.04.2014 09:49
96% nemoci je neviditelných Jedna věc, která mě z ničeho nic zasáhla po propuknutí mé nemoci je to, že žiji v paralelním světě, o kterém jsem nevěděla, že vůbec existuje---neviditelný svět chronicky nemocných. Tento svět je neviditelný, protože navenek nijak zvlášť nevybočujeme z řad zdravé...

Spojitost mezi osteoartritidou a fibromyalgií

01.04.2014 09:39
Vědci z university v Manchasteru odhlalili mozkové abnormality, které mohou stát za chronickou bolestí, kterou trpí pacienti s osteoartritidou. Až 30% populace může být v průběhu života postižena určitým typem chronické bolesti-nejčastějším typem je ta spojená s artritidou. Po tom, co se bolest...

Role koenzymu Q10 u pacientů s fibromyalgií a ME/CFS

01.04.2014 09:28
Výzkumy potvrzují, že jedním z hlavních faktorů rozpoutání a zhoršování stavu u fibromyalgie a ME/CFS je úbytek koenzymu Q10 a jeho dodáváním je možné značnou měrou zlepšit celkový zdravotní stav pacientů s těmito chorobami. Koenzym Q10 je výživná látka, která se nachází v každé buňce našeho...

Bolest v dutině ústní a bolest zubů u FM/CFS

05.03.2014 15:02
Máte problémy se zuby nebo ústy, o kterých si myslíte, že mají spojitost s fibromyalgií nebo chronickým únavovým syndromem? Hodně lidí o tom uvažuje; bohužel se jedná o oblast, která nebyla příliš prozkoumána. TMJ a Bruxismus Problémy, o kterých toho víme nejvíce  jsou TMJ...

Quetiapin XR se prokázal účinný pro lidi s těžkou depresivní poruchou a komorbidní fibromyalgií

04.03.2014 13:09
Nový výzkum prokazuje, že lék quetiapine XR (s delší dobou působnosti) má pozitivní účinky pro jedince se závažnějším depresivním onemocněním a komorbidní fibromyalgií. Při výzkumu, kdy se jedné skupině podávalo placebo a druhé quetiapine XR, bylo zaznamenáno významné zlepšení v depresy, bolesti a...

Pojištění pečující osoby, Důchod pečujících osob

03.03.2014 17:22
Pojištění pečující osoby Nárok na úhradu zdravotního pojištění vzniká podle zákona č. 48/1997, § 7, odst. 1, písm. g) a na sociální pojištění (resp. započtení doby péče do doby důchodového pojištění) podle zákona č. 155/1995 Sb., § 5, odst. 1, písm. s). Sociální pojištění jako takové hrazeno státem...

Prokazování příspěvku na péči jako příjmu, danění

03.03.2014 17:12
Příspěvek na péči se nepovažuje za příjem pro účely zákona o státní sociální podpoře (zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů). Výplata příspěvku na péči tedy neovlivní výši takových dávek, jako je přídavek na dítě nebo příspěvek na bydlení. Příspěvek na péči...

Změna nároku na příspěvek při lázeňské či nemocniční péči

03.03.2014 17:09
Nárok na příspěvek na péči nemáte v případě, že je vám po celý kalendářní měsíc poskytována zdravotní péče formou ústavní péče v nemocnici nebo odborném léčebném ústavu (neplatí pro domovy osob se zdravotním postižením). V takovém případě by vám za tento měsíc příspěvek na péči nenáležel (nikdy...

Infekční mononukleóza a CFS/ME

02.03.2014 20:48
Tři čtvrtiny adolescentů přiznávají, že byl jejich chronický únavový syndrom spuštěn mononukleózou nebo jinou náhlou nemocí podobající se mononukleóze. Padesát procent pacientů s chronickým únavovým syndromem má pozitivní test na mononukleózu, která je téměř vždy způsobena Epstein-Barr virem....

Cvičení a nedostatek kyslíku u chronického únavového syndromu ME/CFS

01.03.2014 11:50
Nové výzkumy zdůrazňují spojitost mezi špatnou tolerancí cvičení jedinců trpících chronickým únavovým syndromem a pomáhají nám porozumět, proč tomu tak je. Když cvičíme nebo vyvíjíme nějakou větší fyzickou aktivitu, naše svalové buňky potřebují více kyslíku než, když odpočíváme. Předešlé studie...

rTMS – alternativní mozkové cíle

04.02.2014 18:51
Neuromodulace se staly v posledních desetiletích alternativní léčebnou možností tam, kde selhaly standardní metody. rTMS – alternativní mozkové cíle Dorzolaterální prefrontální kortex (DLPFC) je nově identifikované místo v mozku, při jehož stimulaci by mohlo dojít k analgetickému...

Při invailiditě III.st. se může pobírat podpora v nezaměstnanosti

04.02.2014 13:56
Spousta lidí si myslí, že člověk v invalidním důchodě nemůže pracovat a z toho důvodu nebude ani zapsán do evidence uchazečů o zaměstnání na Úřadě práce, tím pádem nebude moci ani pobírat podporu v nezaměstnanosti. Tvrdí to i spoustu internetových zdrojů. Skutečnost je však zcela jiná „Základní...

Posuzování stupně závislosti pro účely příspěvku na péči

02.02.2014 11:04
Příspěvek na péči se poskytuje v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. Zákonem č. 366/2011Sb., který novelizoval zákon o sociálních službách, byl s účinností od...

Poskytování nemocenského poživatelům invalidních důchodů

02.02.2014 11:01
Pobírání invalidního důchodu samo o sobě nezakládá nárok na dávky nemocenského pojištění. Je-li však vedle něj současně vykonáváno zaměstnání či jiná činnost zakládající účast na nemocenském pojištění, nárok na dávky nemocenského pojištění při splnění stanovených podmínek vznikne. Pobírání...

Posuzování zdravotního stavu pro účely nemocenského pojištění

02.02.2014 10:58
Posuzování zdravotního stavu pro účely nemocenského pojištění v souladu s § 53 zákona č.187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o nemocenském pojištění“) zahrnuje: 1. posuzování dočasné pracovní neschopnosti, 2. posuzování pracovní schopnosti po uplynutí...

Posuzování invalidity

02.02.2014 10:44
Proces posuzování invalidity, i když vychází a staví na odborných lékařských znalostech, je právně regulován, a to ustanovením § 26, § 39 a § 42 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity. Jednou z...

Posuzování zdravotního stavu pro účely jednotlivých sociálních systémů od 1. 1. 2014

02.02.2014 10:24
Pro účely pojistných a nepojistných sociálních systémů provádějí posuzování zdravotního stavu okresní správy sociálního zabezpečení (dále jen „OSSZ“), takové posouzení může provádět podle zákona pouze lékař. Vypracované posudky tvoří podklady pro rozhodování příslušného správního orgánu. O dávkách...

Posuzování zdravotního stavu pro účely státní sociální podpory

02.02.2014 10:21
Důležitou kategorií zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZSSP“) je nezaopatřené dítě vymezené § 11 ZSSP. Skutečnost vymezenou v § 11 písmeno b) ZSSP – dítě se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost...

Posuzování zdravotního stavu pro účely průkazu osoby se zdravotním postižením

02.02.2014 10:18
Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením má osoba starší 1 roku s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, které podstatně omezuje její schopnost pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra. Nárok na průkaz...

Posuzování zdravotního stavu pro účely příspěvku na zvláštní pomůcku

02.02.2014 10:10
Pro účely řízení o příspěvku na zvláštní pomůcku se posuzuje zdravotní stav v souladu s § 9 odst.1 až 4 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zde je vymezen dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav a...

Neuralgie trojklaného nervu

01.02.2014 16:51
Mnoho fibromyalgiků si často stěžuje na bolesti v obličeji. Trigeminální neuralgie je charakterizována velmi bolestivými a náhlými záchvaty v částech obličeje, které připomínají elektrické šoky. Bolest se obvykle vyskytuje pouze v jedné polovině obličeje, často kolem oka, tváře a spodní části...

Autologní sérum

01.02.2014 12:38
U pacientů se suchým okem, u kterých selhala léčba všemi komerčně přístupnými preparáty, se připravuje za sterilních podmínek autologní sérum z jejich krve. Úspěch terapie je dán komplexním působením celé řady látek, které jsou v něm obsaženy. Jedná se o růstové faktory, vitaminy, antioxidační...

Léčba

01.02.2014 12:05
Nejdůležitějším je nalezení příčiny. Pokud najde o např. deformace víček, chronický zánět víčkových okrajů je nezbytné zcela nebo částečně tuto příčinu odstranit a současně zahájit účinnou léčbu suchého oka. Pokud pacient užívá celkově nebo lokálně lék, který má za následek vznik onemocnění, je...

Hypoglykemie není pouze o dietě

01.02.2014 11:10
Velká řada těch, kteří trpí hypoglykemií mohou potřebovat nějakou malou sladkost bezprostředně před cvičením a v průběhu cvičení než se tělo plně přizpůsobí. Hypoglykemie je obvykle doprovázena nedostatkem mikroživin a z toho důvodu je třeba brát výživové doplňky. Chronická hypoglykemie je velmi...

Nedostatek spánku přispívá k cukrovce a obezitě

01.02.2014 10:46
www.eurekalert.org Kdo spí málo nebo nepravidelně a narušuje tak své vnitřní biologické hodiny, je více ohrožen cukrovkou či obezitou, potvrdili američtí vědci v krátkodobých i epidemiologických studiích. Šest týdnů trval nový výzkum vědců z Brigham and Women´s Hospital v  Bostonu, jehož...

Léky na bolest užívané dlouhodobě ohrožují plod

01.02.2014 07:44
Dlouhodobé užívání analgetik v těhotenství představuje riziko pro plod mužského pohlaví, varují vědci. BBC Health,     Analgetika zvyšují riziko poruchy sestupu varlat do šourku. Tzv. kryptorchismus, neboli nesestouplá varlata u hochů, může v budoucnu vést k neplodnosti a zvyšuje...

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 388/2011 Sb.

01.02.2014 07:41
Zdravotní stavy, které lze považovat za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace pro účely přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením 1. Za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace na úrovni středně těžkého funkčního postižení pohyblivosti a orientace lze považovat...

Kde nás to bolí nejvíce

01.02.2014 07:14
Po dotazování u několika stovek lidí s fibromyalgií, přišli vědci se soupisem míst na těle, ve kterých cítíme bolest: Krk: 91% Postranní část horní poloviny zad: 82 % Postranní část spodní poloviny zad: 80% Boky: 79 % Prostřední část spodní poloviny zad: 79% Prostřední část horní poloviny zad:...

Bolest chodidel u fibromyalgie

01.02.2014 06:57
Fibromyalgická bolest může zasáhnout jakoukoliv část těla. Standartní léčebné postupy zabývající se léčbou mohou pomoci i vašim chodidlům, ale kromě toho je vhodné vyhledat specifickou léčbu, která se zaměřuje přímo na chodidla. Rovněž je důležité vzít v potaz, že může být bolest ve vašich...

Dieta – palivo v nádrži!

02.01.2014 13:10
Naše tělo se vyvinulo v harmonii s životním prostředím Lidé se vyvíjeli v průběhu milionů let a jejich stravovací návýky se neustále měnili. Neandrtálci byli masožravci a jedli pouze maso, ryby a drůbež. Naši předci z období paleolitu do své stravy zahrnuli i kořenovou zeleninu,...

Přírodní přípravky a léky na předpis pro ulehčení vašeho spánku

02.01.2014 12:31
Všechny níže zmíněné medikamenty pracují odlišně a z toho důvodu je vhodné, aby pacienti užívali kombinace nízkých dávek až objeví přesně to, co jim vyhovuje.   Vyberte si z následujícich a začněte s: Melatonin 3mgs (1 tableta). Někteří pacienti potřebují pouze 1mgs. Pacienti...

Vlastní hypnóza pomáhá se spánkem

02.01.2014 12:16
Při usínání je třeba nastavit mysl, aby se vyčlenila blízká minulost a blízká budoucnost. Jinými slovy, pokud se náš mozek zabývá realitou, není možné usnout. Následně je třeba použít hypnózu, která přispěje k usnutí. Je důležité tato dvě pravidla následovat v období tzv. podmiňování, které může...

Hypoglykemie – symptomy, test, léčba

02.01.2014 10:58
  Je nezbytně nutné, aby byla v těle udržována hladina cukru v úzkém rozmezí. Pokud tyto hladiny příliš poklesnou, je tím poškozeno dodávání energie do tkání; především do mozku. V případě příliš vysoké hladiny cukru jsou poškozovány tepny a dlouhodobé poškozování tepen může...

Průkaz osoby se zdravotním postižením

01.01.2014 22:32
Průkaz osoby se zdravotním postižením nahradí průkaz mimořádných výhod osvědčujících stupeň zanikajícího institutu „mimořádné výhody“. Existující papírové kartičky TP, ZTP a ZTP/P budou nahrazeny průkazem osoby se zdravotním postižením, který zažité zkratky přebírá. Ačkoli je institut...

Jaké sociální služby mohou využívat osoby se zdravotním postižením?

01.01.2014 16:59
  Pro osoby se zdravotním postižením jsou určeny následující služby: Sociální poradenství Radí lidem, jak řešit jejich nepříznivou situaci. Je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb; poskytovatelé jej musí zajistit vždy. Základní sociální poradenství o možnostech...

Zvýšení příspěvku na péči o 2 000Kč

01.01.2014 16:57
Příspěvek na péči se zvyšuje o částku 2 000 Kč měsíčně, a to v případě splnění podmínek jednoho ze dvou následujících důvodů: 1. z důvodu nízkého příjmu oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných, a to nezaopatřenému dítěti do 18 let věku, kterému náleží příspěvek na péči...

Zřízená společensky účelná pracovní místa, Vyhrazená společensky účelná pracovní místa

01.01.2014 15:52
Zřízená společensky účelná pracovní místa Zaměstnavatel může získat příspěvek na zřízení místa pro zdravotně postiženého uchazeče, kterého přijal do pracovního poměru z evidence ÚP ČR. Příspěvek firma dostává na pořízení vybavení, které potřebuje pro vytvoření místa.   Vyhrazená společensky...

Rekvalifikace

01.01.2014 14:54
Jednou z  forem pracovní rehabilitace jsou specializované rekvalifi kační kurzy pro osoby se zdravotním postižením. Po dobu konání těchto kurzů náleží dotyčnému (pokud nepobírá dávky nemocenského pojištění, starobní důchod nebo mzdu nebo náhradu mzdy), podpora při rekvalifi kaci, a to i v...

Příprava k práci

01.01.2014 14:41
Formou přípravy k práci je osoba se zdravotním postižením zapracovávána na vhodné pracovní místo. Získá znalosti, dovednosti a návyky nutné pro výkon zvoleného zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti.   Příprava k  práci může trvat nejdéle 24 měsíců a provádí se: • na pracovištích...

Chronická onemocnění jsou stále spojená s celou řadou mýtů, která nemocným komplikují život.

01.01.2014 12:55
Psychologytoday.com sestavil šest nejčastějších. 1. Když vypadáte dobře, je jasné, že se musíte i dobře cítit. 2. Pokud jde o onemocnění těla, nemůže zasáhnout psychiku. 3. Stačí víc odpočívat a bude lépe. 4. Jestliže se aspoň někdy smějete, není to s vámi tak hrozné. 5. Stačí zvládnout stres a...

Podmínky nároku na příspěvek na zvláštní pomůcku

01.01.2014 11:10
Náleží osobě, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí, těžké sluchové postižení nebo těžké zrakové postižení. Nárok na příspěvek na motorové vozidlo nebo zádržní systém má ten, kdo má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí anebo těžkou či hlubokou mentální retardaci. Okruh...

Příspěvek na mobilitu

01.01.2014 00:00
Příspěvek na mobilitu je opakující se nároková dávka, jež je určena osobě starší jednoho roku: která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P přiznaného po 1. lednu 2014 nebo která není schopna zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace nebo které byly přiznány mimořádné...

PRACOVNÍ REHABILITACE

01.01.2014 00:00
  Pracovní rehabilitace je souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením. Uskutečňuje se na základě Individuálního plánu pracovní rehabilitace, který v  součinnosti s  osobou se zdravotním postižením sestavuje ÚP ČR....

Nepostradatelný test při určovaní diagnozy ME/CFS

02.12.2013 21:02
Hlavní problém u ME/CFS je nefunkčnost mitochondrií, jež má za následek nízkou produkci ATP. Nahlížejme na ATP jako na ‘menu’ energie v našem těle. Pokud je produkce ATP narušená, tim se zpomalují všechny buněčné procesy. Nestačí měřit pouhou hladinu ATP v buńkách, protože výsledek měření vypoví...

Odpočinek a šetření se

02.12.2013 19:16
www.drmyhill.co.uk/cfs_book.pdf Odpočinek je jeden z nejdůležitějších faktorů, který umožní pacientům s ME/CFS cítit se lépe. Bylo mockrát prokázáno, že cvičení [ať již psychické, fyzické nebo emocionalni] zhoršuje symptomy. Tento rys vlastně od sebe odlišuje ME/CFS od deprese - cvičeni pomáhá...

Ach ty kalorie

02.12.2013 17:02
Často se zdůrazňuje, že hubnutí je vlastně otázkou toho, zda přijímáte méně kalorií, než vydáváte. Ovšem není kalorie jako kalorie. Záleží i jako formou se do vás ty kalorie dostávají, tedy v jakém druhu potraviny. Různé potraviny mohou startovat metabolismus odlišně a následně přes hormony člověk...

Mýty ve stravování

02.12.2013 16:38
Vejce plná cholesterolu Nanejvýš tři vejce do týdne, znělo dlouho jedno ze stravovacích doporučení, protože vejce prý obsahují velké množství cholesterolu. A ten zatrachtilý cholesterol zvyšuje přece riziko srdečních chorob. Jenže řada studií dokumentuje, že vejce nezvyšují ten „špatný“...

Nízkotučná dieta

02.12.2013 16:37
Za nejzdravější se stále běžně označuje nízkotučná strava. A módě se dostalo i politické podpory. Jen je zajímavé, že nízkotučné kampaně doprovází s časovým odstupem epidemie obezity. Ve Spojených státech jedna studie sledovala 7,5 let téměř 50 tisíc žen rozdělených do skupin, které jedly stravu s...

Maso je nejen velmi výživné, ale obsahuje i látky a minerály důležité pro fungování mozku.

02.12.2013 16:34
Vegetariáni nejedí maso nejen kvůli ohledům k živočichům, ale někdy zdůrazňují i jeho negativní vlivy na zdraví, znovu především jako zdroj srdečních a oběhových poruch a také cukrovky. Vzhledem k tomu, že maso konzumuje náš druh desetitisíce let, není toto tvrzení vztažené k moderním civilizačním...

Pokud se Vám nedostává dostatečného spánku a odpočinku odrazí se to na vašem zdraví, protože tělu se nedostává potřebná regenerace.

01.12.2013 18:26
Děti, starší a nemocní lidé často odpočívají po obědě - průměrný doporučený čas věnovaný spánku by měl být 9 hodin - pokud možno mezi 21:30 - 6:30. V letních měsících je doba spánku obvykle kratší, v zimě naopak delší. Hodina spánku před půlnocí nás zregeneruje a nabije energií do dalšího dne...

Osvobození od poplatku ve výši 30 Kč za ověření podpisu pro ZTP či ZTP/P

01.12.2013 17:41
Jestlii si půjdete nechat ověřit podpis na obecní či krajský úřad, pak budete podle zák č. 634/2004 Sb. bodu 3 položky č. 5 sazebníku od poplatku ve výši 30 Kč za ověření podpisu osvobozeni,pokud jste držiteli průkazu ZTP či ZTP/P. Na České poště s kontaktním místem Czech POINT na osvobození nárok...

Fibromyalgie a těhotenství

01.12.2013 17:14
Přibližně 90% lidí s fibromyalgií jsou ženy a většina z nich je v plodném věku a přejí si mít děti. Přes jejich touhu otěhotnět, ženy s fibromyalgií čelí mnoho pochybnostem a obavám. Jejich hlavní obavou je, že jejich symptomy se zhorší, když opustí své léky během těhotenství a kojení, nesnesitelná...

19 tipů pro zdravé těhotenství s fibromyalgií

01.12.2013 11:32
Mnoho žen s fibromyalgií je v reprodukčním věku, a mají touhu otěhotnět. Pokud se rozhodnete otěhotnět, zde je několik tipů, které vám umožní požít šťastné a zdravé těhotenství: 1. Uvědomit si, že těhotenství je jako práce na plný úvazek. Pokud jste již rozhodnutí otěhotnět, musíte být zodpovědní...

Řada léků vyvolává kognitivní poruchy a ztrátu paměti

03.11.2013 16:23
Nové studie například ukazuje, že za pouhé dva měsíce pravidelného užívání tzv. anticholinergik, případně za tři měsíce užívání léků se slabým anticholinergickým účinkem, si přivodíte příznaky mírné kognitivní poruchy, zejména v oblasti paměti. Jinak řečeno, dlouhodobým užíváním některých běžných...

Nové výzkumy

03.11.2013 15:57
  Výzkumy prokázaly, že tradiční léčebné návody jsou v otázce mentálního úpadku víceméně bezmocné nebo že se jejich účinky nedají nijak prokázat. Terapie pomocí estrogenu dokonce přinesla úpadek kognitivních funkcí u pacientů a zhoršení demence. Hormonální terapie tedy neprospívají, nýbrž...

Ženy s fibromyalgií mají skutečnou patologii mezi nervovými zakončeními na krevních cévách v kůži

02.11.2013 12:49
Frank L. Rice, PhD Tým vědců objevil Obrovský nárůst senzorických nervových vláken na specifických místech v cévách na kůži v dlaních. Tyto kritické lokality jsou malé svalové ventily tzv. arteriole-oběhovém systému (AV) zkraty, které tvoří přímé spojení mezi arteriolami a žilkami. Objevil...

Zvýšení či snížení horní hranice míry poklesu pracovní schopnosti o 10 procentních bodů

02.11.2013 12:27
§ 3 (1) V případě, že příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu pojištěnce je více zdravotních postižení a v důsledku působení těchto zdravotních postižení je pokles pracovní schopnosti pojištěnce větší, než odpovídá horní hranici míry poklesu pracovní schopnosti určené podle rozhodující...

Současný pohled na etiopatogenezi fibromyalgie

02.11.2013 08:15
Tomš J. Oddělení revmatologie a klinické farmakologie, 2. interní klinika Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové,...

Konkomitující fibromyalgie u pacientů s revmatoidní artritidou

02.11.2013 07:51
Tomš J., Soukup T., Bradna P., Hrnčíř Z. Oddělení revmatologie a klinické farmakologie, 2. interní klinika Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové   Výsledky: Klasifikační kritéria pro FM splnilo 25 (20,8 %) pacientů s RA (4 muži, 21 žen), z toho v 88 % případů se jednalo o...

Léčba Intravenózním (IV) lidokainem

01.11.2013 19:46
  "Fibromyalgie je opravdu vysilující onemocnění, které může mít vážný dopad na kvalitu života,"   řekl Billy K. Huh, MD, Ph.D., profesor a lékařský ředitel odboru medicíny bolesti na The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, a profesor katedry anesteziologie na...

STUPNICE FUNKČNÍ KAPACITY U ME/CFS

04.10.2013 08:54
0 . Připoutání na lůžko 1 . 30min - 1hod mimo lůžko, počítá se i sezení 2 . 2hod mimo lůžko 3 . 2 - 4hod mimo lůžko 4 . 4 - 6hod mimo lůžko 5 . Schopnost pracovat v sedavém zaměstnání 40hod týdně 6 . Zaměstnání, lehké domácí práce nebo sociální aktivity, odpočinek během dne 7 . Bez odpočinku během...

ME- praktická aplikace Mezinárodních konsenzuálních krtérií

02.10.2013 18:11

Variabilita srdeční frekvence u pacientů s FM a CFS/ME

02.09.2013 18:08
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23838093 Diagnostika variability srdeční frekvence je jednou z metod, která je využívána k analyzování stavu autonomního nervového (ANS). www.biospace.cz/variabilita-srdecni-frekvence.php Porucha funkce kteréhokoliv orgánu nebo systému, který se podílí na...

SNRI sloučeniny mohou poskytovat částečně terapeutický přínos

07.07.2013 09:39
Nadměrné smyslové inervace jsou pravděpodobně zdrojem velmi silné bolesti a citlivosti v rukou u pacientů, kteří trpí fibromyalgií. Je důležité aby byl regulován průtok krve do pokožky, tak, aby během období zvýšené metabolické poptávky, kůže byla schopna "lidem" regulovat teplotu, tkáně a kosterní...

Spánek u dětí

04.06.2013 11:09
Podle studií se poruchy spánku u dětí a dorostu vyskytují u 30 %, podle některých dokonce u 50 % dětí a jejich výskyt stoupá.   Důsledkem poruch spánku u dětí jsou poruchy chování, hyperaktivita, poruchy nálady, zhoršuje se fungování paměti, schopnosti abstrakce, soustředění, reakční čas,...

Zánětlivé onemocnění střev (IBD) u fibromyalgie

03.06.2013 14:01
Je to tady zase! U fibromyalgie (FMS) vidíme mnoho symptomů, které jsou stejné, jako symptomy u zcela jiných onemocnění. Proto je často těžké určit jasnou diagnózu. Například symptom dráždivého tračníku (IBS) a zánětlivé onemocnění střev (IBD), která se projevují u Crohnovy choroby a ulcerozní...

Kognitivní porucha u FM

03.06.2013 12:36
Kognitivní a behaviorální potíže jsou hlavními projevy fibromyalgie a mohou způsobovat větší obtíže než bolest. Zapojení centrálního nervového systému je zřejmé z toho, že preparentální a lymbické /výčnělkovité/ kůry jsou často funkčně a strukturálně postiženy, po dobu trvání této nemoci a jejího...

Malé dávky inhalovaného cannabisu signifikantně zlepšují neuropatickou bolest

01.06.2013 13:11
15. 5. 2013 MUDr. Marek Hakl, Ph.D., Centrum pro léčbu bolesti ARK, LF MU a FN u sv. Anny v Brně   Wilsey B.¹, Marcotte T.², Deutsch R.², Gouaux R.³, Sakai S.³ ¹ VA Northern California Health Care System, and Department of Physical Medicine and Rehabilitation, University of California,...

Kartička zdravotní pojišťovny

01.06.2013 13:07
Pokud přijdete o zdravotní kartičku neboli průkaz pojištěnce, musíte to své zdravotní pojišťovně podle zákona oznámit do osmi dnů. Pojišťovna vám vystaví papírový doklad, který budete využívat místo průkazky, než dostanete novou kartičku. Poslouží i při cestě do zahraničí. Na novou průkazku si...

Nové kanadské Pokyny pro léčbu fibromyalgie

08.05.2013 15:06
Lékaři z McGill University Health Centre (MUHC) a na University of Calgary zveřejnil přehledný článek v CMAJ (Canadian Medical Association Journal), kde radí rodinným lékařům jak mají diagnostikovat a léčit fibromyalgii. V Kanadě v současnosti má FM 1 000 000 lidí, ne všichni mohou požádat o pomoc...

Yerba Maté

06.05.2013 09:23
15 důvodů proč regulérně pít Yerba Maté: dobře chutná, stimuluje mysl i tělo, omezuje příznaky únavy, výrazně zlepšuje koncentraci, zlepšuje fyzickou a duševní kondici, zlepšuje kondici vlasů, zubů a nehtů, potlačuje pocit hladu, podporuje...

Únavový syndrom odlepený od „diagnostických nálepek“

06.05.2013 09:09
Závěr ohledně současných možností u „CFS – EM – FM“ je podle autora jednoznačný: etiopatogeneze neznámá, symptomatologie pestrá, průběh chronický, terapie svízelná a neúčinná, prognóza nejistá. Tento klinický obraz vede k frustraci nejbližšího okolí, jakož i ošetřujícího personálu, se zhoubným a...

Až 40 procent pacientů po operaci v oblasti bederní páteře trpí dále bolestmi zad.

06.05.2013 08:52
FBSS - Failed back surgery syndrome - přetrvávající, časně recidivující nebo progredující bolesti páteře či končetiny po chirurgickém výkonu v oblasti lumbální páteře.     FBSS syndrom lze pozorovat u některých pacientů, kteří podstoupili operační výkon v oblasti bederní páteře. Tito...

Hypnotika 4. generace nepůsobí závislost

05.05.2013 21:10
Podávání melatoninu ve formě léku může narušený spánek vrátit do normálního, přirozeného stavu. Jelikož se melatonin v organismu tvoří přirozeně, není pro tělo toxický a je bezpečný i při dlouhodobém podávání. Nezpůsobuje útlum ani svalovou slabost, neovlivňuje pohybové funkce a nemá negativní vliv...

Alkohol u fibromyalgie

02.05.2013 21:33
Podle výzkumu veřejného časopisu Bio Med Central, který se zabývá léčbou artritidy se zjistilo, že konzumenti alkoholu v malém až středním množství jsou méně náchylní k onemocnění fibromyalgií, než lidé, kteří alkohol neužívají vůbec. Naopak přílišná konzumace alkoholu může mít opačný...

Oblékání s FM

01.05.2013 12:53
Jak se obléct tak, aby to méně bolelo Oblečení si musí fibromyalgici vybírat tak, aby jim nezhoršovalo bolesti. Podprsenky, pásky tlačící na hrudník a břicho mohou někdy působit intenzivní až veliké bolesti, výrazné tlačení do svalů, svědění i pocity pálení kůže.   Díky těmto potížím je třeba...

Suplementace kreatinem

07.04.2013 12:33
Dvojitě zaslepá randomizovaná, placebem kontrolovaná studie prokázala, že kreatin je užitečný ke zlepšení funkce svalů u pacientů s fibromyalgií. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23554283   Chronické bolesti svalů u fibromyalgie vedou k těžkému zkrácení svalů. Kreatin posiluje svaly, snižuje...

Psoriatická artritida PsA

01.04.2013 09:53
Kombinace lupénky s oteklými bolestivými klouby. www.cilena-lecba.cz/psoriaticka-artritida www.revmaticke-nemoci.cz/psoriaticka-artritida   Studie potvrzují vyšší výskyt FM u pacientů s psoriatickou artritidou až o 40% proti ostatním. Většina pacientů s PsA má i...

Telefonování

01.04.2013 09:15
Lidi s fibromyalgií stojí telefonování více úsilí. Mají potíže se soustředěním, vybavováním slov, rychlou unavitelností a držení telefonu jim způsobuje bolest. Obvykle si zapamatují z rozhovoru velmi málo nebo špatné údaje a pak z toho plynou nepříjemnosti. V telefonu není vidět řeč těla, často se...

Téměř 50% fibromyalgiků trpí neuropatií tenkých vláken

10.03.2013 12:39
Projevuje se bolestí či poruchou čití (parestezie) na dolních končetinách („burning feet“ syndrom) postižením algické a termické citlivosti, zatímco dotyk a propriocepce (smysl, který nás informuje o poloze těla) mohou zůstat nepostižené. Výbavné mohou zůstat myotatické reflexy a normální může být...

Studie

08.03.2013 09:21
V Izraeli v roce 2011 byla provedena retrospektivní kohortová studie srovnávající těhotenství žen s FM a bez ní. Výsledky prokázali: vyšší výskyt intrauterinní růstové retardace (stav, při kterém plod nedosahuje svého růstového potenciálu), vyšší riziko potratu, větší výskyt těhotenské...

Kvalita života

06.03.2013 08:15
Kvalita života žen s fibromyalgií byl prozkoumána a porovnána s kvalitou života žen s revmatoidní artritidou, osteoartritidou, trvalým ostomies, chronickou obstrukční plicní nemocí, diabetem, a zdravých žen. Ženy s fibromyalgií zaznamenaly nejnižší kvalitu života ve všech měřených oblastech....

Maličkosti …

04.03.2013 18:37
  Existuje tolik drobných aktivit, které všichni lidé dělají každý den téměř nevědomky, ale pro ty, kteří trpí fibromyalgií, se provádění těchto aktivit může stát tragédií, protože pro ně představují vynaložení extrémního úsilí. U mnoha lidí s fibromyalgií se může objevit ztráta svalového...

Ketamin

03.03.2013 11:20
NMDA (N-methyl-D-aspartát): Dvojitě zaslepené studie ukazují, že jediná infuze antagonistou NMDA anestetika, ketaminu, může často snížit fibromyalgické bolesti na několik hodin nebo i dnů. Bohužel, léčba ketaminem vyžaduje velmi pečlivé monitorování kvůli možným srdečním a psychiatrickým nežádoucím...

Definice CFS / ME: multisystémová nemoc

02.03.2013 14:07
V zásadě se CFS / ME musí definovat tím, co dělá. Protože CFS / ME zasahuje každý systém těla, může být klasifikována jako multisystémová nemoc. Podle definice, multisystémová porucha je jakékoli onemocnění, které napadá několik fyziologické systémy jednotlivě, nebo současně. Například diabetes...

Symptomy CFS/ME

02.03.2013 13:32
Znaky a symptomy CFS / ME jsou nespočetné, příliš rozmanité na rozepisování a právě tak na kategorizaci. Dr. Katrina Bernu, klinická psycholožka, která onemocněla CFS / ME v roce 1984 sestavila seznam symptomů, spolu s jejich frekvencí v populaci CFS / ME. Tyto procenta jsou založeny na...

ME/CFS u dětí a dospívajících.

02.03.2013 09:50
Projevuje se bolestmi hlavy, kognitivními potížemi, hypermobilitou, putujícími bolestmi, poruchami spánku, třesem, nevolností, slabostí, hypotermií, bolestmi v krku, zduřením lymfatických uzlin a neosvěžujícím spánkem.   Dr. Kennedy pracuje v Anglii v organizaci, která podporuje virtuální...

Posturomed

01.03.2013 10:29
Posturomed je neuro-ortopedický terapeutický přístroj s nestabilní plochou s nastavitelnými stupni instability pomocí pružin a brzd. Cvičení na Posturomedu účinně aktivuje hluboký stabilizační systém, zlepšuje svalovou koordinaci ventrálních a dorzálních svalových řetězců a následně se zlepšuje...

Syndrom chronické bolesti

09.02.2013 19:46
Je diagnóza, pokud se nepodaří objasnit příčinu bolesti. Vyznačuje se nízkou účinností lékařské léčby. Na snížení bolesti mají vliv psychologické faktory, které se podílejí na mechanizmech vzniku tohoto syndromu.   Chronická bolest se může projevovat v kterékoliv části těla. Neexistují...

SAMe

09.02.2013 12:30
Potravinový doplněk obsahující sloučeninu S-adenosylmethionine, což je volně se v přírodě vyskytující biologicky aktivní sloučenina, která je součástí většiny fyziologických procesů, hraje důležitou roli v rámci obranyschopnosti organismu a napomáhá produkci a štěpení chemických látek a hormonů...

Fibromyalgici mají nutriční nedostatky

09.02.2013 11:30
Doporučuje se užívat tyto doplňky: Omega-3 mastné kyseliny, jako je rybí olej, 1 - 2 kapsle nebo 1 - 2 lžíce oleje denně, pomáhají snižovat zánět a zlepšují imunitu. Sbejte zvýšené opatrnosti pokud užíváte léky na ředění krve, jako je aspirin či warfarinem (Coumadin). Multivitaminy obsahující...

Fibromyalgici mají nutriční nedostatky

09.02.2013 11:19
Doporučuje se užívat tyto doplňky: Omega-3 mastné kyseliny, jako je rybí olej, 1 - 2 kapsle nebo 1 - 2 lžíce oleje denně, pomáhají snižovat zánět a zlepšují imunitu. Sbejte zvýšené opatrnosti pokud užíváte léky na ředění krve, jako je aspirin či warfarinem (Coumadin). Multivitaminy obsahující...

Neznalost FM vede k nepochopení, znevažování a odmítání.

08.02.2013 22:48
Na lékaře pacient působí psychiatrickým dojmem. Pacient se od lékaře dozvídá: ,,Vás každý den něco bolí", ,,Takhle to bolet nemůže", ,,já jsem také unavený". Pacient ztrácí důvěru a střídá specialisty.   Dozvídá se, že se FM musí rozcvičit, rozmasírovat. Pacient rhb nezvládá,...

Úkony placené z veřejného zdravotního pojištění

08.02.2013 12:15
Vyhláška č. 467/2012 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.   Pojišťovna lékaři proplácí i např. Ošetření handicapovaného pacienta při klinickém vyšetření, Minimální...

Platba za telefon s lékařem

08.02.2013 11:52
Výkon telefonické konzultace pacienta s lékařem je definován platnou právní úpravou, vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Touto vyhláškou je určen kód, název i obsah výkonu, jeho časový limit (tento by měl...

Kdy a jak nemoc prodlouží výpovědní dobu?

07.02.2013 08:41
Nemoc může oddálit skončení pracovního poměru. Určité výpovědní důvody během vaší pracovní neschopnosti proti vám nesmí být uplatněny. Například nadbytečnost, zdravotní a jiné důvody.   Jste-li už tzv. ve výpovědi a teprve následně onemocníte, výpovědní doba se vám prodlužuje.   Jestliže...

Mohu pokračovat v pracovním procesu s fibromyalgií a únavou?

06.02.2013 20:44
Lidé s FM, kteří jsou schopni chodit do práce, říkají, že mají v práci velký stres. Někteří mají strach, že budou odejiti a nahrazeni zdravějšími a kvalifikovanějšími pracovníky. Jiní se obávají. Že nebudou schopni podávat výkony, na které byli zvyklí. Zaměstnavatelé se obávají...
Záznamy: 101 - 200 ze 654
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>